408. Sosiologian oppihistoria ja klassikot

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan kolme kohtaa seuraavista:

1. Kangas R: Yhteiskunta

2. Yksi seuraavista:

Durkheim E: Sosiaalisesta työnjaosta

Durkheim E: Uskontoelämän alkeismuodot

3. Yksi seuraavista

Weber M: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus

Weber M: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

4. suoritetaan sekä a) että b):

a) Jompi kumpi Simmelin teoksista:

Simmel G: Pieni sosiologia

Simmel G: Suurkaupunki ja moderni elämä

b)

Noro A: Muoto, moderniteetti ja

50 thoughts on “408. Sosiologian oppihistoria ja klassikot

 1. Kysytty: 05/2000

  1. Mitkä kysymykset olivat Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten taustana? (Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus)

  2. Miten Schanz kritisoi Marxia? (Schanz)

  3. Oliko Simmel vieraantumisteroreetikko? (Noro)

 2. Kysytty: 04/2002

  1. Selosta “pyhän” käsite ja sen merkitys Durkheimille! (Durkheim:Uskontoelämän alkeismuodot)

  2. Intellektuellikerrostuman (-säädyn) merkitys aasialaisissa uskonnoissa? (Weber:Maailmanuskonnot ja…)

  3. Miksi muoti oli tärkeä teema Simmelillä?

  4. Simmelin kolme sosiologiaa?

 3. Kysytty: 11/2003

  1. Kommunistisen manifestin paikka Marxin tuotannossa

  2. Schanzin Marx-kritiikki

  3. Missä mielessä Durkheimin uskonnon teoria on “juhlan” teoria?

  4. Vertaile Weberin ja Durkheimin uskonnonsosiologioita

 4. Kysytty: 12/2003

  1. Erkki Kilpisen luentokurssi “Sosiologian toinen klassinen traditio” (1ov). Vastaa kaikkiin seuraaviin.

  2. Millaisilla perusteilla voidaan puhua kahdesta rinnakkaisesta klassisesta traditiosta sosiologiassa?

  3. Selitä millä perusteilla Thorstein Veblen tulee muistaa yhteiskuntatieteiden klassikkona sanan vaativassa mielessä.

  4. Selitä millä perusteilla William I. Thomas tulee muistaa yhteiskuntatieteiden klassikkona sanan vaativassa mielessä.

 5. Kysytty: 04/2004

  VASTAA KOLMEEN

  1. Adam Smithin asema Kankaan teoksessa.

  2. Miksi Durkheimin uskonnon teoriaa voidaan kutsua myös juhlan teoriaksi?

  3. Miksi yhteiskunnan käsite on muuttunut ongelmalliseksi sosiologiassa? (Kangas)

  4. Schanzin kritiikki Marxille.

 6. Kolmeen näistä piti vastata:

  1. Työnjako Durkheimin keskeiskäsitteenä
  2. Franklinin asema Weberin teesissä
  3. Filosofinen antropologia Marxin ajattelussa (kysymyksen sanamuodosta en ole ihan varma)
  4. Selosta Schanzin kritiikkiä Marxille

 7. Kysymykset 10.3.2007 tentissä:

  Vastaa KOLMEEN seuraavista kysymyksistä:

  1. “Yhteiskunta keskusteluna”?

  2. Järjestyksen ongelma ja sosiologian erityisluonne?

  3. Korporaatioiden merkitys Durkheimille?

  4. Tarkastele väitettä “luterilainen työnetiikka loi kapitalismin” Weberin valossa!

 8. 14.4. Kysyttiin seuraavaa (vastaa kolmeen, luetut kirjat Kankaan Yhteiskunta, Durkheimin Sosiaalisesta työnjaosta ja Weberin Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki):

  1. “Yhteiskunta keskusteluna”?

  2. Miksi Adam Smith on Kankaan teoksessa keskeinen teoreetikko? (Tai jotain tuohon suuntaan…)

  3. Työnjaon epänormaalit muodot?

  4. Mikä on Franklinin asema Weberin teesissä?

 9. Tentti 14.4.07

  1. Selosta Durkheimin tiedonsosiologiaa eli käsitystä kategorioiden sosiaalisesta alkuperästä! (Durkheim: Uskontoelämän alkeismuodot)

  2. Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten syntyhistoria? (Weber: Maailmanuskonnot ja länsimainen rationaalisuus)

  3. Marxin tuotannon kolme vaihetta?

  4. Vertaile Hobsbawmin ja Schanzin käsityksiä “Kommunistisesta manifestista”!

 10. Tentti 12.5.2007

  1. Georg Lohmannin konseptio indifferenssiin suhtautumisesta Simmelillä? (Noro & Simmel)

  2. Mitä Työnjako-teoksen puutetta Uskontoelämän alkeismuodot paikkaa Kankaan mukaan? (Kangas)

  3. Sosiologian kriisiluonne ja sen syyt? (Kangas)

 11. Tentti 15.08.2007 (in English)
  You could choose 3 questions from the following:

  1. Durkheim – development of abnormal division of labor?
  2. Franklin’s position in Weber’s thesis?
  3. Compare the theories of capitalism by Marx and Weber’s capitalism – the main difference?
  4. How does the society function according to Simmel?

