AVOTT on jatkanut ATT:n viitoittamalla tiellä – Suomi on luonut oman mallinsa avoimen tieteen kansalliseen yhteistyöhön

Think Open 2018 – avauskuukauden blogijutut uudelleentarkastelussa! Blogin kolmas juttu 29. toukokuuta 2018 on uutinen Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmasta, johon sisältyy myös avoimen tieteen kansallisen koordinaation aloittaminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) johdolla. Kuluneet viisi vuotta ovat olleet tarmokasta ohjelman toteuttamisen aikaa. TSV:n avoimen tieteen sihteeristöön kuuluvan Ilmari Jauhiaisen mukaan kahdeksankohtaisesta ohjelmasta vain avoimen tieteen rahoituksen varmistaminen on jäänyt – toistaiseksi – kartoittamattomaksi kohdaksi.

(This article is also available in English.)

Think Open -blogi täyttää toukokuussa 2023 viisi vuotta. Tutustu blogin avauskuukauden 2018 artikkeleiden uudelleentarkasteluihin!

”Tuore avoimen tieteen ja datan suunnitelma jatkaa opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hankkeessa tehtyä työtä, ja esittää tiedeyhteisölle kahdeksan toimenpidettä avoimen tieteen kulttuurin edistämiseksi. Tieteellisten seurain valtuuskunnalla (TSV) on jatkossa koordinoiva rooli avoimen tieteen kansallisissa kysymyksissä”, summaa blogijutun, Avoimen tieteen ohjelma julki – TSV saa kansallisen koordinoijan roolin, tiivistelmä toukokuun lopussa 2018.

Avoimen tieteen tienraivaajana vuosina 2014–2017 toimineen ATT-hankkeen (Avoin tiede ja tutkimus) edistysinto on jatkunut TSV:n koordinoimassa avoimen tieteen verkostossa – nykyiseltä nimeltään perinteitä kunnioittaen AVOTT (Avoin tiede ja tutkimus). Kansallisen yhteistyön merkeissä se on ahkeroinut viime vuodet useiden linjausten, suositusten, raporttien ja selvitysten parissa.

Avoin oppiminen julkaisujen, datan ja kulttuurin rinnalle

Ilmari Jauhiaisen mukaan AVOTT-toiminnan perustana on vapaaehtoisten asiantuntijoiden tekemä työ. Kuva: AVOTT

TSV:n Avoimen tieteen sihteeristössä asiantuntijana toimiva Ilmari Jauhiainen liittyi AVOTT-koordinaatioon mukaan syyskuussa 2018, vain muutama kuukausi avoimen tieteen toimenpideohjelman julkaisemisen jälkeen.

”Jo näiden muutamien kuukausien aikana kenttä oli ehtinyt elää ja esimerkiksi ohjelmassa hahmoteltujen avoimuuden kulttuurin, avoimen julkaisemisen ja FAIR-datan alueiden rinnalle oli noussut avoimen oppimisen alue”, Jauhiainen mainitsee.

”Kenttä ei tämän jälkeenkään ole pysynyt kauaa paikoillaan, vaan avoimen tieteen kartta on saanut koko ajan yhä enemmän yksityiskohtia. Esimerkiksi toimenpideohjelmassa mainittu avoimen julkaisemisen politiikka on pikkuhiljaa laajentunut monitahoiseksi avoimen tieteen linjauskokonaisuudeksi. Mannerlaatat ovat myös jonkin verran muuttaneet muotoaan, kun toimenpideohjelmassa avoimeen tieteeseen kytketty tutkijanuran uudistaminen on kasvanut omaksi vastuullisen arvioinnin kokonaisuudekseen.”

Vapaaehtoisuutta ja vakiintuneita malleja

Suomalainen malli avoimen tieteen kehittämiseksi perustuu vapaaehtoiseen verkostoitumiseen, jota TSV koordinoi. Mallin pohjalta on versonut myös pysyvämpiä elementtejä avoimen tieteen toimintaan Suomessa.

”Viiden vuoden aikana AVOTT-koordinaatiosta ja sen sihteeristöstä on ehtinyt muodostua toivotulla tavalla pysyvä ja vakiintunut toimintaelin. Erityisen kiitoksen ansaitsevat vapaaehtoiset asiantuntijamme, joiden yhteistyön tuloksena koordinaation toiminta syntyy. Entisestään koordinaation toiminnan vaikuttavuutta lisäävät avoimen tieteen ja tutkimuksen tilaa luotaava kansallinen seuranta sekä tänä vuonna valmistuva viitearkkitehtuuri. Osaltaan molemmat edistävät yhteisten linjausten jalkauttamista yksittäisiin organisaatioihin”, Jauhiainen mainitsee.

Toukokuussa 2018 julkistettiin avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Rahoitus on vielä varmistamatta

Vuonna 2018 julkistettu toimenpideohjelma ei ole jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Edistystä on tapahtunut melkein kaikissa kahdeksassa kohdassa.

”Koordinaatio on nähdäkseni onnistunut oikein hyvin värittämään toimenpideohjelmassa piirrettyjä ääriviivoja. Ainoaksi terra incognitaksi on vielä jäänyt ohjelman toinen kohta eli avoimen tieteen rahoituksen turvaaminen. Avoimen tieteen kaltaisia laajoja kokonaisuuksia edistetään parhaiten pala kerrallaan, ja nyt aika on kypsä tämänkin palasen käsittelyyn, kun avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitusta pohtiva työryhmä aloittaa toimintansa”, Jauhiainen toteaa.

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio on kulkenut yhtä matkaa Think Open -blogin kanssa. AVOTT-koordinaation viisivuotiskauden summaus valmistuu loppukevään aikana, ja se julkaistaan TSV:n verkkosivustolla. Tarkemmin koordinaation asiantuntijatyöhön paneutuva katsaus julkaistaan Avointiede.fi-sivustolla.


Think Open 2018 – avauskuukauden blogijutut uudelleentarkastelussa: