Vanjoen mediatyöryhmän selvitys luovutettiin viestintä-ja liikenneministeri Anne Bernerille.

Professori Vanjoen mediatyöryhmän selvitys luovutettiin viestintä-ja liikenneministeri Anne Bernerille.

Raportti on suhteellisen tiivis esitys ja sisältää useita ehdotuksia. YLE:n ohjelmatuotantoa raportissa halutaan ulkoistaa, digitaalisen median alv:a ehotetaan laskettavaksi  samalla tasolle kuin  paperisen median alv on ( 10%)-

Kohdassa 2.4 on 1 sivu tekijänoikeuksista. Sekin sisältää paljon ehdotuksia, http://www.lvm.fi/tiedote/4453701/mediatyoryhma-toiminnan-suojaamisesta-reiluun-kilpailuun

“Tekijänoikeussääntelyssä ja sopimuksissa tulee siirtyä suuntaan, jossa oikeuksista maksettaisiin todellisten käyttömäärien mukaan. Nykyään potentiaalisiin käyttömääriin perustuvat mallit osaltaan estävät laajempien esitysoikeuksien hankkimista ja sitä kautta viennin mahdollisuuksia. Teknisesti tällaiset mallit ovat jo pitkälti käyttökelpoisia, varsinkin kasvavassa internetjakelussa” .  “Työryhmä korostaa myös sopimusvapauden merkitystä. Sopimuksissa tulisi ottaa huomioon myös tulevaisuuden teknologiat ja jakelutavat.

Mallit, joiden avulla voidaan hankkia oikeuksia suoraan oikeudenhaltijoilla, ovat kannatettavia. Tekijänoikeusjärjestöjen jäsenillä tulee halutessaan olla laajempi mahdollisuuspäättää oikeuksiensa käytöstä järjestöjen linjoista riippumatta.

Työryhmä korostaa tekijänoikeuksien merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Tekijänoikeudet tulisikin siirtää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle.”