420. Terveyssosiologia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista

 1. Nettleton S.: The Sociology of Health and Illness, 2nd ed.
 2. Thompson, Charis. Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies.
 3. Heritage J, Maynard D (eds.): Communication in Medical Care. Interaction between Primary Care Physicians and Patients
 4. Graham, Hilary (ed.) Understanding Health Ineaqualities tai Cockerham WC: Social Causes of Health and Disease.
 5. Helèn, I , Jauho M. (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys.
 6. Timmermans, Stefan. Postmortem: How Medical Examiners Explain Suspicious Deaths.
 7. Utriainen T, Honkasalo M-L & Leppo A: Arki satuttaa.
 8. Honkasalo M-L: Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa
 9. Rose N.: The Politics of Life Itself – Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century.

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

9,451 thoughts on “420. Terveyssosiologia

 1. Kysytty: 03/2002

  1. Kvinnors hälsorisker i anslutning till hem och hemarbete (Doyal)

  2. Forskning kring interaktionen mellan läkare och patienter (Bury)

 2. 13.10.07 tentissä kysyttiin seuraavat kysymykset:

  1. Mikä on ns. Barkerin hypoteesi ja mikä merkitys sillä on ollut terveyssosiologiselle elämänkaaritutkimukselle? (Rahkonen & Lahelma)

  2. Kuvittele kirjoittavasi laajahko esittely tästä teoksesta sanomalehteen. Mitkä ovat teoksen keskeiset viestit? Miten se sijoittuu (terveys)sosiologian tutkimuskenttään? (Helèn & Jauho)

 3. 19.4.08 tentti:

  1. Lääkärin ja maallikon eriävät näkemykset terveydestä? (Bury)

  2. Mitä tarkoitetaan terveillä elinvuosilla ja miten ne ovat muuttuneet? (rahkonen&lahelma)

  3. Asumisympäristö ja terveysnäkökulma? (Graham)

  4. Mitä riskejä liittyy naisten hedelmällisyyden käsitteeseen terveyden kannalta? (Doyal)

 4. 16.2.2013 tentti, tentaattorina Karvonen:

  1. Miten vammaisuus sovitettiin 1800-luvun lopulla virinneeseen kansanterveyskeskusteluun? (Helen & Jauho)
  2. Sydäntautien periytyvyys pohjoiskarjalaisten ymmärtämänä. (Honkasalo)
  3. Funktionalistinen ja konfliktinäkökulma lääkärin ja potilaan suhteeseen. (Nettleton)
  4. Miten tiedettä käytetään biokansalaisten luomisessa? (Rose)
  5. Mihin oikeuslääketieteellisen todistuksen uskottavuus perustuu? (Timmermans)
  6. Aborttipuheen päädiskurssit. (Utriainen & al)

 5. 21.9.2013 tentaattori Anna Leppo

  Graham: Mitä terveyden eriarvoisuudella tarkoitetaan ja miten sitä on tutkittu? (Johdantoartikkeli ja haluttaessa vastauksessa voi nojata myös kirjan artikkeleihin.)

  Helen & Jauho: Miksi raskaudenkeskeytys nousi poliittiseksi kysymykseksi 1900-luvun alkupuolen Suomessa?

  Honkasalo, Utriainen, Leppo: Miten toivoa rakennetaan sepelvaltimotaudin hoitokäytännöissä?

  Honkasalo: Sairauden kokemus ja sukupuoli: miten pohjoiskarjalalaiset miehet ja naiset ymmärsivät sydänsairauden?

 6. 26.4.2014, tentaattori Anna Leppo

  Nettleton S.: The Sociology of Health and Illness:
  Funktionalistinen (Parsons) ja konfliktinäkökulma (Freidson) lääkärin ja potilaan suhteeseen.

  Helén, I , Jauho M.: Kansalaisuus ja kansanterveys:
  Miksi raskauden keskeyttäminen nousi poliittiseksi kysymykseksi 1900-luvun alkupuolen Suomessa?

  Utriainen T, Honkasalo M-L & Leppo A: Arki satuttaa:
  Miten aborttia käsiteltiin abortin kokeneiden naisten omissa kertomuksissa?

  Rose N.: The Politics of Life Itself – Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century:
  Mitä Rose tarkoittaa biologisen kansalaisuuden käsitteellä?