Mitä on tutkimusaineistojen ja tutkimusdatan hallinta, RDM?

Uusi artikkelisarja johdattaa tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan (RDM) perusteisiin. Tässä sarjan avausosassa kerrotaan, mitä RDM on, miksi se koskee jokaista tutkijaa ja miten RDM-elinkaari nivoutuu yhteen tutkimuksen elinkaaren kanssa.

(This article is also available in English.)

Teksti: Mikko Ojanen, Tanja Lindholm & Liisa Siipilehto

Tutkimusaineistojen ja -datan hallinta (research data management, RDM) on vähitellen tunnistettu tutkimuksen tieteellisestä toteutuksesta erilliseksi prosessiksi. Siinä missä tieteellisen tutkimusprojektin ydintehtäviä ovat tyypillisesti aineiston ja datan metodologinen ja analyyttinen käsittely, RDM kattaa tutkimusaineistojen ja -datan mekaanisen, teknisen, eettisen sekä laillisiin ja sopimuksiin liittyvien yksityiskohtien käsittelyn.

Tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan liittyvät tehtävät eivät sinällään ole uusia. Niitä vain ei ole aiemmin huomioitu samalla tavalla merkittävinä, erillisinä prosesseina. Tutkijat hallitsevat tyypillisesti tutkimuksen elinkaareen liittyvät tehtävät, ja nämä on huomioitu hyvin myös korkeakoulutuksen perusopetuksessa. Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan elinkaareen liittyvät tehtävät ovat puolestaan jääneet vähemmälle huomiolle. Tästä huolimatta aineistojen ja datan hallinta on juuri se öljy, joka pitää tutkimuksen elinkaaren pyörät käynnissä (katso kuva 1).

Kuva 1. Tutkimuksen elinkaari sekä aineistojen ja datan hallinnan elinkaari erillisinä mutta synkronisina prosesseina. CC-BY HY Datatuki.

Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnassa on kyse aineistojen ja datan asianmukaisesta käsittelystä. Tutkimusaineistojen ja -datan hallinta sisältää kaikki RDM-elinkaaren vaiheet aineistonhallinnan suunnittelusta (data management plan, DMP) datan arkistointiin. On syytä huomata, että aineistonhallinnan suunnittelu on kiinteässä yhteydessä koko projektin elinkaaren ajan muuttuvaan aineistojen ja datan halllintaan. Muutokset aineistojen ja datan hallinnassa vaikuttavat myös projektin aineistonhallintasuunnitelmaan, jota näin ollen tulisi päivittää säännöllisesti.

Tutkimusaineistojen ja -datan hallintataidot ovat tutkijan perustaitoja, jotka jokaisen projektin tutkimusaineistoja ja -dataa käsittelevän henkilön on hallittava. Sen myötä, että RDM on tunnistettu tutkimuksesta erilliseksi prosessiksi, on syntynyt tarve uudelle osaamiselle ja jopa uudelle ammattitaidolle. RDM-taitojen oppiminen ja integrointi projektin työnkulkuun on aluksi hidasta. Taitojen rutinoituessa ja työkalujen käyttöönoton tehostuessa, aineistojen- ja datan hallinnasta tulee hiljaista tietoa, tutkijan jokapäiväistä osaamista, jota voidaan soveltaa projektista toiseen.

RDM-taitojen oppiminen ja integrointi projektin työnkulkuun on aluksi hidasta. Taitojen rutinoituessa ja työkalujen käyttöönoton tehostuessa, aineistojen- ja datan hallinnasta tulee hiljaista tietoa, tutkijan jokapäiväistä osaamista, jota voidaan soveltaa projektista toiseen.

Kun kiinnitetään huomiota aineiston- ja datanhallinnan osiin ja opitaan hallitsemaan niihin liittyviä ongelmia, tutkija säästää huomattavan määrän resursseja (sekä aikaa että rahaa) ja varmistaa projektin tehokkaan toteuttamisen. RDM:n elinkaaren ja sen yksittäisten osien hallinta auttaa pitämään tutkimuksen elinkaaren sujuvana. Ongelmat RDM:n elinkaaren osissa, voivat aiheuttaa vakavia hankaluuksia tutkimusprojektille ja projekti voi jopa keskeytyä.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa tarkastelemme lähemmin tutkimusaineistojen ja datan hallinnan eri osia.

  Tutkimusdatan hallinta – tunne datasi!

Tutkimusaineistojen ja -datan hallinta (RDM) on tärkeä osa jokaista tutkimusprojektia. Aineistojen ja datan hallinnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä tutkimusprosessista mahdollisimman tehokas – toisekseen se auttaa sinua vastaamaan organisaatiosi ja tutkimuksen rahoittajien odotuksiin ja vaatimuksiin. RDM-taidot ovat tutkijan perustaitoja, ja ne koskevat kaikkia, jotka käsittelevät tutkimusdataa tutkimushankkeessa. Oppimalla aineistojen ja datan hallintaa opit TUNTEMAAN DATASI!

Tässä tietoiskusarjassa Helsingin yliopiston Datatuki esittelee kaikki tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan ja hallinnan suunnitteluun liittyvät pääkohdat; mitä ne ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mistä etsiä lisäapua RDMP-asioissa. Artikkelisarja koostuu kuudesta osasta:

1) Mitä on tutkimusaineistojen ja -datan hallinta, RDM? (3.9.2020)
2) Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan pääkohdat (17.9.2020)
3) Miksi hallita tutkimusaineistoja ja -dataa? (30.9.2020)
4) Miksi suunnitella tutkimusaineistojen ja -datan hallintaa etukäteen? (22.10.2020)
5) Suunnittelusta apua tehokkaaseen tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan (19.11.2020)
6) Mistä apua aineistojen ja datan hallintaan? (8.12.2020)