Suomi Digibarometrin ykkönen

Suomi nousi ykköseksi maiden digitaalisuusasteen vertailussa. Torstaina 16.6.2016 julkaistussa Digibarometrissa (pdf) 22 maata vertailtiin 36 muuttujan perusteella.

Suhteessa vertailumaihin Suomea nosti yritysten, erityisesti rahoituspalveluiuden, digitaalisuus. Julkisen sektorin ja kansalaisten osalta Suomi oli lähellä kärkeä, mutta digitaalisuuden vaikutuksessa kansalaisiin Suomi oli vasta kahdeksas.

Suomella arvioitiin olevan selvästi parhaat edellytykset digitaalisuuden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Nykyisen käytön osalta Suomi kuitenkin jäi viidenneksi.

Viime vuotiseen barometriin verrattuna kehitystä oli tapahtunut etenkin julkisella sektorilla.

Tuomalla Kansalliskirjaston digitoimia sanomalehtiaineistoja esimerkiksi koulujen käyttöön Aviisi-projekti osaltaan tukee digitaalisten palvelujen laajempaa hyödyntämistä julkisella sektorilla.

Digibarometrin on tarkoitus olla digitaalisen Suomen kuvaaja ja ennustaja. Sen julkaisijoita ovat Kaupan liitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ry ja Verkkoteollisuus ry. Barometrin on toteuttanut Elinkeinoelämän tutkimuslaitosksen tytäryhtiön Etlatieto Oy.