4331. Kansainvälinen muuttoliike ja integraatio (8 op)

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan vähintään toinen kohdista 1 tai 2 ja lisäksi vapaasti muita kohtia niin, että yhteensä suoritetaan 4 kohtaa.

 1. Castles S ja Miller M J: The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World.
 2. Portes A ja DeWind J (toim.): Rethinking Migration: New Theoretical and Empirical Perspectives.
 3. Ahmad A: Getting a Job in Finland. The Social Networks of Immigrants from the Indian Subcontinent in the Helsinki Metropolitan Labour Market.
 4. Bryceson D ja Vuorela U (toim.): The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks.
 5. Harinen P (toim.): Kamppailuja jäsenyyksistä: Etnisyys, kulttuuri ja kansallisuus nuorten arjessa.
 6. Martikainen T (toim.): Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla.
 7. Martikainen T ja Tiilikainen M (toim.): Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ.
 8. Wahlbeck Ö: Kurdish Diasporas: A Comparative Study of Kurdish Refugee Communities.

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

6,164 thoughts on “4331. Kansainvälinen muuttoliike ja integraatio (8 op)

 1. Tiedekuntatentti 30.1.2010

  1. Kuvaile pääpiirteittään siirtolaisuusprosessia ja etnisten vähemmistöjen muodostumisen yhteyttä (Castles ja Miller: The Age of Migration)

  2.Pohdi etnisyyteen ja sukupuoleen liittyviä stereotypioita kahden kansainvälisiä avioliittoja käsittelevän artikkelin avulla (Reuter & Kyntäjä. Kansainvälinen avioliitto ja Stigma ja Sirkkilä: Käsityksiä thaimaalaisista vaimoista. Teos: Ylirajainen kulttuuri)

  3.Kuvaile maahanmuuttajien muuttoiän ja sukupolven merkitystä maahanmuuton tutkimuksessa ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa (Martikainen, kirja Martikainen & Tiilikainen (toim.))

  4.Mitä esteitä ja mahdollisuuksia maahanmuuttajanuorten ja suomalaisten nuorten väliselle kanssakäymiselle oli? (Keskisalo ja Niemelä teoksessa Harinen toim. Kamppailuja jäsenyyksistä)