Genomes and cytogenetics kurssin itsenäiset verkkotehtävät tulivat valmiiksi.

Digiloikan osana, Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelman – kurssia varten luotiin opiskelijoille Moodleen itsenäisesti tehtäviä harjoituksia useista eri käsitellyistä aihealueista.  Kyseessä oleva kurssi on tarkoitettu ensimmäisen vuoden maisterivaiheen opiskelijoille ja se käsittelee genomien rakennetta, eroja ja niiden tutkimukseen käytettyjä menetelmiä. Tehtävien tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden syväoppimista, opiskelijan hakiessa itse tietoa käsiteltävistä aiheista tehtäviä tekemällä. Samalla kytkettiin luentojen aihealueet ja asiat käytännön genomitutkimukseen bioinformatiivisiin työkaluihin tutustumisen kautta. Lue loppuun