Työelämään ja yliopiston arkeen tutustumista – TET-harjoittelijana suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella

Teksti: Liina Huttunen, Pohjois-Tapiolan koulu

TET-harjoittelija Liina työssään.
TET-harjoittelija Liina työssään.

Työelämään tutustuminen eli TET on osa koulun opetussuunnitelmaa. Sen tehtävänä on antaa nuorelle esimakua työelämästä ja virikkeitä uravalintaa varten. Työelämään tutustuminen suoritetaan kouluajalla joko yhden tai kahden viikon jaksona oppilaan valitsemassa työpaikassa.

Löysin suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen nimen nettisivustolta, johon oli luetteloitu pääkaupunkiseudun TET-paikkoja. Olen kiinnostunut kielistä – etenkin suomen kielestä ja kirjallisuudesta, ja halusin päästä tutustumaan yliopistomaailmaan, joten ajattelin paikan sopivan minulle. Lähetin kesällä laitokselle sähköpostia, jossa esittelin itseni ja kerroin olevani kiinnostunut tulemaan TET-harjoittelijaksi tälle laitokselle. Sain vastauksen heti, ja tulin käymään laitoksella pari päivää myöhemmin. Tämän jälkeen olikin selvää, että tulisin suorittamaan TET-jaksoni tässä nimenomaisessa paikassa.

Kun aloitin harjoitteluni viikko sitten, odotin jännityksellä, millaista työskentely täällä olisi – tai millaista ylipäätään työskentely olisi. Jo ensimmäisen päivän aikana totesin, että jännittämiselle ei ollut aihetta, sillä ilmapiiri oli varsin leppoisa jo heti alkuun. Kaikki olivat minulle oikein mukavia, ja minulle esiteltiin ihmisiä ja paikkoja, joten laitos ja rakennus tulivat jo pian tutuksi. Pieniä vaikeuksia ja huvittuneisuutta aiheutti aluksi se, että jotkut luulivat minua vuoroin opiskelijaksi tai uudeksi työntekijäksi, mutta usein asia kuitenkin selkiytyi pienen selittelyn jälkeen.

Tässä reilun viikon aikana olen päässyt tutustumaan yliopistoon ja tekemään jo sitä sun tätä skannaamisesta ja excel-taulukon täyttämisestä Yliopistomuseossa vierailuun ja muuttolaatikoiden täyttämiseen. Täällä mukavinta on ollutkin juuri työtehtävien monipuolisuus ja rentous. Vaikka olen pitänyt oikeastaan kaikista saamistani työtehtävistä, ja skannaaminen ja excel-taulukonkin täyttäminen ovat olleet yllättävän hauskaa puuhaa, on ehkä kaikista mieluisinta ollut kuitenkin luennoilla käyminen. On ollut hauskaa huomata koulu- ja yliopisto-opetuksen eroja, ja vaikka yliopisto onkin aivan erilainen paikka kuin peruskoulu, löytyy niistä silti paljon samoja piirteitä eikä yliopisto vaikuta enää niin vaikealta ja kaukaiselta kuin joskus aikaisemmin.

Kiinnostukseni kieliin, kirjallisuuteen ja yliopistomaailmaan on TET-jakson aikana vain kasvanut, ja olen ollut hyvin tyytyväinen valintaani olla juuri täällä nämä kaksi viikkoa. Ehkä minullakin on mahdollisuuksia vielä jonakin päivänä opiskella täällä.