 12. Tentti 17.11.2007

  1. Ns. Hobbesin ongelma sosiologiassa (Kangas)
  2. Miten ja missä yhteydessä yhteiskunta määriteltiin keskusteluksi? (Kangas)
  3. Mitä on orgaanisen solidaarisuuden orgaanisuus? (Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta)
  4. Baxterin asema Weberin teesissä (Weber: Protestanttinen etiikka)

 13. Tentti 19.1.2008/Noro

  Vastaa kolmeen:
  1. Materialistinen historiakäsitys ja Pääoma-teos?
  2. “Kommunistisen manifestin” paikka Marxin tuotannossa?
  3. Adam Smith ja sosiologia?
  4. Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten syntyhistoria?

 14. Tentti 15.3.2008/Arto Noro

  Vastaa kahteen:
  1. Anominen työnjako? (Durkheim, Työnjako)
  2. Kankaan kanta “Das Adam Smith probleem’aan? (Kangas, Yhteiskunta)
  3. Schleiermacher, teoria seurallisuudesta? (Kangas, yhteiskunta)

 15. Tentti 18.10.20008 / Arto Noro

  Vastaa kolmeen: 1. Simmelin muukalainen 2. Durkheimin väkinäinen työnjako 3. Franklinin asema Weberin teesissä 4. Simmelin suhtautuminen indifferenssiin (tms.)

 16. Tentti 22.11.2008 / Arto Noro

  Missä mielessä Durkheimin uskonnon teoria on juhlan teoriaa? (Uskontoelämän alkeismuodot)
  Miten Weber määrittelee kapitalismin teoksen esihuomautuksessa? (Maailmanuskonnot)
  Millaiseksi uskonnon ja tieteen suhde muotoutuu tulevaisuudessa Durkheimin mukaan? (Uskontoelämän alkeismuodot)

 17. Tentti 21.2.2009 /Noro.
  Vastaa kolmeen:
  1. Simmelin puhtaan sosiologian puhtaus 2. Moderniteetti Simmelin sosiologiassa (Muoto, moderniteetti & kolmas, Suurkaupunki & moderni elämä) 3. Miksi ‘esihuomautus’ on tärkeä Weber-teksti (Maailmanuskonnot) 4. Työnjaon epänormaalit muodot (Sosiaalisesta työnjaosta)

 18. Tentti 18.8.2009 / Noro
  4 kysymystä, joista piti vastata kolmeen. Tentityt kirjat Kangas: Yhteiskunta, Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta, Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki.

  1. Yhteiskunta poliittisena yhteisönä?
  2. Parsonsin “yhteiskunnallinen yhteisö” ja Kankaan näkemys siitä.
  3. Lutherin asema Weberin teesissä.
  4. Työnjaon kolmas epänormaali muoto.

 19. Tentti 26.9.2009 / Noro / Neljä kysymystä, joista piti vastata kolmeen.

  Tentityt kirjat

  Kangas: Yhteiskunta

  Durkheim: Uskontoelämän alkeismuodot

  Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

  _

  1. Simmelin “indeferenssi” Lohmannin mukaan (? en ole varma muotoilusta)

  2. “Tyyli” Simmelillä

  3. Durkheim kategorioiden sosiaalisesta alkuperästä

  4. Franklinin asema Weberin teesissä

 20. ^ Noro soitti myöhemmin perään ja kertoi mokanneensa mun kysymysten kanssa. Kaksi ensimmäistä eivät siis ole Kankaan teoksesta vaan Simmeliltä. Ilmankos tuntui vähän oudolta ūüėÄ

 21. Tentti 28/11/2009

  Kirjat:

  Kangas: Yhteiskunta

  Durkheim: Uskontoelämän alkeismuodot

  Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

  1. Aristoteleen yhteiskuntatarkastelun ominaispiirteet?

  2. Kankaan käsitys Durkheimin Työnjako-teoksen puutteellisuudesta (?)

  3. Weberin ja Durkheimin käsitykset uskonnosta

  4. Talouden ja uskonnon suhde Weberillä

 22. Tentti 27.2.2010

  Kirjat:

