Mistä apua aineistojen ja datan hallintaan?

Digitaalinen ympäristö asettaa tutkimukselle omat vaatimuksensa. Tutkijan on tunnettava muun muassa lainsäädännön uusimmat kiemurat ja osattava valita datan suojaamiseen sopivat tietotekniset ratkaisut. Tutkijaa ei kuitenkaan jätetä yksin, sillä datanhallinnan tueksi Helsingin ylipistolla on tarjolla lukuisia palveluja.

(This article is also available in English.)

Teksti: Tuija Korhonen, Tanja Lindholm & Liisa Siipilehto

Kun datanhallinnan tukipalveluita Helsingin yliopistossa suunniteltiin, oli selvää, ettei mikään yliopiston yksikkö pysty yksinään olemaan vastuussa datanhallinnan neuvonta- ja koulutuspalveluista. Tavoitteena oli, että tutkija saisi kaikki datanhallintaan liittyvät palvelut yhdeltä luukulta. Näiden periaatteiden pohjalta syntyi Helsingin yliopiston datatuki (datasupport@helsinki.fi).

Datatuki auttaa tutkijoita tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa työvälineitä, palveluita ja koulutusta tutkimusdatan hallintaan.

Datatuki on asiantuntijoiden verkosto, joka koostuu yliopiston kirjaston, tietotekniikkakeskuksen, keskusarkiston, tutkimuspalveluiden, henkilöstöpalveluiden sekä lakipalveluiden asiantuntijoista. Datatuki auttaa tutkijoita tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa työvälineitä, palveluita ja koulutusta tutkimusdatan hallintaan – esimerkiksi datan käyttöön, löytyvyyteen ja jakamiseen liittyen.

Kurssit kouluttavat datanhallintaan

Tutkijan parasta pääomaa ovat aineiston- tai datanhallinnan (RDM, research data management) taidot. Omia taitojaan voi parantaa koulutuksiin osallistumalla. Jos datanhallinta ei ole entuudestaan tuttua, kannattaa aloittaa RDM Basics -kurssista. Syventävään ja omaan tutkimuskäytäntöön liittyviin datanhallinnan asioihin voi perehtyä ensi keväänä pilotoitavalla RDM Advanced -kurssilla.

Aineistonhallinnan suunnitelmia (DMP, data management plan) voit tehdä aineistonhallinnan workshopeissa. Ennen workshopiin osallistumista aineistonhallinnan perusteiden tuntemus on eduksi.

Tutkimusryhmille voidaan pyydettäessä järjestää räätälöityjä kursseja tai työpajoja aineistonhallinnan suunnittelemisen tueksi. Helsingin yliopiston tutkimuksen juristit tarjoavat myös erillisiä koulutuksia tietosuojaan ja sopimuksiin liittyen tarpeen mukaan.

DMPTuuli-työkalu tutkijan tukena

Aineistonhallintasuunnitelman (DMP) tekemiseen on kehitetty erilaisia työkaluja. Suomessa on käytössä DMPTuuli, joka auttaa aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamisessa yksityiskohtaisten ohjeiden avulla. DMPTuulissa on valittavissa useiden rahoittajien vaatimusten mukaisia ohjeistuksia ja suunnitelmapohjia.

Kommentointipalvelu neuvoo DMP-asioissa

Datatuki kommentoi tutkijoiden aineistonhallintasuunnitelmia (DMP) pyydettäessä. Kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä Datatukeen, jos suunnitelma tuottaa harmaita hiuksia tai jos on tarpeen tarkistuttaa, että DMP:ssä kaikki vaaditut asiat on otettu riittävästi huomioon.

Enimmäkseen tutkijat pyytävät kommentointeja suunnitelmiin, joita projekteilta vaaditaan rahoitushakemuksen yhteydessä. Kannattaa huomioida, että ensi vuonna kaikki Suomen Akatemian rahoituksen saaneiden projektien aineistonhallintasuunnitelmat on tarkastettava Datatuessa ja hyväksyttävä dekaanilla – tämä on rahoituksen ehtona (ks. Akatemian DMP-ohjeet). Myös kaikissa EU:n rahoittamissa hankkeissa edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa ja sen päivittämistä projektin kuluessa.

Konsultointi

Tutkimusinfrastruktuurihankkeille ja tiedekunnille tarjotaan vahvaa tukea datanhallintapolitiikan (DMPol, data management policy) luomisessa – konsultointi tapahtuu ottamalla yhteyttä Datatukeen. Yksittäisille tutkimusryhmille tehdyt datanhallintasuunnitelmat harmonisoisivat – laatukäsikirjojen tapaan – prosesseja ja helpottaisivat esimerkiksi tohtorikoulutettavien integroitumista ryhmään. Tällaisia suunnitelmia tehdään ilmeisesti vielä harvoin.

Palvelut yhdeltä luukulta, Datatuki neuvoo

Datatuen palveluosoitteesta saat apua kaikkiin datanhallintaan liittyviin kysymyksiin, koskivat ne sitten Helsingin yliopiston tarjoamia tallennusratkaisuja tai vaikkapa datan avaamista. Palveluosoitteeseen tulleiden kysymysten avulla Datatuki myös kehittää palveluita. Hyvä esimerkki tästä on pian käyttöön otettava REDCap-työkalu (Research Electronic Data Capture), jota voi hyödyntää esimerkiksi tutkimushaastattelujen tekemisessä. Ottamalla yhteyttä Datatukeen tutkijat voivat vaikuttaa palvelutarjontaan yliopistossa.

Verkkosivut ja oppaat auttavat alkuun

Helsingin yliopiston julkisista aineistonhallinnan ohjeista löytää tehokkaasti tietoa ja niitä voi käyttää itseopiskeluun. Myös kaikkien RDM-kurssien materiaalit ovat avoimesti saatavilla. Yleisiä datanhallinnan ohjeita täydentää yliopiston omassa intrassa Flammassa muun muassa tietosuojaan ja sopimuksiin liittyvät ohjeet. Datatuki täydentää ja päivittää materiaalia jatkuvasti.

   Tutkimusdatan hallinta – tunne datasi!

Tutkimusaineistojen ja -datan hallinta (RDM) on tärkeä osa jokaista tutkimusprojektia. Aineistojen ja datan hallinnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä tutkimusprosessista mahdollisimman tehokas – toisekseen se auttaa sinua vastaamaan organisaatiosi ja tutkimuksen rahoittajien odotuksiin ja vaatimuksiin. RDM-taidot ovat tutkijan perustaitoja, ja ne koskevat kaikkia, jotka käsittelevät tutkimusdataa tutkimushankkeessa. Oppimalla aineistojen ja datan hallintaa opit TUNTEMAAN DATASI!

Tässä tietoiskusarjassa Helsingin yliopiston Datatuki esittelee kaikki tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan ja hallinnan suunnitteluun liittyvät pääkohdat; mitä ne ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mistä etsiä lisäapua RDMP-asioissa. Artikkelisarja koostuu kuudesta osasta:

1) Mitä on tutkimusaineistojen ja -datan hallinta, RDM? (3.9.2020)
2) Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan pääkohdat (17.9.2020)
3) Miksi hallita tutkimusaineistoja ja -dataa? (30.9.2020)
4) Miksi suunnitella tutkimusaineistojen ja -datan hallintaa etukäteen? (22.10.2020)
5) Suunnittelusta apua tehokkaaseen tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan (19.11.2020)
6) Mistä apua aineistojen ja datan hallintaan? (8.12.2020)