437. Kulutuksen ja kulttuurin sosiologia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. Bennett Tony & Savage Mike & Silva Elizabeth & Warde Alan & Gayo-Cal Modesto & Wright David: Culture, Class, Distinction
 2. Harrington A: Art and Social Theory
 3. Becker H: Art Worlds
 4. Abercrombie N & Longhurst B : Audiences
 5. Halle D: Inside Culture: Art and Class in the American Home
 6. Sassatelli R: Consumer culture : history, theory and politics
 7. Gronow J & Warde A (eds.): Ordinary Consumption
 8. Shove Elizabeth & Trentmann Frank & Wilk Richard (eds.): Time, consumption and everyday life: practice, materiality and culture

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

5,549 thoughts on “437. Kulutuksen ja kulttuurin sosiologia

 1. Jokaisesta kirjasta 1 kysymys ja ne meni suunnilleen näin:

  1. Institutionaaliset taideteoriat (Harrington A: Art and Social Theory)
  2. Rutiinin olennaiset piirteet (Shove Elizabeth & Trentmann Frank & Wilk Richard (eds.): Time, consumption and everyday life: practice, materiality and culture)
  3. Kulutusyhteiskunnan synty – erittele produktionista ja anti-produktionista näkemystä. (Sassatelli R: Consumer culture : history, theory and politics)
  4. Esittele kolmea yleisömuotoa (Abercrombie N & Longhurst B : Audiences)

 2. 1. Miten Becker jäsentää taidemaailmojen muutosta? (Becker H: Art Worlds)
  2. Minkälaisia kulutuskriittisiä näkemyksiä Sassatelli käsittelee teoksessaan? (Sassatelli R: Consumer culture : history, theory and politics)
  3. Esittele valitsemiesi esimerkkien avulla, mitä kirjoittajat tarkoittavat tavanomaisella (ordinary) kulutuksella. (Gronow J & Warde A (eds.): Ordinary Consumption)

 3. Tedari 17.11., tentaattorina Aino Sinnemäki.

  Vastasin kolmeen, mut laitan nää kaikki nyt tähän, koska oon kiva.

  1. Miten Abercombie ja Longhurst tyypittelevät yleisöt? (Audiences)
  2. Esittele marxilaisten taideteorioiden keskeiset piirteet Harringtonin mukaan. (Art and Social Theory)
  3. Artikkelikokoelmassa Time, consumption and everyday life useat kirjoittajat käsittelevät rutiinia. Tarkastele rutiinin olennaisia piirteitä.
  4. Miten Culture, Class, Distinction -teoksen tekijät jäsentävät musiikin kenttää?
  5. Mitä Roberta Sassatelli tarkoittaa kesytetyllä hedonismilla? (Ordinary Consumption)
  6. Mikä on esteetikkojen asema ja tehtävät Beckerin näkemyksen mukaan? (Art Worlds)
  7. Miten Halle hahmottaa luokan, kulttuurin ja vallan suhteet? (Inside Culture: Art and Class in the American Home)