Tekstiä tuottava tekoäly ja tieteen avoimuus

Keskusteluun kykenevä tekoäly on tehnyt tekoälyn kehittymisen hyvin konkreettiseksi. Harppaukset ovat herättäneet paljon keskustelua tekoälyn kehityskaarista ja sen vaikutuksista esimerkiksi työelämään, opiskeluun tai tieteeseen. Läpinäkyvyyden näkökulmasta generatiivisiin tekoälyihin liittyy avoimia kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä tiedon laadun arvioimisessa: Millä logiikalla kontekstia tulkitseva kielimalli valitsee sanoja tekstiinsä? Mihin lähteisiin tekoäly perustaa vastauksensa? Millä tavalla tekoäly arvioi lähdeaineistojen laatua ja luotettavuutta? Tutkitun tiedon painoarvoa tekoälyratkaisuissa ei usein tunneta – tieteellisen tiedon avoimuudella (open access) voisi olla tässä oma merkityksensä.

Jatka lukemista ”Tekstiä tuottava tekoäly ja tieteen avoimuus”

Open science annual review 2022 – national guidelines in Finland, main themes and news

The open science 2022 review summarises the key open science themes of the past year. The article brings together the policies of the national open science coordination and the main open science themes and news. The main themes include promoting responsible research assessment in Europe, supporting free of charge open access publishing (diamond OA) and the US OSTP policy.

Jatka lukemista ”Open science annual review 2022 – national guidelines in Finland, main themes and news”

”Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista”

Kun emeritusprofessori Esko Linnakangas kymmenen vuotta sitten kuuli avoimen julkaisemisen mahdollisuudesta, hän innostui asiasta ja nyt innostuminen on tuottanut kirjan per vuosi. Kirjoissa hän on tarkastellut verotusta eri näkökulmista, ja viimeisin verotukia ja -sanktioita käsittelevä kirja – yhdessä Kalle Isotalon kanssa kirjoitettu yli 800-sivuinen opus – julkaistiin Helsingin yliopiston Helda Open Booksissa sopivasti vaalikeväänä. Blogihaastattelussa Linnakangas kertoo julkaisutoiminnastaan ja teosten avoimuuden merkityksistä.

Jatka lukemista ””Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista””

Material package to support students’ research data management (RDM) published

The University of Helsinki Data Support has published a material package that offers students and supervisors tools for planning research data management (RDM) already in the thesis phase. The package includes the updated Basic data management guidelines (guide), ”Do I have personal data?” test and the student’s data management plan (DMP) template.

Jatka lukemista ”Material package to support students’ research data management (RDM) published”

Julkaisufoorumi avoimen julkaisemisen ja vastuullisen arvioinnin näkökulmasta

Julkaisufoorumi on toiminut vuodesta 2015 lähtien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa. Jufon toimintavuosien aikana avoimessa julkaisemisessa on otettu askeleita eteenpäin ja open access -julkaisemisen kentälle on ilmestynyt uudenlaisia toimijoita. Myös vastuullinen arviointi on saanut viime vuosina tuulta purjeisiinsa. Mitä nämä kehityskulut tarkoittavat Julkaisufoorumin kannalta? Onko Jufo avoimen julkaisemisen esteenä luokitellessaan julkaisukanavia? Onko julkaisukanavilla merkitystä megajournaalien yleistyessä? Miten Jufo huomioi tutkimustuotosten ja työpanosten monimuotoisuuden? Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen etsii artikkelissaan näihin kysymyksiin vastausta.

Jatka lukemista ”Julkaisufoorumi avoimen julkaisemisen ja vastuullisen arvioinnin näkökulmasta”

Avoimen lähdekoodin periaatteet tukevat yliopiston ohjelmistojen avointa kehittämistä

Kuvituskuva

Tietotekniikkakeskus julkaisi yliopiston uudet avoimen lähdekoodin periaatteet loppuvuodesta 2022. Tässä kirjoituksessa vastataan muun muassa kysymyksiin siitä, mitä avoimen lähdekoodin periaatteet ja avoimuus tarkoittavat, keitä periaatteet koskevat ja mistä niiden soveltamiseen saa tarkempaa ohjeistusta ja lisätietoa. Jatka lukemista ”Avoimen lähdekoodin periaatteet tukevat yliopiston ohjelmistojen avointa kehittämistä”

The University’s open-source code principles support transparent software development

Kuvituskuva

The IT Center released the University’s new open-source code principles at the end of 2022. This article answers questions about what open-source code principles and openness mean, to whom the principles apply and where you can find more detailed guidance and information on their application.
Jatka lukemista ”The University’s open-source code principles support transparent software development”