HSSH tarjoaa foorumin tutkijoiden yhteistyöhön yli tieteenalarajojen

Tänä keväänä toimintansa aloittanut Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti HSSH tarjoaa yhteistyö- ja keskustelufoorumin eri alojen tutkijoille Keskustakampuksella. HSSH-infrastruktuurin rakennustyö vasta alkanut, mutta tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen avaa blogihaastattelussa HSSH:n suunnitelmia.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities, HSSH) on aloittanut toimintansa tämän kevään aikana. Verkkosivut on avattu ja ensimmäinen uutiskirjekin on lähtenyt maailmalle.

Think Open -blogin revolverihaastattelussa tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen (TUHAT, ORCID) raottaa hieman HSSH:n toimintaa ja suunnitelmia muun muassa avoimen tieteen ja datanhallinnan näkökulmasta.

Miksi HSSH perustettiin ja mitä se tarjoaa tutkijoille?

HSSH:n tilat sijaitsevat Vuorikatu 5:ssä. Kuva: Mari Siiroinen

”Se perustettiin edistämään keskustakampuksen tiedekuntien tutkimusta: tarjoamaan foorumin eri alojen tutkijoille tavata toisiaan, ideoida yhdessä monitieteistä tutkimusta, jakaa parhaita tutkimuskäytäntöjä ja -aineistoja. Tarkoituksena on myös koordinoida tutkimusinfrastruktuurien käyttöä.”

Miten avoin tiede toteutuu HSSH:ssa?

”Toimimalla juuri edellä mainitulla tavalla se omalta osaltaan edistää avointa tiedettä.”

HSSH:n tutkimusta koskevissa tavoitteissa (HSSH Research) korostuu etenkin yhteistyö ja monitieteisyys. Miten HSSH edistää tätä ja miten avoimen tieteen menetelmät voisivat tukea tavoitetta?

HSSH:n Foorumin on tarkoitus olla tällainen tapaamispaikka keskustakampuksen eri aloja edustaville. Luvassa on toivottavasti myös starttirahoja nimenomaan monitieteisten tutkimushankkeiden alulle panemiseen. Aineistojen ja infrastruktuurien mahdollisimman avoimeen jakamiseen kannustetaan.”

Toteutitte syksyllä infrastruktuurikyselyn keskustakampuksen tutkijoille, ja infrastruktuuritarpeista on keskusteltu myös kevään aikana Brown Bag -tapaamisissa. Mitkä ovat olleet keskeisiä infra-asioita, joita näistä kartoituksista on noussut esiin?

”Esiin on noussut muun muassa turvallisen tutkimuksenaikaisen datasäilytyksen tarve sensitiiviselle datalle. Samoin on todettu, että erilaista mobiilia laitteistoa on kampuksella hiukan koordinoimattomasti siellä ja täällä. Toisaalla sitä on pölyyntymässä nurkassa, kun taas toisaalla sille olisi tarvetta. Muun muassa tämä laitteisto inventoidaan ja sille luodaan varaus- ja lainausjärjestelmä (pientutkimuslaitelainaamo). Tarkoitus olisi lainata eri toten videokameroita, äänitallentimia ja niiden oheislaitteistoa. Tällainen välinelainaamo toimii Aalto-yliopistossa.”

Olette käyneet keskustakampuksen aineistonhallinnan palvelujen kehittämiseksi keskusteluja muun muassa Datatuen organisaatioiden kanssa. Mitä heikkouksia ja vahvuuksia keskustakampuksen tieteenalojen aineistonhallintaan tällä hetkellä liittyy?

”Monet tutkijat kokevat datan hallintaa koskevan tiedon olevan hyvin pirstoutuneena. Ongelmana ehkä on Helsingin yliopiston suuruus: Keskuskampuksen tutkijat kaipaavat aika erilaista datanhallintaa kuin muiden kampusten.”

HSSH:ssa on ideoitu myös niin sanottujen data-agenttien palkkaamista tutkijoiden ja tutkimusryhmien tueksi. Millaisena tukena ne toimisivat?

”Tarkoitus olisi – jos rahoitus järjestyy – palkata tutkijoita, jotka käyttäisivät sovitun osuuden työajastaan muita tutkijoita auttaen data-asioissa.”

  Humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti HSSH

  • Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities, HSSH) aloitti toimintansa alkuvuodesta 2020.
  • HSSH:n tarkoitus on edistää tutkimusta (HSSH Research), kehittää tutkimusinfrastruktuuria (HSSH Infrastructures) ja lisätä vuorovaikutusta (HSSH Forum) keskustakampuksen tieteenaloilla.
  • Suunnitteilla olevaa toimintaa: datanhallinnan työpajojen sarja, tutkijoita ja tutkimusryhmiä tukevien data-agenttien rekrytointi, pientutkimuslaitelainaamo, tutkijoille suunnattu tutkimusjohtamisen koulutus ja HSSH Forum -tilaisuudet tutkijoiden vuoropuhelun lisäämiseksi.
  • HSSH on mukana Helsingin yliopiston PROFI6-hakemuksessa yhtenä kolmesta tutkimusalueesta. Suomen Akatemian myöntämä PROFI-rahoitus tukee tutkimuksen painopiste- tai profiloitumisaloja.
  • HSSH:n pysyvään henkilöstöön kuuluu johtaja Hannu Nieminen (vuoden 2020 loppuun) ja hallintoasiantuntija Kustaa Multamäki. Osa-aikaista henkilöstöä ovat tutkimuskoordinaattorit Mari Siiroinen ja Pekka Mäkelä, tutkimuksen johdon tuen asiantuntija Katri Huutoniemi sekä tutkimusavustajat Nette Holopainen ja Mari Karjalainen. HSSH:n tilat sijaitsevat Vuorikatu 5:ssä, katutasossa.
  • HSSH:n avajaiskonferenssi on 30. lokakuuta.