Nutturat löystymässä

Outi Vuorenrinne kirjoitti ”verettömän vallankumouksen käsikirjan”. Vaikka kirjastojen tehtävämäärittely muuttui, kirjastolainsäädäntö pysyi ennallaan.

YTM Outi Vuorenrinne, 60, Tampere väitteli tohtoriksi Kirjavalinnan liberalisoitumisesta Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla. Tieteenala informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.Väitöskirja tarkastettiin 12.6.2015. Vastaväittäjänä oli ylikirjastonhoitaja, professori Kai Ekholm Kansalliskirjastosta.

Mitä tutkit? Tutkin kirjavalinnan vapautumista Suomen yleisissä kirjastoissa 1960–1970 -luvuilla. Tämä muutos oli yhteydessä esimerkiksi eri yhteiskuntaluokkien tasavertaistumiseen ja -arvoistumiseen. Hyödynsin arkistolähteitä, Kirjastolehden kirjoituksia ja henkilökuntalehtiä.

Mitä tuloksia sait? Kirjavalinta muuttui sivistyslaitoskirjaston työmuodosta palvelulaitoskirjaston palveluksi, ja kirjavalinta laajentui aineistonvalinnaksi. Myös viihdekirjallisuus hyväksyttiin kirjastojen kokoelmiin. Tutkimustuloksissa yllätti aktiivisuus ja määrätietoisuus, jolla palvelulaitoskirjastoa rakennettiin osana 1960-luvun hyvinvointivaltiokehitystä.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa?  Miten aihe tempaisi mukaansa ja miten värikkäänä, mutta ehjänä 1960–1970-lukujen ajan henki välittyi lähdeaineistosta. Ennen kaikkea vaikutuksen teki pioneerityö, jolla kirjastonhoitajakunta rakensi palvelulaitoskirjastoa. Tunsin saavani tehdä kunniaa ammattikunnalleni.

Mikä oli hankalinta? Ryhtyä 30 vuoden kirjastonhoitajauran jälkeen tutkijaksi ja uskoa itseensä.  Tästä syvä kiitos ohjaajani Ilkka Mäkisen kannustukselle ja luottamukselle.

Mitäs nyt? Taitaa tutkijan ura aueta eläkeläisellekin. Minua on pyydetty kirjoittamaan aihetta sivuava kirja ja muita artikkeleita.

Lähde: http://aikalainen.uta.fi/2015/09/01/kirjasto-sivistaa-ja-palvelee/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *