Tag Archives: pilotit

Aviisi Mikkelin maakunta-arkistossa

Aviisi-väki kävi tällä viikolla kysymässä kuulumisia Mikkelin maakunta-arkistossa. Aluksi teimme pienen tilannekatsauksen Aviisin tavoitteisiin, yhteentoista tällä hetkellä auki olevaan pilottiin ja Aviisin tavoitteisiin, jossa pilotoimalla etsitään mahdollisuuksia saada tekijänoikeuden alaisia aineistoja laajempaan käyttöön. Vierailu maakunta-arkistoon lähti siitä, että halusimme kuulla näin muutaman kuukauden jälkeen millaisia kuulumisia tältä pilottipaikalta kuuluu ensimmäisistä käyttökokemuksista.

digi.kansalliskirjasto.fi – palvelun toiminnoista

Digin Nimeke-näkymästähän tutusti näkyy vihreällä lukolla tietyssä paikassa saatavilla olevat lehdet, käytännössä tiloja on nyt kolme: lukoton – kaikille vapaa, vihreä lukko, erityisoikeuksilla avattu ja harmaa lukko – käytettävissä vapaakappalekirjastoissa.

Arkistohyllyjä

Ajanmukaisia terässisustuksia, Helsinki 01.08.1936 s. 6(Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot / Pienpainatteet)

Arkistossa tuli puhetta myös lehden historiasta, jonka löytää aina lehden kotisivun info-ikonista, joka kertoo lehden edeltäjät. Arkistolaitoksella on monenlaista säilytettävää materiaalia, lähtien valtion ainestoista aina yksityishenkilöiden materiaaleihin, jotka on katsottu soveltuviksi.

Innostuimme tutkimaan, kuinka maakunta-arkiston historia Mikkelissä alkoikaan. Tärkeää tässä oli tietää sopivat hakusanat, esimerkiksi organisaation aiemmat nimet, eli haut Savo-Karjalan maakunta-arkisto tai Viipurin maakunta-arkisto hauilla pääsee alkuun arkiston esiintymisestä lehdestä. Lisäksi fraasihaku on hyödyllinen erilaisten sanaparien etsimisessä. Löysimme mm. 17.3.1945 Länsi-Savosta maininnan siitä kuinka Viipurin maakunta-arkisto muuttui (erinäisten vaiheiden jälkeen) Savo-Karjalan maakunta-arkistoksi. Viipurin tai luovutetun alueen aineistoille löytyisi myös kiinnostusta – tähän ehdotettiin, että Aviisin toinen pilotointilehti Maaseudun Tulevaisuus voisi valtakunnallisena lehtenä olla myös kiinnostava ympäri Suomea tuleville vierailijoille.

Käyttökokemuksia lisää

Sukututkijoita on arkistossa tuttuja vieraita ja palautetta on tullut, että olisi tarve saada enemmällekin määrää digitoituja aineistoja. Keskustelimme etäkäytöstä, joka ei näyttänyt olevan oleellista arkiston henkilökunnalle, mutta erityisesti muualta tuleville tutkijoille olisi hyvä jos jollakin tunnistautumismenetelmällä pääsisi aineistoihin jälkikäteenkin.

Aviisin pilotit jatkuvat, joten kaikki palaute on tervetullutta! Kirjoita ajatuksesi  http://digi.kansalliskirjasto.fi – palautetoiminnon kautta tai Aviisin pilottien osallistumispaikoissa. Jatkossa pitää myös pohtia olisiko tarvetta vielä uusille keveille käyttöopastuksille, joko asiakkaille tai eri pilottien organisaatioiden henkilökunnalle, joten jos tällainen kiinnostaa, ota yhteyttä.

Kun käyt tutkimassa aihettasi maakunta-arkistossa, muista myös, että siellä on myös luettavissa Länsi-Savon ja Maaseudun Tulevaisuuden vuosikerrat. Mukavia lukuhetkiä historian aarteiden parissa!

Museoiden piloteista

Aviisi-väen kevät jatkuu myös huhtikuussa pilotteihin osallistujien kanssa täsmäkoulutuksilla. Olemme huomanneet että lyhyellä demolla selailusta ja hausta saa hyvin kiinnostuneet tutustumaan sekä digitaalisiin aineistoihin että perustoimintoihin. Museoiden pilotteja mietitään juuri ja tähän liittyen Mikkelin eri museoista henkilökuntaa kävi tutustumassa digiin  ja sen toimintoihin.

Mikkelin kaupungin museot / Mikkelin satama , lähde: https://museot.finna.fi/Record/mikkelikm.mikkeli-kdk:mic00h4y

Mikkelin kaupungin museot / Mikkelin satama , lähde:
https://museot.finna.fi/Record/mikkelikm.mikkeli-kdk:mic00h4y

Tiistaina aineistoihin lähdettiin tutustumaan kuuluisasta numerosarjasta 543210, eli kieltolain päättyminen 5.4.32 klo 10, joka oli sekä Maaseudun Tulevaisuudessa että Länsi-Savossa. Länsi-Savo aloitti päivän jutulla “Valtiovallan toimenpiteitä huhtikuun 5. päivänä alkavan ajan varalle” joka toi jo vieraillemme Mikkelin museosta mieleen paikallisista kokoelmista löytyviä vastaavan tapahtuman aineistoja. Mikkelin kaupungin museoilla on jo tuntumaa digitaalisista aineistoista, koska he ovat jo osan kokoelmien metatiedoista tarjonneet selattaviksi Finnan kautta.

