4301. Lapsuuden ja nuoruuden sosiologia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. de Block, Liesbeth ja Buckingham, David: Global Children, Global Media. Migration, Media and Childhood.
 2. Lallukka, Kirsi: Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa. Tutkimus 6-12 -vuotiaiden sosiokulttuurisesta ikätiedosta.
 3. Lee, Nick: Childhood and Society. Growing up in age of uncertainty.
 4. Aaltonen, Sanna ja Honkatukia, Päivi: Tulkintoja tytöistä.
 5. France, Alan: Understanding Youth in Late Modernity.
 6. Henderson, Sheila, Holland, Janet, McGrellis,Sheena, Sharpe, Sue ja Thomson, Rachel: Inventing Adulthoods. A Biographical Approach to Youth Transitions.
 7. James, Allison ja James, Adrian (eds.): European childhoods. Cultures, politics and childhoods in Europe.
 8. Honkasalo, Veronika: Tyttöjen kesken: monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 109, 2011.

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

7,267 thoughts on “4301. Lapsuuden ja nuoruuden sosiologia

 1. Tentti 19.4.08/ Strandell

  1. Iän moniulotteisuus ja iän erilaiset merkitykset.
  (Sankari&Jyrkämä)

  2. Miten kieltäydytään “lapsesta”? (Lallukka)

  3. Miten ruumista (body) on lähestytty sosiologiassa? (Oinas)

  4. Ikääntyminen, seksuaalisuus ja sukupuolierot. (Arber & al.)

 2. Tentti 2.4.11/Maksimainen

  En muista ihan tarkkoja muotoja..

  1. Tyttötutkimuksen ja tyttötutkijoiden merkitys tyttöjen valtaistumiseen Lähteenmaan mukaan. (Aaltonen & Honkatukia)

  2. Miten tyttöjä kasvatetaan näkymättöksi ja moraalinen säätely siivouskoulutuksessa? (Käyhkö)

  3. Nuorten suhtautuminen seurusteluun ja parisuhteisiin tutkimuksen mukaan. (Henderson ym.)

  4. Miten France kuvaa nuorten riskikäyttäytymistä myöhäismodernissa maailmassa? (France)

 3. Tentti 17.8.2012/Strandell kai

  1. Erot tyttöjen ja poikien suhteessa nettiin ja kännyköihin ikäryhmittäin (Aaltonen & Honkatukia)

  2. Miten ja miksi aikuisuudesta on tullut epäselvempää ( Lee)

 4. Tentti 16.2.13/Strandell

  1. Mahdollistavan hallinnan peruspiirteet. (Strandell)

  2. Mitä Sari Näre tarkoittaa julkisuuden intimisoitumisella ja mikä vaikutus sillä on hänen mukaansa etenkin tyttöihin (en muista kysymystä ihan sanatarkasti)? (Aaltonen & Honkatukia)

 5. Tentti 16.8.2013 / Strandell

  2. Millä tavalla lasten liikkuminen virtuaalitilassa vaikuttaa fyysiseen tilaan ja sen kokemiseen? (Strandell ym.: Lapsuuden muuttuvat tilat)

  4. Kasvatuslaitokseen toimitettujen tyttöjen pahantapaisuuden määrittely 1900-luvun alussa. (Aaltonen & Honkatukia: Tulkintoja tytöistä)

 6. Sama tentti

  1. Koululaisten iltapäivätoiminnan ongelmat eri toimijoilla. (Strandell)

  5. Sosiaalitieteiden näkemykset ja tulkinnat nuorisokulttuurin muutoksista. (France)