  Kangas: Yhteiskunta

  Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta

  Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

  Vastaa kolmeen:

  1. Schleiermacher, seurallisuus ja Simmel?

  2. Pierre Nicolen asema yhteiskuntateoriassa?

  3. Lutherin asema Weberin teesissä?

  4. Anominen työnjako?

 23. 17.8.2010 tentti

  1.) Olisko Simmel vieraantumisteoreetikko?
  2.) Simmel moderniteetin sosiologina?
  3.) 3 Marxia

 24. 4.12.2010
  Muistankohan enää oikein näitä…

  Weber: Baxterin merkitys Weberillä
  Durkheim: Työnjaon kolmas epänormaali muoto(?)
  Marx: Historiallinen materialismi oli M:n keskivaiheen tuotantoa -miten tämä näkyy siinä?
  Shanz: Miten Schanz kritisoi Marxia?

 25. 16.8.2011

  Weber: Millainen on askeettisuuden ja “kapitalismin hengen” suhde Weberin mukaan?

  Marx & Engels: Missä mielessä porvaristo on Marxin ja Engelsin mukaan vallankumouksellinen luokka?

  Schanz: Mitä Schanzin käyttämät käsitteet “puoluemarxismi” ja “yliopistomarxismi” tarkoittavat? Miten nämä marxismin muodot suhtautuvat toisiinsa?

 26. 12.11.2011

  Kangas: mitä tarkoittaa “Adam Smith ongelma” ja mikä oli sen merkitys sosiologian kehitykselle?

  Durkheim: sosiaalisesta työnjaosta: mitä tarkoittaen durkheim käyttää sosiaalisen solidaarisuuden vaiheista termejä “mekaaninen” ja “solidaarinen”?

  Noro: Mitä Simmelin avainkäsite “kolmas” oikein tarkoittaa?

  Simmel: suurkaupunki ja moderni elämä: Miten Simmel luonnehtii “muukalaista”?

  kirjavalinnoista: Kankaan kirja on monimutkainen, mutta mielenkiintoinen, suosittelen! Noron kirja on selkeä (hyvä), Durkheim puuduttavan vaikeaselkoinen. Kokonaisuudessaan erittäin hyvä mutta haastava kombinaatio sekä klassikkoja että niistä kirjoitettua “metasosiologiaa”.

 27. Erkki Kilpisen kurssin The Sociological Project, joka käy tähän tai muihin maisteriteoriatentteihin 6op suorituksena, tentti 9.12.2011. Aika vaikea oli.

  About Joas & Knöbl’s Social Theory (2009), of the following questions, please answer two (2), according to your choice:

  1. Does feminist social theory appear to be quite sui generis, or do you see any continuation between it and previous theories? If so, what are these theories, and on what grounds is there continuation?
  2. Compare Niklas Luhmann’s radicalized functionalism and neo-Parsonian modernization theory.
  3. Compare Anthony Giddens’ theory of structuration with the theories of the French “anti-structuralists”.

  About the lectures, of the following three questions, please answer two (2), according to your choice:

  1. Explain on what grounds William I. Thomas could be described as a classical sociologist.
  2. Compare Max Weber and Arthur Bentley as sociologists.
  3. What particular strengths and weaknesses are there in the sociological work of

 28. Erkki Kilpinen, Kangas, Durkheim & Weber:

  Kangas: Miten teoksen päätösluku tulkitsee Talcot Parsonsin tulkintaa modernista yhteiskunnasta?

  Durkheim: Mitä Durkheim tarkoittaa puheellaan positiivisesta ja negatiivisesta kultista?

  Weber: Minkä vuoksi Richard Baxter esiintyy teoksen sivuilla ja mitä hän on sanonut?

 29. Tentti 13/10/12, tentaattori Erkki Kilpinen.

  1) Mitä on anominen työnjako? (Durkheim:Sosiaalisesta työnjaosta)
  2) Kalvinismin ja luterilaisuuden taloudellisten vaikutusten erot (tai jotain sen suuntaista) (Weber: Protestanttinen etiikka…)
  3) Missä Kommunistinen Manifesti osui esipuheen kirjoittajan Hobsbawmin mukaan oikeaan ja missä väärään? (Engels&Marx: Kommunistinen manifesti)
  4) Millaisen vastaanoton Marxin tuotanto sai eri aikoina (4. ja 5. luento)? (tai jotain sinne p√§in) (Schantz: Karl Marxin teoria…)

  Kaikkiin neljään piti vastata.

