435. Kaupunkisosiologia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista. Ainakin toinen kohdista 1 ja 2 on pakollinen osa kuulustelua.

1.Savage M, Warde A & Ward K : Urban Sociology, Capitalism and Modernity (2nd ed.)

2. Gottdiener M and Hutchinson R: The New Urban Sociology (3rd ed.)

3. Kaksi seuraavista

 • Waris H: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle (2. tarkistettu painos)
 • Kortteinen M: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta
 • Hankonen J: Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta
 • Keskinen, Tuominen ja Vaattovaara (toim): Helsinki – pohjoinen metropoli

4. Kaksi seuraavista:

 • Kauppinen T M: Asuinalueen ja perhetaustan vaikutukset helsinkiläisnuorten keskiasteen tutkintojen suorittamiseen
 • Vaattovaara M : Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen
 • Mäenpää P : Narkissos kaupungissa: tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta

5. Yksi seuraavista:

 • Musterd S & Ostendorf W. : Urban Segregation and the Welfare State: Inequality and Exclusion in Western Cities
 • Mingione E (ed.): Urban Poverty and the Underclass. A Reader (s. 1-152 ja 275 – 383)

6. Yksi seuraavista:

 • Kazepov Y (ed.): Cities of Europe. Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge of Urban Cohesion (s. 1- 232)
 • Scott Allen J: Global City Regions: Trends, Theory, Policy
 • Sassen S: The Global City

7. Kaksi seuraavista:

 • Florida R: The Rise of the Creative Class
 • Zukin S : The Culture of Cities
 • Turley A C : Urban Culture. Exploring Cities and Cultures

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

6,500 thoughts on “435. Kaupunkisosiologia

 1. Seuraavanlaisia kysymyksiä syyskuun 07 tentissä:

  1. Selosta Louis Wirthin artikkeli “Urbanism as a way of life” pääväitteitä sekä artikkelia koskevaa kritiikkiä ja keskustelua (Savage, Warde & Ward)

  2. Toinen seuraavista (Kazepov ym.):

  a) Arvioi ja keskustele siitä, mitä Häusserman ja Haila tarkoittavat eurooppalaisella kaupungilla käsitteellisenä ja normatiivisena konstruktiona?

  b) Selosta ja arvioi Alan Murien artikkelin (The dynamics of social exclusion and neighbourhood decline) keskeinen sisältö.

 2. Kysymykset marraskuun 07 tentistä (tentaattori: Kortteinen)

  1. Gentrifikaatio, sen tausta, ilmeneminen ja sosiaaliset vaikutukset Savage & ym. mukaan.

  2. Samat kuin syyskuussa (katso edellinen kommentti)

 3. Kysymykset tammikuun 08 tentissä (tentaattorina Kortteinen):

  1. Gentrifikaatio, sen tausta, ilmeneminen ja sosiaaliset vaikutukset Savage & ym. mukaan.

  2. Turleyn urbaanin kulttuurin käsite ja sen anti sosiologiseen keskusteluun. (tai jotain vastaavaa)

 4. Maaliskuun 08 kysymykset (Kortteinen)

  1. Selosta Louis Wirthin artikkeli “Urbanism as a way of life” pääväitteitä sekä artikkelia koskevaa kritiikkiä ja keskustelua (Savage, Warde & Ward)

  2. Turleyn urbaanin kulttuurin käsite ja sen anti sosiologiseen keskusteluun. (Voiko tästä kirjasta edes muuta kysyä?)

 5. Tentti 19.4.08

  1. Miten Macionis ja Parillo kuvailevat ja arvioivat kaupunkisosiologian tutkimusperinnettä 1844-1920?

  2. (Musterd S & Ostendorf W):
  Valitse toinen alla olevista artikkeleista ja selosta ja arvioi sen pääkohdat ja tulokset (tai jotain sinnepäin.)

  a) Bryssel-artikkeli
  b) Amsterdam-artikkeli

 6. Kortteisen luentokurssin kysymykset 13.11.08

  1. Sosiaalinen sekoittaminen ja kaupunkirakenne pääkaupunkiseudulla (luennot, Vaattovaara – Kortteinen 2003)

  2. Metropolisoituminen rakenteellisena ilmiönä Helsingin seudulla (luennot, Keskinen – Tuominen – Vaattovaara 2002)

  3. Urbaani huono-osaisuus ja patriarkaalinen perherakenne: tausta, kriisi ja nykytilanne (luennot, Kortteinen 1982)

 7. tdk-tentti 26.9.2009:

  1. Savage et al.: gentrifikaation tausta ja ilmeneminen?

  2. Musterd & Ostendorf: valitse toinen artikkeleista ja selosta sen pääkohdat: a) Hamnettin artikkeli b) Amsterdam artikkeli

