432. Sosiaalinen vuorovaikutus

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

  1. Heritage J: Harold Garfinkel ja etnometodologia
  2. Manning P: Erving Goffman and modern sociology
  3. Kendon A: Conducting interaction. Patterns of behavior in focused encounters
  4. Tainio L (toim): Keskustelunanalyysin perusteet
  5. Collins R: Interaction ritual chains
  6. Peräkylä, A, Antaki, C, Vehviläinen, S, Leudar, I: Conversation analysis and psychotherapy
  7. Tomasello Michael: Origins of Human Communication.
  8. Heritage John & Clayman Steven: Talk in Action: Interactions, Identities, and Institutions
  9. Turner Jonathan H. & Stets Jan E.: The Sociology of Emotions

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

8,533 thoughts on “432. Sosiaalinen vuorovaikutus