 30. Tentti 17.11.2012, Erkki Kilpinen:

  – Durkheim (Sosiaalisesta ty√∂njaosta): Mit√§ ovat “repressiivinen” ja “restitutiivinen” lains√§√§d√§nt√∂ ja oikeusk√§yt√§nt√∂, ja miten ne liittyv√§t yhteiskunnan ty√∂njakoon?

  РWeber (Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki): Minkä vuoksi 1600-luvun brittiläinen kirkonmies Richard Baxter esiintyy Weberin teoksen sivuilla? Mitä hän on sanonut?

  РMarx & Engels (Kommunistinen manifesti): Miltä osin Marx on esipuheen kirjoittajan Hobsbawmin mukaan osunut oikeaan ja missä harhaan?

  РSchanz: Mitä Schanz (4. ja 5. luento) kertoo Marxin tuotannon vastaanoton eri vaiheista?

  Jälleen kaikkiin kysymyksiin piti vastata.

 31. Erkki Kilpinen, luentokurssi General Sociological Theory, 14.12.2012
  Vastaa kolmeen kysymykseen.

  1. You formulate your own question ‚Äď explicitly ‚Äď and give your own answer. Of course, your question has to deal with some theoretical issue that has been discussed during the course.
  2. Explain what kind of method, in theoretical work, is the ideal-typical method, and what kind of role it has played in the development of sociology.
  3. Explain in what sense the Polish peasant is related to the sociological work of Max Weber, and W.I. Thomas and Florian Znaniecki, respectively.
  4. While discussing classic European sociology, the lecturer presented some ‚Äúaction-theoretic vignettes‚ÄĚ, as he called them. What is the underlying idea and relevance of those ‚Äúvignettes‚ÄĚ?
  5. Describe in outline Arthur F. Bentley’s contribution to sociology.

 32. Kirjoina: Kangas, Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta, Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki.
  Tenttipv 19.10., tenttijä Ilpo Helen jos oikein muistan

  Kyssärit suunnilleen nää:
  Weber: protestanttisuuden ja luterilaisuuden erilaiset taloudelliset seuraukset TAI ammattikutsumuksen käsite weberillä

  Durkheim: mitä tarkoitetaan mekaanisella ja orgaanisella solidaarisuudella ja mikä on työnjaon rooli niissä TAI työnjaon epänormaalit muodot

  Kangas: Kankaan näkemys Parsonsin yhteiskuntateoriasta TAI toinen kysymys jota en muista.

 33. Tentti 23.11.2013, tentaattorina Ilpo Helen

  Kirjat:
  Kangas – Yhteiskunta
  Simmel – Pieni sosiologia
  Noro – Muoto, moderniteetti ja kolmas
  Durkheim РUskontoelämän alkeismuodot

  Kysymykset:

  Vastaa yhteen jokaisesta kysymysryhmästä:
  1. Kangas
  a) Miksi yhteiskunta on hankala käsite?
  b) Miten Kangas arvioi Parsonsin tulkintaa modernista yhteiskunnasta?

  2. Durkheim
  a) Miten Durkheim erottaa toisistaan animismin ja totemismin ja mikä on erottelun merkitys?
  b) Mitk√§ ovat “sopeutusriitit”, ja miten ne liittyv√§t pyh√§n kaksiselitteisyyteen?

  3. Simmel
  a) Mit√§ Simmel tarkoittaa “seurallisuudella”, ja miksi se on sosiologian kannalta t√§rke√§?
  b) Mitkä ja millaiset ovat Simmelin kolme sosiologiaa? (Noro)

 34. Tentti 23.11.2013, tentaattorina Ilpo Helen

  Kirjat:
  Kangas – Yhteiskunta
  Durkheim РSosiaalisesta työnjaosta
  Weber – Protestanttinen etiikka

  Vastaa yhteen jokaisesta kysymysryhmästä:

  1. Kangas
  a) Miksi “yhteiskunta” on hankala k√§site?
  b) Miten Kangas arvioi Parsonsin tulkintaa modernista yhteiskunnasta?

  2. Durkheim
  a) Mit√§ Durkheim tarkoittaa “mekaanisella” ja “orgaanisella” solidaarisuudella ja mik√§ on erottelun yhteys yhteiskunnaliseen ty√∂njakoon?
  b) Millainen on “anominen” ty√∂njako?

  3. Weber
  a) Millainen on asketismin ja “kapitalismin hengen” suhde toisiinsa?
  b) Mitä Weber tarkoittaa ammattikutsumuksella?

