400. Sosiologisen teorian suuntaukset II

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus:

Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne

ja lisäksi kaksi seuraavista moderneja klassikkoja käsittelevistä kohdista:

 1. Berger P & Luckmann T : Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen
 2. Bourdieu P : La distinction (luvut 1-7 ja Conclusion)
 3. Foucault M : Tarkkailla ja rangaista ja Burchell G et al. (eds.) : The Foucault Effect (s. 1 – 51 ja 87 – 104)
 4. Goffman E : Forms of Talk (s. 1 – 159 ) ja Goffman E : Interaction Ritual
 5. Habermas J : Julkisuuden rakennemuutos
 6. Luhmann N : Ekologinen kommunikaatio
 7. Skocpol T : States and Social Revolutions

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit opintojakson kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

7,165 thoughts on “400. Sosiologisen teorian suuntaukset II

 1. Tdk-tentti 4.3.2006 tentaattorina Arto Noro

  Wagner:

  Mitä on “double significance of modernity”?

  Mitä tutkii “the new French social science”?

  Foucault:

  Panopticon?

  Mitä on Governmentality Foucault’lla?

 2. tdk-tentti 1.4.06, tentaattori Noro

  kysymykset lukemistani kirjoista menivät SUUNNILLEEN näin:

  Wagner: Miten W näkee autonomian modernissa?

  Wagner: Mitä uutta teoreettista tarjottavaa on “new French social science”lla?

  Berger& Luckmann: Miten Berger ja Luckmann ovat schutzilaisia?

  Schutz: Millaisena Schutz näkee Simmelin ja Weberin panoksen tiedonosiologiaan?

  Luhmann: Miksi Luhmann kirjoitti Ekologisen kommunikaation?

 3. tdk-tentti 13.05.06, tentaattori Noro

  Wagner: Klassisen sosiologian kaksoisdilemma ja legitimiteetin menetys?

  Wagner: Mitä uutta teoreettista annettavaa on “the new French social sciencellä”?

  Foucault: Kurinpitoyhteiskunnan muodostuminen?

  Foucault: Governmentality?

  Goffman: Mitkä ovat Forms of Talk-teoksen kolme pääteemaa?

 4. Tentti 13.5.2006
  Wagner: klassisen sosiologian kaksoisdilemma ja legitimiteetin menetys…
  Wagner: Mitä uutta teoreettista tutkimusta tuo new French social science?
  Foucault: Kurinpitoyhteiskunnan muodostuminen
  Bourchell: Mitä on Foucault’n governmentality?
  Goffman: Mitkä kolme pääteemaa esiintyvät Goffmanin Forms of Talkissa?

 5. Tentti 16.8.2006:
  Wagner: Klassisen sosiologian kaksoisdilemma ja legitimiteetin menetys?
  Wagner: Mitä uutta teoreettista tutkimusta tuo new French social science?
  Berger& Luckmann: Miten Berger ja Luckmann ovat schutzilaisia?
  Luhmann: Millainen on Luhmaninnin funktionaalinen eriytyminen?
  Luhmann: Miksi Luhmann kirjoitti Ekologisen kommunikaation?

 6. 10.3.2007:

  1. Selosta Wagnerin arviota postmodernin teoreetikoista!

  2. Millaisia variaatioita on keskustelussa “yhteiskunnan katoamisesta”? (Wagner)

  3. Habituksen ja elämäntyylin suhde? (Bourdieu)

  4. Välttämättömyyden maku? (Bourdieu)

  5. Kolme perusteemaa Goffmanin Forms of Talkissa?

 7. 12.5.2007. Vastaa kolmeen kysymykseen, Arto Noro.

  1. Selosta Wagnerin rationaalisen valinnan teorian luonteesta ja sen käytön ehdoista! (Wagner)

  2. Millaisen nelikohtaisen analogian Wagner esittää klassisen sosiologian kauden ja meidän aikamme tilanteen välille? (Wagner)

  3. Neljä eri teoriasuuntausta selittämässä yhteiskunnallista vallankumousta? (Skocpol)

  4. Onko Theda Skocpol sittenkin marxisti? (Skocpol)

 8. 15.8.2007. Vastaa kolmeen kysymykseen (kysymysten tarkat muotoilut jo unohtuneet..:))

  1. Wagner modernistina? (Wagner)

  2. Klassisen sosiologian kauden ja meidän aikamme teoreettisia haasteita? (Wagner)

  3. Selosta habituksen ja elämäntyylin välinen suhde! (Bourdieu)

  4. Mitä on “luokitustaistelu”? (Bourdieu)

 9. 15.8. kysyttiin myös suunnilleen seuraavaa:
  -Minkä genealogia Tarkkailla ja rangaista on?

