Avoimen tieteen julistus vuosille 2020–2025 on julkaistu – kansallinen paperi määrittelee kehityksen suunnan

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 on kansallinen linjaus, joka määrittelee, mihin suuntaan avointa tiedettä tutkimusyhteisössä viedään. Joulukuussa hyväksytty ja tammikuussa julkaistu julistus linjaa vision, mission ja strategisten päämäärien muodossa kehityksen suunnan. Suomalaiseen tutkimusyhteisöön kuuluvien organisaatioiden on määrä allekirjoittaa julistus helmikuussa.

Avoimen tieteen julistus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avointiede.fi-sivulta.

Miltä näyttää tutkimuksen avoimuus vuonna 2025? ”Avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta myös tutkimuksen laatua. Suomalainen tutkimusyhteisö on avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälinen edelläkävijä.” Näin kuuluu vastikään julkaistun Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 visio.

Visiota täydentää missio ja päämäärät, jotka on määritelty toimintakulttuurille, tutkimusjulkaisujen, -aineistojen ja -menetelmien sekä oppimateriaalien avoimelle saatavuudelle. Julkaisujen osalta avoimuus on lähtökohta, tutkimusaineiston osalta periaatteena on ”niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä”.

Julistuksen valmistelu on ollut avoin kaikille tutkimusyhteisön jäsenille. Julistuksen laatimiseen ovat osallistuneet keskeiset suomalaiset tutkimusyhteisön organisaatiot.

Lisää aiheesta: