115. Sosiologian tilastotieteelliset perusteet

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

4 thoughts on “115. Sosiologian tilastotieteelliset perusteet

Leave a Reply

Your email address will not be published.