136. Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset menetelmät

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus:

 • Eskola J & Suoranta J : Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Silverman, D. : Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction (Third edition) Luvut 3-7 (s. 65-267)

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

5,351 thoughts on “136. Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset menetelmät

 1. Joulukuussa 05 kvalikurssin uusintatentissä esseekysymykset koskivat diskurssianalyysiä ja teema-analyysiä (sen heikkoudet ja vahvuudet). Lisäksi oli käsitteenmäärittelyjä. Ihan perusjuttuja. Tentaattorina Maaria Linko.

 2. Jallinojan tentissä 14.3.2006 kysyttiin seuraavaa:

  Silverman (luvut 3-7)

  1. Minkälaisiin tutkimuskohteisiin etnografista tutkimusta on tyypillisesti käytetty ja miten tutkija etenee vaihe vaiheelta kenttätyötä tehdessään?

  2. Tekstin narratiivinen rakenne.

  Eskola & Suoranta

  3. Selosta teemoittelu ja tyypittely.