Open science develops when practical solutions support researchers – interview with Mikko Tolonen

Think Open 2018 revisited! The first article in the blog on 7 May 2018 was a dialogue interview between vice rector Jouko Väänänen and associate professor Mikko Tolonen. The article covered open science themes extensively. In the new review of the debate five years ago, Tolonen highlights the importance of practical solutions in promoting open science, and he uses the DARIAH-FI network as an example.

Jatka lukemista ”Open science develops when practical solutions support researchers – interview with Mikko Tolonen”

AVOTT on jatkanut ATT:n viitoittamalla tiellä – Suomi on luonut oman mallinsa avoimen tieteen kansalliseen yhteistyöhön

Think Open 2018 – avauskuukauden blogijutut uudelleentarkastelussa! Blogin kolmas juttu 29. toukokuuta 2018 on uutinen Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmasta, johon sisältyy myös avoimen tieteen kansallisen koordinaation aloittaminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) johdolla. Kuluneet viisi vuotta ovat olleet tarmokasta ohjelman toteuttamisen aikaa. TSV:n avoimen tieteen sihteeristöön kuuluvan Ilmari Jauhiaisen mukaan kahdeksankohtaisesta ohjelmasta vain avoimen tieteen rahoituksen varmistaminen on jäänyt – toistaiseksi – kartoittamattomaksi kohdaksi.

Jatka lukemista ”AVOTT on jatkanut ATT:n viitoittamalla tiellä – Suomi on luonut oman mallinsa avoimen tieteen kansalliseen yhteistyöhön”

Avoin tiede kehittyy, kun ratkaisut tukevat tutkijoiden toimintaa – haastattelussa Mikko Tolonen

Think Open 2018 – avauskuukauden blogijutut uudelleentarkastelussa! Blogin ensimmäinen juttu 7. toukokuuta 2018 oli avoimen tieteen teemoja laajasti kartoittanut dialogihaastattelu vararehtori Jouko Väänäsen ja apulaisprofessori Mikko Tolosen välillä. Tolonen nostaa viiden vuoden takaisesta keskustelusta esiin erityisesti käytännön ratkaisujen merkityksen avoimen tieteen edistämisessä, ja nostaa esimerkkinä DARIAH-FI-verkoston.

Jatka lukemista ”Avoin tiede kehittyy, kun ratkaisut tukevat tutkijoiden toimintaa – haastattelussa Mikko Tolonen”

Tekstiä tuottava tekoäly ja tieteen avoimuus

Keskusteluun kykenevä tekoäly on tehnyt tekoälyn kehittymisen hyvin konkreettiseksi. Harppaukset ovat herättäneet paljon keskustelua tekoälyn kehityskaarista ja sen vaikutuksista esimerkiksi työelämään, opiskeluun tai tieteeseen. Läpinäkyvyyden näkökulmasta generatiivisiin tekoälyihin liittyy avoimia kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä tiedon laadun arvioimisessa: Millä logiikalla kontekstia tulkitseva kielimalli valitsee sanoja tekstiinsä? Mihin lähteisiin tekoäly perustaa vastauksensa? Millä tavalla tekoäly arvioi lähdeaineistojen laatua ja luotettavuutta? Tutkitun tiedon painoarvoa tekoälyratkaisuissa ei usein tunneta – tieteellisen tiedon avoimuudella (open access) voisi olla tässä oma merkityksensä.

Jatka lukemista ”Tekstiä tuottava tekoäly ja tieteen avoimuus”

Open science annual review 2022 – national guidelines in Finland, main themes and news

The open science 2022 review summarises the key open science themes of the past year. The article brings together the policies of the national open science coordination and the main open science themes and news. The main themes include promoting responsible research assessment in Europe, supporting free of charge open access publishing (diamond OA) and the US OSTP policy.

Jatka lukemista ”Open science annual review 2022 – national guidelines in Finland, main themes and news”

”Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista”

Kun emeritusprofessori Esko Linnakangas kymmenen vuotta sitten kuuli avoimen julkaisemisen mahdollisuudesta, hän innostui asiasta ja nyt innostuminen on tuottanut kirjan per vuosi. Kirjoissa hän on tarkastellut verotusta eri näkökulmista, ja viimeisin verotukia ja -sanktioita käsittelevä kirja – yhdessä Kalle Isotalon kanssa kirjoitettu yli 800-sivuinen opus – julkaistiin Helsingin yliopiston Helda Open Booksissa sopivasti vaalikeväänä. Blogihaastattelussa Linnakangas kertoo julkaisutoiminnastaan ja teosten avoimuuden merkityksistä.

Jatka lukemista ””Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista””

Material package to support students’ research data management (RDM) published

The University of Helsinki Data Support has published a material package that offers students and supervisors tools for planning research data management (RDM) already in the thesis phase. The package includes the updated Basic data management guidelines (guide), ”Do I have personal data?” test and the student’s data management plan (DMP) template.

Jatka lukemista ”Material package to support students’ research data management (RDM) published”

Julkaisufoorumi avoimen julkaisemisen ja vastuullisen arvioinnin näkökulmasta

Julkaisufoorumi on toiminut vuodesta 2015 lähtien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa. Jufon toimintavuosien aikana avoimessa julkaisemisessa on otettu askeleita eteenpäin ja open access -julkaisemisen kentälle on ilmestynyt uudenlaisia toimijoita. Myös vastuullinen arviointi on saanut viime vuosina tuulta purjeisiinsa. Mitä nämä kehityskulut tarkoittavat Julkaisufoorumin kannalta? Onko Jufo avoimen julkaisemisen esteenä luokitellessaan julkaisukanavia? Onko julkaisukanavilla merkitystä megajournaalien yleistyessä? Miten Jufo huomioi tutkimustuotosten ja työpanosten monimuotoisuuden? Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen etsii artikkelissaan näihin kysymyksiin vastausta.

Jatka lukemista ”Julkaisufoorumi avoimen julkaisemisen ja vastuullisen arvioinnin näkökulmasta”