441. Graduvirikekurssi

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Lisää kommenttisi käymästäsi kurssista tämän sivun loppuun. Mainitse ainakin kurssin pitäjä ja ajankohta. Myös yleisemmät huomiot kurssista ovat tervetulleita.

13 thoughts on “441. Graduvirikekurssi

 1. Graduvirikekurssi
  Toinen kuulustelu 27.11.2006
  Aino Sinnemäki

  Vastaa kahteen seuraavista kolmesta kysymyksestä:

  1. Miten hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan loukata?

  2. Arja Kuula esittää kirjassaan yksityisyyden monia ulottuvuuksia, pohdi yksityisyyttä graduntekijän näkökulmasta.

  3. Minkälaisia asioita tulee tutkimusetiikan kannalta ottaa huomioon, jos yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset?

 2. Graduvirikekurssi, 1. kuulustelu, 26.9.2008 Aino Sinnemäki

  1. Esittele näkökulmia, joita Kuula esittää tutkittavien ihmisten tunnistettavuudesta tutkimusta raportoitaessa?

  2. Pohdi tutkittavien informointia graduntekijän näkökulmasta.

  3. Miten hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan loukata?

 3. 1. Minkälaiset normit luonnehtivat tieteen arvopohjaa Robert K. Mertonin mukaan?
  2. Tekijänoikeus ja tutkimus.
  3. Pohdi internet-tutkimuksen etiikkaa.
  4. Tutkimuseettiset näkökohdat, kun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset?

 4. 22.10.09, Sinnemäki

  Vastaa kolmeen:

  1. Miten hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan loukata?
  Samma pÅ svenska ūüėČ

  2. Tutkimuseettiset normit ihmistieteissä

  3. Tutkimus ja tekijänoikeus

  4. Pohdi tutkittavien informointia graduntekijän näkökulmasta

 5. 29.9.11, Sinnemäki

  Vastaa kolmeen:

  1. Minkälaiset normit luonnehtivat tieteen arvopohjaa Robert K. Mertonin mukaan?

  2. Pohdi internet-tutkimuksen etiikkaa.

  3.Tutkimuseettiset näkökohdat, kun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset?

  4. Tutkimus ja tekijänoikeudet

  Och naturligtvis samma pÅ svenska ocksÅ ūüôā

 6. Vastaa kolmeen kysmykseen:

  1.Kuula esittää ihmistieteille tärkeiksi kolme ihmisarvon kunnioittamista ilmentävää normia: esittele nämä normit.

  2. Miten hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan loukata?

  3. Tekijänoikeus ja tutkimus.

  4.Pohdi tukittavien informointia graduntekijän näkökulmasta.

 7. 26.9.2013 Aino Sinnemäki

  Vastaa kolmeen:

  1. Tutkimuseettiset näkökohdat, kun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset.

  2. Tekijänoikeus ja tutkimus.

  3. Kuula esittää ihmistieteille tärkeiksi kolme ihmisarvon kunnioittamista ilmentävää normia: esittele nämä normit.

  4. Esittele näkökulmia, joita Kuula esittää tutkittavien ihmisten tunnistettavuudesta tutkimusta raportoitaessa.

 8. 16.10.2014, Aino Sinnemäki

  Vastaa kolmeen kysymykseen:

  1. Minkälaiset normit luonnehtivat tieteen arvopohjaa Robert K. Mertonin mukaan?

  2. Tutkimus ja tekijänoikeudet.

  3. Tutkimuseettiset näkökohdat, kun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset?

  4. Pohdi tutkittavien informointia graduntekijän näkökulmasta.

 9. 17.10.2017 Aino Sinnemäki

  Vastaa kolmeen kysymykseen:

  1. Minkälaiset normit luonnehtivat tieteen arvopohjaa Robert K. Mertonin mukaan?

  2. Tutkimus ja tekijänoikeudet

  3. Tutkimuseettiset näkökohdat, kun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena ovat lapset?

  4. Internet-tutkimuksen etiikka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.