Aineistoja tutkimuskäyttöön Haka-kirjautumisella*

Kesällä 2018 käynnistynyt Kansalliskirjaston, Kopioston, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja kuuden korkeakoulun pilottihanke sanoma- ja aikakauslehtien tutkimuskäytön edistämiseksi. Osallistuvien organisaatioiden käyttäjät pääsevät lukemaan Digissä olevia 1930-2010 aineistoja Haka-kirjautumisen jälkeen. Osallistuvat organisaatiot:

  • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (Tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta)
  • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Instituutin henkilökunta)
  • Jyväskylän yliopisto (yliopiston henkilökunta ja opiskelijat)
  • Oulun yliopisto (HIKUVIE-tutkinto-ohjelman henkilökunta)
  • Tampereen yliopisto (historian, viestinnän ja media sekä journalistiikan tutkijat ja opettajat)
  • Turun yliopisto (Kulttuurihistorian oppiaineen tutkimusryhmä)

Lisätietoja pilottihankkeesta löydät Kansalliskirjaston Tietolinja-lehden artikkelista.

(Vapaassa verkokäytössä olevaa aineistoa voi käyttää ilman kirjautumista, kuten ennenkin.)

Tällä hetkellä pilottiorganisaatioiden määrää ei mahdollisesti lisätä, mutta laita viestiä jos asia voisi myöhemmin yliopistonne ihmisiä kiinnostaa.

Projektin verkkosivut: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/sanoma-ja-aikakauslehtiaineiston-tutkimus-ja-opetuskayton-edistaminen

Esimerkki kuinka Haka-kirjautuminen toimii – aivan kuten muissakin palveluissa.