439. Tieteen ja teknologian tutkimus

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Neljä kohtaa seuraavista:

 1. Sismondo, S.: An Introduction to Science and Technology Studies
 2. Stehr, N.: Knowledge Societies
 3. Merton, Robert King: The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations
 4. Gottweis, Herbert: Governing Molecules: The Discursive Politics of Genetic Engineering in Europe and the United States
 5. Latour, B. & Woolgar, S.: Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts
 6. Harding, Sandra: Science and Social Inequality: Feminist and Postcolonial Issues
 7. Irwin, A. & Wynne, B.: Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology
 8. Bijker, W.E., Hughes, T.P. & Pinch, T.: The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology
 9. Gilbert, G. Nigel & Mulkay, Michael: Opening Pandora’s Box: a Sociological Analysis of Scientist’s Discourse

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

10,910 thoughts on “439. Tieteen ja teknologian tutkimus

 1. 18.10. MArja Häyrinen-Alestalolle tentin Latourin, Fullerin ja Häyrinen-Alestalo, Snell ja Peltolan.

  Kysymykset oli jotain tän tyyppistä, kolmeen piti vastata.

  1. Latour: Mitä ongelmia ja tilanteita ulkopuolinen havainnoija kohtaa yrittäessään tutkiessaan laboratorioa ja tiedemiesten työtä.

  2. Fuller: Tiedon markkinoiden rakentuminen

  3. Fuller: Vertaisarvioinnin ongelmat, muutokset ja tulevaisuus

  4. Häyrinen-Alestalo jne: Suomen uusliberalistisen yliopistopolitiikan tavoitteet.

 2. Tuunaisen tentti,
  kirjat; Sismondo ja Latour:

  1. Sismondo: kappale 6 sisältö, tyyliin : “Kuinka STS:ssä on käytetty sosiaalisen konstruktion käsitettä?”
  2. Latour: Selitä “cycle of credit”