  -Governmentality Foucault’lla?

  -Mitä on face-work? (Goffman)

 10. 13.10.2007 Vastaa neljään kysymykseen. Arto Noro.
  Kysymykset meni suunnilleen näin:
  1. Wagnerin “disembedding without re-embedding”?
  2. Kuoleeko yhteiskunta käsitteenä?
  3. Mitä on governmentality?
  4. Schutzin arvio Weberistä?
  5. Bergerin ja Luckmannin legitimaatio?

 11. 17.11.2007 Tanjan tenttikysymykset, joista neljään piti vastata:

  1. Mitä on “citè”? (Wagner)

  2. Wagnerin neliosainen analogia klassisen sosiologian ja sosiologian nykytilanteen välillä?

  3. Luhmannin ja Parsonsin systeemiajattelun ero?

  4. Luhmannko “vihreä”?

  5. Mitä on “governmentality”?

 12. Mitä on Governmentality?
  “Reply”? (Forms of talk)
  Tarkkailla ja rangaista genealogiana?

 13. Tdk-tentti 16.2., tentaattori Arto Noro,
  Vastaa neljään kysymykseen:

  1. Wagner: Wagnerin arvio yhteiskunnan käsitteen nykytilasta
  2. Wagner: Yhteiskuntatieteet ja suunnittelu tänään
  3. Schutz / Berger & Luckmann: Schutzin ja Bergerin & Luckmannin erot ja yhtäläisyydet
  4. Foucault: Minkä genealogia tarkkailla ja rangaista on?
  5. Burchell: Mitä on governmentality?

 14. TDK-tentti 15.3., tentaattori Arto Noro
  1. Wagner: Wagnerin arvio yhteiskunnan käsitteen nykytilasta 2. Wagner: Yhteiskuntatieteet ja suunnittelu tänään

 15. TDK-tentissä 15.3.2008, johon valinnaisina kirjoina ilmoitin Bourdieun sekä Foucault’n ja Burchellin, Arto Noro kysyi seuraavaa:

  Vastaa neljään:

  1. Wagnerin arvio “yhteiskunnan” käsitteen nykytilasta?

  2. Yhteiskuntatieteet ja suunnittelu tänään?

  3. Välttämättömyyden maku ja konformismi?

  4. Bourdieu Kantin kriitikkona?

  5. Kurinpitoyhteiskunta ja “governmentality”?

 16. Tdk-tentti 19.4.08, tentaattorina toki A.Noro.

  Vastaa neljään:

  1. “Autonomy and Mastery” Wagnerin konseptiossa? (Wagner)

  2. “From Modern Society to Modernity” Wagnerilla – miksi? (Wagner)

  3. Kaksiarvoisen koodin rakenteen tärkeimmät ominaisuudet? (Luhmann)

  4. Funktionaalinen eriytyminen Luhmannilla? (Luhmann)

  5. Miten Skocpol eroaa neljästä muusta vallankumousten tutkimussuuntauksesta? (Skocpol)

 17. tdk-tentti 20.9.08, Arto Noro kyseli seuraavaa:

  Vastaa neljään:

  1. Delanty G (ed.): Selosta Harringtonin analyysia yhteiskuntateorian ja teologian suhteesta!

  2. Delanty G (ed.): Kosmopolitanismi yhteiskunnallisena tutkimusagendana

  3. Foucault: Governmentality

  4. Foucault: Panoptikonin merkitys Foucaultille?

  5: Habermas: 1700-luvun porvarillisen julkisuuden pohjapiirros

 18. tdk-tentti 22.11.2008 Noro

  Vastaa kolmeen:

  1. Delanty: ranskalainen kognitiivinen sosiologia?

  2. Delanty: Eisenstadtin teoretisointi sivilisaatioilla?

  3. Luhmann: “koodi” Luhmanilla?

  4. Luhmann: Luhmannin arvio “ympäristöetiikasta”?

 19. Tiedekuntatentti 21.11.2008, tentaattorina Arto Noro
  1. En vastannut ensimmäiseen, mutta oli kyse ranskalaisesta kognitiivisesta sosiologiasta
  2. Eisenstadtin teoretisointi sivilisaatioilla
  3. Mitä on “footing”?
  4. Mitä tutkitaan face-workissä?
  5. Luhmannin arvio “ympäristöetiikasta?

