4304. Globaalit väestökysymykset (8 op)

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. Eager P W: Global Population Policy: From Population Control to Reproductive Rights.
 2. Bäckman Guy: Health, longevity and life conditions in Okinawa, The Finnish Society of Science Letters 2010.
  SEKÄ
  Säävälä Minna: Below Replacement-Level Fertility in Conditions of Slow Social and Economic Development, Finnish Yearbook of Population Research (2010) XLV, pp. 45-66 (Saatavana osoitteesta: http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/17bd4464a71378df3e22e8c6c360341d/1301050021/application/pdf/850187/YB%202010_Säävälä,%20pp.45%1366.pdf”>
 3. Zhao Zhongwei & Guo Fei (eds.): Transition and Challenge: China’s Population at the Beginning of the 21st Century
 4. Fu Tsung-His & Hughes Ridian (eds.): Ageing in East Asia: Challenges and Policies for the Twenty-First Century
 5. Barnett T & Whiteside A: AIDS in the Twenty-First Century. Disease and Globalization
 6. Shemeikka Riikka: Fertility in Namibia, Yearbook of Population Research in Finland (2006) XLII supplement (sivut 13-48)
  SEKÄ
  Shemeikka Riikka ym.: Reproductive Health in Southern Africa. Kuntoutussäätiö 2009 (sivut 38-172) myös verkossa
 7. Castles Stephen & Miller Mark J: The Age of Migration: International population Movements in the Modern World (2009, 4. painos)

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

7,208 thoughts on “4304. Globaalit väestökysymykset (8 op)

 1. 4.12.2010 Tentaattori Riikka Shemeikka.Tein luentokurssin, niin vaan 2 kirjaa joista 2 kysymystä per kirja

  Birdsall ym:
  1. Kehitysmaiden riippuvuustaakat ja väestöllinen muuntuminen
  2. Väestöllisen muuntumisen vaikutus Itä-Aasian talousihmeeseen

  Ostergaar-Nielsen E (ed):
  3. Erityyppiset lähettäjämaat?
  4. Eritrealaisten diaspora

  (eritrealaisten diaspora tuli aivan hatusta kyllä ja meni huonosti)