Digitaalisia historiallista ehtiaineistoa ajateltiin myös sopivaksi museoiden tekemään tutkimuskäyttöön ja ideoitiinkin, että aineistoja voidaan joillakin tavoilla hyödyntää jo Aviisin pilotin aikana ja toiveita esitettiin käyttömahdollisuuksista Aviisin pilottien jälkeenkin. Lisäksi leiketoiminnallisuutta pohdittiin hyväksi tavaksi ottaa talteen löydettyjä uutisia, ilmoituksia tai tarinoita. Samalla yksittäinen leike on myös hyvä keino tulostaa sopiva alue. Leikkeet löytyvät aineistokohtaisesti Leikkeet-osiossa, leikkeen luonnissa annetuilla hakusanoilla, joten niitä voi hyödyntää jälkikäteekin.

Kiitos kurssilaisille!

Aviisin pilotti ‘Kansalaisopiston kurssi’  Löydä historian aarteita lehtien sivuilta on nyt loppunut. Viimeisellä kerralla kerrattiin vielä aiemmin opittuja asioita ja tähän liittyen vielä pyytäneille Digi_leikeohje . Ohje neuvoo leikkeiden teon nykyisellä versiolla. Kunhan uuden version haku siirtyy varsinaiseen käyttöön, niin päivitämme sitten ohjetta sen osalta, leiketoiminnallisuuttahan ei tulevassa versiossa ei tulla muuttamaan.

Mannerheim-mitali, Lähde Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot, lähde: http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/345170#?page=1

 

Kiitokset vielä kerran kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille!  Koostamme vielä kurssista ja sen palautteista vielä pidemmän koostetekstin tähän blogiin pikapuoliin.

Sukututkimusseuran luento kansalaisopiston kurssilla

Aviisin yksi piloteista, eli Kansalaisopiston kanssa yhdessä järjestettävä kurssi “Löydä historian aarteita lehtien sivuilta” on nyt etenemässä hyvää vauhtia. 22.3.2016 kurssin  opettajana toimi Suomen sukututkimusseuran varapuheenjohtaja Jukka Partanen, joka on Suomen johtavia asiantuntijoita sekä historian että sukututkimuksen saralla.

Jukka muisteli esityksensä alussa aikaa, jolloin kaikki aineistot olivat mikrofilmeillä ja niitä vain selattiin kunhan oikea kohta löytyi. Nykyään kun aineistoja on saatavilla, niin selailu on helppoa, koska aineistojen yhteydessä on oma haku joka kohdistuu suhteellisen hyvin haluttuun kohtaan. Kuitenkin oli hauska huomata, että nykyään osaamisen ja löytämisen taustalla on se, että keksii oikeat hakusanat. Yleissanat kuten “salmi”, löytyvät sanomalehtiteksteistä jo muutenkin paljon, joten omaa tutkimuskohdetta pitää pohtia  laajemmalti, jotta löytää hakusanoja, joilla pääsee alkuun ensimmäiseen tiedon langanpätkään, josta pääsee eteenpäin.

Kuvan lähde, SA-kuva, 30504

Propaganda-aseveljet ry:n lahjoittama kirjasto. Maastossa poikien käytettävänä. Lähde: SA-kuva, 30504

Esimerkiksi sota-aikaa tutkiessa, on huomattava, että tiettyjä tapahtumia ei mainita etukäteen tai tapahtumapäivänä, koska ne voivat olla sotasalaisuuksia, eikä niitä voitu etukäteen paljastaa. Lisäksi hän mainitsi, että historiallisista sanomalehdistä löytyy myös tietoa silloin tehdyistä tutkimuksista, jotka voivat olla myös erittäin arvokkaita. Tarinoita etsiville lehtijutut itsessään ovat hyvinkin eläviä ja kiinnostavia ja kertovat perheiden elämästä hyvinkin yksityiskohtaisesti ja nykylukijaakin kiinnostavasti. Jukka korostikin, että sukututkijan työ ei lopu, vaan oman suvun tarinaa voi aina syventää paikkakunnan, kylän, tilan tai vaikka työelämän kuvauksella.

Jukan päähuomio olikin digitoitujen sanoma- ja aikakauslehtien palvelussa kurssin teeman ja kurssilaisten aiheideoiden mukaan, mutta hän mainitsi lisäksi myös muita erinomaisia tiedonhakulinkkejä, joita voi myös käyttää tiedonhaun lähteinä:

 

P.S. Muista myös, että voit antaa palautetta uudesta hakuversiosta, jossa esimerkiksi fraasihaku nimien etsintään, toimii samoin kuin ennenkin, lisäämällä lainausmerkit halutun sanaparin ympärille, esimerkiksi Sakari Topelius -haku nimen kahdella eri versiolla.