 8. luentokurssin loppukuulustelu (Kortteinen) 5.11.2009

  vastaa kolmeen

  1. Kunnat, kaavoitus ja yksityinen rakentaminen Suomessa lähiöiden synnyn aikana (luennot, Hankonen)
  2. Sosiaalinen sekoittaminen ja kaupunkirakenne pääkaupunkiseudulla (luennot, Vaattovaara-Kortteinen 2003)
  3. Metropolisoituminen ja hallitsemisen ongelmat Helsingin seudulla (luennot)
  4. Urbaani huono-osaisuus ja partiarkaalinen perherakenne: historiallinen tausta, aiempi kriisi ja nykytila (luennot, Kortteinen 1982)

 9. 30.10.2010 (Kortteinen)

  kysymys kirjasta “Vaattovaara M : Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen”

  Miten Vaattovaara analysoi ja kuvaa huono-osaisuutta alueellisena ilmiönä pääkaupunkiseudulla?

 10. Luentokurssin loppukuulustelu (Kortteinen) 27.2.2012

  Vastaa kahteen:

  1. huono-osaisuuden kasautumisen rakenteelliset piirteet Helsingin ja pääkaupunkiseudun kasvun eri vaiheissa

  2. eliitin eriytyminen 90-luvulla

  3. metropolisoitumisen hallinnan ongelmat (1990-luvun jälkeen)

 11. Tiedekuntatentti 11.2.2012, Matti Kortteinen, 4op.

  Kysymykset suunnilleen näin:

  1. Metropolikuttuuri Simmelin mukaan (Savage, Warde, Ward: Urban sociology, capitalism and modernity)

  2. Miten Waris kuvailee työläisyhteiskunnan yhteiskunnallisia ryhmittymiä ja niiden muutoksia (Waris: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle)

  3. Kortteliyhteisön vaiheet Kortteisen mukaan (Kortteinen: Lähiö)

 12. Kortteisen luentokurssin loppukuulustelu (3.12.2012)

  1. Lähiöiden synty ja pääkaupunkiseudun alueellisen rakenteen kehitys
  2. Huono-osaisuuden kasautuminen pääkaupunkiseudulla metropolisoitumisen aikakaudella
  3. En muista, mutta jotain hallinnoinnista metropoliseudulla

 13. Kortteinen, luentokurssin loppukuulustelu 10.12.2012

  1. Helsingin seudun metropolisoituminen rakenteellisena muutoksena (Kortteinen: luennot 2012; Vaattovaara & Kortteinen 2003).
  2. Eliitin eriytymisestä pääkaupunkiseudulla 1990-luvun alun jälkeen Kortteisen (luennot 2012) mukaan
  3. Metropolisoituminen ja hallitsemisen ongelmat Helsingin seudulla Kortteisen (luennot 2012) mukaan

  Näistä vastattiin kahteen.

 14. 9.12.2013, Kortteinen
  1. Esittele metropolisoitumiseen liittyviä kaupunkirakenteen muutoksia Helsingin seudulla 1990-luvun alun jälkeen. (Luennot)
  2. Eliitin kasvu ja eriytyminen Helsingin seudulla (Luennot, myös “eliitin eriytymisestä pääkaupunkiseudulla” artikkeli, 2005)
  3. Jotain kantaväestön muuttoliikkeistä pois maahanmuuttajakeskittymistä, esittele ja arvioi perusteluja(?). (Vilkama, Dhalmann & Vaattovaara 2013)

 15. Kortteinen, luentokurssi Syksy 2014

  Vastaa yhteen seuraavista (luento-osuus):
  1. Huono-osaisuuden kasautuminen Helsingin seudulla Kortteisen mukaan
  2. Metropolisoituminen ja hallitsemisen ongelmat Helsingin seudulla Kortteisen mukaan

  Ja yhteen seuraavista (kirjallisuus):
  3. Miten eliitti eriytyy pk-seuulla?
  4. Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois?

 16. Kortteinen, luentokurssi syksy 2016

  Vastaa kahteen seuraavista:

  1. Huono-osaisuuden kasautuminen itseään ruokkivana kehänä Helsingin seudulla (Kortteisen mukaan)
  2. Metropolisoituminen ja hallitsemisen ongelmat Helsingin seudulla (Kortteisen mukaan)
  3. Kolmatta kysymystä en muista millään…

  Vastaa yhteen seuraavista:

  1. Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? (Vilkama, Vaattovaara & Dhalmann 2013)
  2. Miten eliitti eriytyy Helsingin seudulla? (Kortteinen, Vaattovaara & Alasuutari 2005)