 20. Tdk-tentti 21.2.09, Arto Noro. Luetut kirjat: Habermas: Julkisuuden rakennemuutos ja Delanty.

  1. Wagnerin käsitys polittiisen ja sosiaalisen siteen suhteesta nykykeskustelussa.

  2. Julkisen sfäärin asema nyky-yhteiskunnassa Ederin mukaan, eli miksi vielä Habermas?

  3. Esitä 1700-luvun porvarillisen julkisuuden pohjapiirros.

  4. Siviiliyhteiskunta vai poliittinen julkisuus?

 21. 25.4.2009
  Arto Noro

  Bourdieu: Distinction

  1. Miten Bourdieu määrittelee elämäntyylin (lifestyle)?

  2. Mitä ovat luokitustaistelut (classification struggles)?

 22. 25.4. Noro jekutti myös näillä:

  Foucault:

  1. Mikä on Tarkkailla & rankaista- teoksen tärkein anti?

  2. Governmentality

  Delanty:

  1. Post-marxismi?

  2. Habermas & kriittisen teorian kielellinen käänne?

 23. 18.8.09 tentissä oli jotain tällasii:

  – Foucault: Governmentality
  – Yhteiskuntatieteen ja poliittisen filosofian suhde Wagnerin mukaan (Delanty)
  – Therborn: Neomarxismi (Delanty)
  – Julkiso (Habermas)

 24. Tentti 26.9.09, kirjat Delanty ja Luhmann.

  1. Miksi Hannah Arendtin ja poliittisten republikaanien on vaikea hyväksyä “social theorya” ja sosiologiaa?
  2. Habermas kriittisen teorian uudistajana?
  3. Kaksiarvoisen koodin ominaisuudet.
  4. Yhteiskunnallinen liike luhmannilaisesta näkökulmasta.

 25. 28.11.2009, kirjat Delanty, Goffman, Foucault

  1. Honneth kriittisen teorian uudistajana 2. Metodologisen nationalismin kritiikki 3. 3 pääteemaa Forms of talkissa 4. “Embarrasment” ja sen sosiaalinen funktio 5. “Governmentality” ja sen historia

 26. 30.1.2010

  Vastaa seuraaviin kysymyksiin (kirjana Delanty):

  1. Mihin Zizek sijoittuu Therbornin Marx-luokittelussa?
  2. Mitä on “civilizational analysis”?

 27. 27.2.2010 Noro, luettu Foucault’a ja Delantya.

  Vastaa kolmeen:

  1. Harringtonin viisi positiota yhteiskuntatieteen ja teologian suhteessa

  2. Selosta keskustelua kulttuurisesta identiteetistä.

  3. “Governmentality” ja sen historia

  4. Mihin Foucault tarvitsee panopticonia?

 28. 17.8.2010 Pelkkä Delanty

  1. Ranskalainen kognitiivinen sosiologia
  2. Habermas ja kriittinen teoria

 29. Delanty: Kriittisen teorian lingvistinen käänne ja Habermas?

  Bourdieu: Kuinka B. tarkastelee kriittisesti puhdasta, esteettistä makua? (tai jotain sinnepäin)

  Bourdieu: Uuden keskiluokan maku?

 30. 5.3.2011 / Gronow / Delanty, Bourdieu, Luhmann.

  Neljä kysymystä viidestä:

  1. Miksi Hannah Arendtin ja poliittisten republikaanien on vaikea hyväksyä “social theorya” ja sosiologiaa?

  2. Keskustelu kulttuurisesta identiteetistä

  3. Luhmannin funktionaalinen differentaatio

  4. Bourdieu Kantin kriitikkona

  5. Uuden keskiluokan maku ja asema

 31. 5.2. Gronow
  Luhmanista tyyliin “Luhman vihreän liikkeen kriitikkona”
  Bourdieusta luokitusstrategiat ja välttämättömyyden maku
  Delantystä joku”julkisuus ja JOTAIN eli miksi vielä habermas” ja joku arendt-juttu.

 32. Keräsin kaikki uuden rakenteen mukaiset aiemmin kysymykset (sekä teorian suuntaukset 1 ja 2 osioista). Nämä kysymykset siis kirjoista; Bourdieu, Heiskala ja Berger&Luckmann.

  Bourdieu:

  Habituksen ja elämäntyylin suhde?
  Välttämättömyyden maku?
  Kantin kriitikkona?
  Mitä ovat luokitustaistelut (classification struggles)
  Kuinka Bourdieu tarkastelee kriittisesti puhdasta, esteettistä makua?
  Uuden keskiluokan maku?

  Heiskala:
  Fenomenologian ongelma?
  Uustrukturalistinen semiotiikka?
  Pragmatismin renessanssi?
  Epäilyn hermeneutiikka?
  Teoksen rakenne synteesikolmion avulla
  Weberin toimintatyypit?
  Strukturalistisen kooditeorian ideaalityyppi
  Parsons-kritiikki ja Alexanderin Parsons-puolustus
  Millaisena Schultz näkee Simmelin ja Weberin panoksen tiedonsosiologiaan?

