Uudistunut aineistonhallinnan opas on julkaistu!

Helsingin yliopiston Datatuen uudistunut Aineistonhallinta-opas (Research data management) on julkaistu. Sen on tarkoitus palvella tutkijoita ja muita tutkimusdatan hallinnan parissa työskenteleviä. Uusi opas löytyy Helsinki.fi-verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi.

(This article is also available in English.)

Uusi Aineistonhallinta-opas tarjoaa perustietoa tutkimusdatan hallinnasta (research data management, RDM). Oppaan aihepiirit kattavat muun muassa eettisiin ja lainsäädännöllisiin kysymyksiin sekä tutkimusdatan dokumentointiin, jakamiseen ja julkaisemiseen liittyviä asioita.

Opas johdattaa pohtimaan tutkimusdataan liittyviä mahdollisia riskejä datan säilytyksen, tietoturvallisuuden ja tietosuojan näkökulmasta. Opas toimii tiedonlähteenä kooten yhteen tärkeitä datanhallintaan liittyviä linkkejä samalla, kun se tarjoaa aloittelijoille helpon tavan tutustua aineistonhallintaan.

Opas toimii tiedonlähteenä kooten yhteen tärkeitä datanhallintaan liittyviä linkkejä samalla, kun se tarjoaa aloittelijoille helpon tavan tutustua aineistonhallintaan.

Ohjaa aineistonhallintasuunnitelman teossa

Uusi opas toimii datanhallinnan tukena, mutta se ohjaa myös aineistonhallintasuunnitelman (data management plan, DMP) teossa. DMP:ssä kuvataan, miten dataa käsitellään tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Hyvä DMP säästää aikaa, helpottaa datan jakamista ja tunnistaa mahdolliset riskit. Useat rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa. Aineistonhallinta-opas jakautuu kuuteen osaan, jotka noudattavat Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelman jäsennystä.

Helsingin yliopiston Datatuki vastaa aineistonhallinta-oppaan ylläpitämisestä ja päivityksestä. Oppaaseen liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen datasupport@helsinki.fi.

Uudistuneen oppaan lisäksi Datatuki tarjoaa datanhallintaan muutakin tukea: yliopistolaisten käytössä olevat datanhallintapalvelut on koottu palvelukatalogiin. Katalogista löytyvät esimerkiksi tarjolla olevat Datatuen kurssit ja työpajat.