 35. 23.11.13, Ilpo Hélen

  Sama tentti , mihin pedro on lähettänyt jo kysymyksiä, tässä tulee Marx:

  1 a) Mitk√§ Kommunistisen manifestin “ennustuksista” osuivat ja mitk√§ ep√§onnistuivat Hobsbawmin mukaan (tai jotain sinne p√§in)

  b) Valistusajattelun suhde Marxin tuotantoon

 36. 25.1.2014, tentaattori Tiina Arppe

  Kirjat:
  Kangas – Yhteiskunta
  Simmel & Noro
  Weber – Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

  1. Miksi “yhteiskunta” on Kankaan mukaan sosiologiassa hankala k√§site?
  4. Millaisia piirteitä Simmel liittää moderniin suurkaupunkiin?
  5. Miten muoti ja moderniteetti liittyvät Noron mukaan Simmelin teoriassa toisiinsa?
  7. Mit√§ Weber tarkoittaa “kapitalismin hengell√§” ja miten se on h√§nen mukaansa yhteydess√§ puritaaniseen asketismiin (erityisesti piispa Baxterin oppeihin)?

 37. 25.1.2014, tentaattori Arppe
  eli lisäys Heinin postaukseen.

  Durkheimin kirjoista oli seuraavat kysymykset (en muista ihan tarkkaa sanamuotoa):

  – Mit√§ Durkheim tarkoittaa “manan” k√§sitteell√§? Manan alkuper√§? (Uskontoel√§m√§n alkeismuodot)
  – Mit√§ Durkheim tarkoittaa ‚ÄĚmekaanisella‚ÄĚ ja ‚ÄĚorgaanisella‚ÄĚ solidaarisuudella ja mik√§ on erottelun yhteys yhteiskunnalliseen ty√∂njakoon? (Sosiaalisesta ty√∂njaosta)

 38. 25.1.2014 Tiina Arppe

  Marx: Marxin kolme tuotantovaihetta lyhyesti Schanzin mukaan.(Ei ehkä sanatarkasti mutta sisältö oli tämä)

  Marx: Miltä osin Marx on esipuheen kirjoittajan Hobsbawmin mukaan osunut oikeaan ja missä harhaan? (samalla varauksella)

 39. 22.2.2014 Tiina Arppe:

  – Mit√§ Durkheim tarkoittaa ‚ÄĚmekaanisella‚ÄĚ ja ‚ÄĚorgaanisella‚ÄĚ solidaarisuudella ja mik√§ on niiden yhteys yhteiskunnalliseen ty√∂njakoon?
  РKuvaa rahan asemaa modernissa elämässä siten kuin Simmel sen esittää
  – Mit√§ Noro tarkoittaa puhuessaan “kolmannesta sosiaalisena” Simmelin yhteydess√§
  – Mit√§ Weber tarkoittaa ‚ÄĚkapitalismin hengell√§‚ÄĚ ja miten se on h√§nen mukaansa yhteydess√§ puritaaniseen asketismiin (erityisesti piispa Baxterin oppeihin)?

  • Edelliseen liittyen:

   Kangas: Yhteiskunta
   Suunnilleen “Mit√§ Kangas tarkoittaa Adam Smith -ongelmalla (Das Adam Smith Problem)?”

 40. 26.4.2014, Tiina Arppe

  Tentittävät kirjat:

  Noro: Muoto, moderniteetti ja “kolmas”
  Simmel: Suurkaupunki ja moderni elämä
  Weber: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki
  Kangas: Yhteiskunta

  1) Miten muoti ja moderniteetti liittyvät Simmelin teoriassa toisiinsa Noron mukaan?

  2) Minkälaisia piirteitä Simmel liittää moderniin suurkaupunkiin?

  3) Mit√§ Weber tarkoittaa “kapitalismin hengell√§” ja miten se liittyy puritaaniseen asketismiin (erityisesti piispa Baxterin oppeihin)?

  4) Mitä Kangas tarkoittaa Adam Smith -ongelmalla?

 41. 4/2016

  Kirjat:
  Ritzer Georg: Classical Sociological Theory
  Pyyhtinen O: Simmel and ‘the Social’

  Opettaja: Pekka Kosonen

  Herbert Spencerin teoria evoluutiosta yhteiskunnassa. (Ritzer)
  Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen individualismi. (Simmel)

 42. Zusammenf√ľgen mit Verwendung weitere Webseiten bringt internationale
  Spieler tieferen kollektiv, es ihnen ermöglicht, zeigen ihre Gaming-Erfahrung, unabhängig davon, wo sie
  sind sie sind auf der Erde.

 43. Wenn durch impulsive bestimmen bis pflegen genie√üen, jemand haben ein ausgezeichneter M√∂glichkeit sich selbst zu finden zertr√ľmmert mit no Rest w√§hrend in den bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published.