  Bergerin ja Luckmann: Legitimaatio?
  Miten Berger ja Luckmann ovat schutzilaisia?

 33. 14.1 2012 Gronow

  vastaa kolmeen:

  1. Rationaalisen valinnan teorian kritiikki (Heiskala)
  2. Tapa ja toiminta pragmatismissa? (Heiskala)
  3. Mikä on Tarkkailla ja rangaista -teoksen ydinajatus? (Foucault)
  4. Bergerin ja Luckmannin legitimaatioteoria (B&L)

 34. 10.3.2012 Gronow

  Vastaa kolmeen:

  1. Rationaalisen valinnan teorian kritiikki (Heiskala) 2. Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologian anti sosiologialle (B&L) 3. Mitä tutkitaan face-workissa? (Goffman) 4. Forms of Talkin kolme pääteemaa (Goffman)

 35. 1. Rationaalisen valinnan teorian kritiikki (Heiskala)
  2. Luhmannin arvio uusista sosiaalisista liikkeistä (Luhmann Ekologinen kommunikaatio)

 36. 13.10.2012 Arminen

  Heiskala: Arto Noron yhteiskuntateorian tyypit (lol, pitäis olla yhteiskuntatutkimuksen)
  Habermas: Habermas jälkisanojen itsekritiikki
  Berger & Luckmann: objektiivisen ja subjektiivisen yhteiskunnallinen dialektiikka
  Luhmann: funktionaalinen differentiaatio
  Skocpol: vallankumouksen synnyn teoriat

 37. 17.11.2012 Arminen

  – The role of Sociology of Knowledge for the General sociology ( Berger and Luckmann)
  – Therborn’s idea of Neo Marxism ( Delanty )
  – “Habitus” ( Bourdieu )
  – Schutz critisms on Weber ( Schutz)
  – Functional Differentiation ( Luhmann)

 38. 16.3.2013 Ilkka Arminen

  Heiskalan konstruktionistinen synteesi yhteiskuntateoriasta (Heiskala)
  Bergerin & Luckmannin teoria legitimaatiosta (B & L)
  Yhteiskunnallinen liike luhmannilaisittain tarkasteltuna (Luhmann)
  Bourdieun elämäntyyli (Bourdieu)
  Porvarillisen julkisuuden hajoaminen (Habermas)
  Footing (Goffman)
  Schutzin Weber-kritiikki (Schutz)
  Governmentality ja sen historia (Foucault)
  Vallankumousten syntyä koskevat teoriat (Skocpol)

 39. 23.11.2013 Tentaattorina Arminen

  Vastaa valitsemiisi kirjoihin:

  1) Rationaalisen valinnan teorian sosiologinen kritiikki (Heiskala)
  2) Bergerin ja Luckmannin teoria legitimaatioista
  3) Kaksiarvoisen koodin tärkeimmät ominaisuudet (Luhmann)
  4) Mitä ovat luokittelukamppailut? (Bourdieu)
  5) Governmentality ja sen historia (Foucault)
  6) Mihin sosiaalinen järjestys perustuu? (Goffman)

 40. 25.1.2014 Tentaattorina Arminen

  Heiskala: Uusstrukturalistinen semiotiikka
  Bourdieu: Mitä ovat luokittelukamppailut?
  Luhmann: Yhteiskunnallinen liike luhmannilaisittain tarkasteltuna

 41. 22.2.2014

  Tentaattorina Arminen

  Bourdieu: Mitkä ovat luokittelukamppailut?
  Heiskala: Uusstrukturalistinen semiotiikka
  Berger & Luckmann: instituutiot
  Habermas: Porvarillisen julkisuuden hajoaminen

 42. 26.4.2014 Tentaattorina Arminen

  Heiskala: Konstruktionistinen synteesi yhteiskuntateoriasta
  Berger & Luckmann: Legitimaatioteoria
  Habermas: Miksi porvarillinen julkisuus hajosi?

 43. Tedari 27.9.2014 tentaattori petri ylikoski, tenttikirjat heiskala: toiminta tapa jne, ja baert & da Silva: social theory… and beyond. Vastaa molemmista kirjoista yhteen:
  heiskala 1.weberin toimintatyypit ja sosiologinen selittäminen. 2. Epäilyn hermeneutiikka
  Baert & da Silva: 1. Parsonsin funktionalismi ja sen ongelmat 2. Sassenin globalisaatioteoria

 44. Akvaario. Tentaattori Arminen

  Joas&Knöbl:
  – Moderniteetin kriisi?
  – Bourdieu ja strukturalismi?

  Berger & Luckmann:
  – Sekundaarisosialisaatio?