Työllistymismahdollisuudet Yleisradiossa

Meitä opiskelijoita kiinnosti erityisesti se, millaisia työllistymismahdollisuuksia Yleisradio ja erityisesti uutis- ja ajankohtaissisällöt tarjoavat, sekä millaista osaamista ne edellyttävät työntekijältä. Haastattelimme blogia varten Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan hallinto-osaston päällikköä Kaj Backmania 

Yle eli Yleisradio Oy on Suomen valtion omistuksessa oleva mediakonserni, joka tuottaa erinäistä mediasisältöä. Samantyyppinen valtion omistama yleisradio löytyy monista maista, kuten esimerkiksi Britannian BBC ja Ruotsin SVT.  Ylen sisältöjä tuotetaan kolmellatoista kielellä, jotka ovat suomi, ruotsi, kolme saamen kieltä, viittomakieli, selkosuomi- ja ruotsi, romani, karjala, englanti sekä venäjä. 4.5.2022 alkaen sisältöjä on tuotettu myös ukrainaksi.  

Monien muiden yleisradioiden tavoin myös Ylen pääsääntöisenä tavoitteena on tasa-arvon, kulttuurin ja demokratian edistys; kansalaisille pyritään tarjoamaan tasa-arvoinen alusta kaikenlaisen median kulutukselle sekä laadukkaan objektiivisen journalismin seuraamiselle.  

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimintaan kuuluu kymmenen sisältötoimitusta Pasilassa (Talous ja arki, Politiikka ja yhteiskunta, Kulttuuri, Tiede, terveys ja elämäntapa, Ulkomaantoimitus, Ajankohtaistoimitus, Nuorten uutistoimitus, Aamun prime timen toimitus sekä Uutisdeski) ja suomenkielinen aluetoiminta johon kuuluu 10 aluetta, joilla on 25 suomenkielistä toimipistettä ja kolme saamenkielistä. 

Uutis- ja ajankohtaissisältöjä julkaistaan verkossa, radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa.  

Mutta onpa julkaisumuoto tai -alusta mikä hyvänsä, ”journalismin peruskivet ovat aina samat”, toteaa Kaj Backman: 

”Tiedon on aina oltava luotettavaa, tarkistettua ja riippumatonta. Se pätee välineeseen kuin välineeseen. Näistä [periaatteista] ei koskaan jousteta.” 

Monet humanististen alojen opiskelijat pitävät Yleä merkityksellisenä työnantajana. Yle tarjoaa lukuisia työmahdollisuuksia korkeakouluharjoittelijoille sekä vastavalmistuneille soveltuvilta aloilta. Valinnaisilla opintokokonaisuuksilla voi vaikuttaa tulevaisuuden työnkuvaan ja sitä kautta työllistymiseen haluamalleen alalle.  Soveltuvia aloja ovat muun muassa kirjallisuuden tutkimus, journalistiikka ja viestintä.  

Viestintä, journalistiikka, kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuus ja kirjallisuuden tutkimus tukevat suuntautumista esimerkiksi toimittajan tai sisällöntuottajan tehtäviin. Lisäksi historian, kulttuurien tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden opinnoista tai tuntemuksesta on hyötyä.  Ylellä voi työskennellä muun muassa ulkomaankirjeenvaihtajana, kirjeenvaihtajana, tuottajana, sisällöntuottajana, toimittajana ja kulttuuritoimittajana.  

Opiskelijoiden kannattaa seurata Yleisradion verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia, joissa ilmoitetaan avoimista työpaikoista ja -mahdollisuuksista.  

Harjoittelupaikat: 

Yleisradio tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille, joissa he voivat saada arvokasta kokemusta eri tehtävistä ja oppia alan ammattilaisilta. Harjoittelun voi suorittaa eri Yleisradion osastoissa. Harjoittelupaikkoja on avoinna ympäri vuoden, mutta erityisesti marras-joulukuussa, helmikuussa ja toukokuussa. 

Harjoittelu ei edellytä aiempaa kokemusta journalistisesta työstä. Harjoitteluissa perehdytetään huolellisesti työtehtäviin ja sen avulla saa käsityksen media-alalla työskentelystä.  

Harjoitteluissa pääsee myös hyödyntämään aiemmin opittua sekä tietenkin harjoittelemaan asiantuntijatyöhön vaadittavia taitoja. Työ uutis- ja ajankohtaistoimituksessa on yleensä ”ylivälineellistä”: toimittajat tekevät sisältöjä niin verkkoon, televisioon kuin radioonkin.  

Kesätyö: 

Yle palkkaa vuosittain opiskelijoita kesätyöntekijöiksi eri tehtäviin. Erityisesti toimittajan urasta kiinnostuneille on tarjolla kesätoimittajan paikkoja, joihin on haku tammikuun alussa. Paikkoja on 30–40.  

Vaikka työ on ylivälineellistä, kukaan ei ole seppä syntyessään, Backman huomauttaa. Kesätöihin tulee myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta esimerkiksi TV-työstä.  

Lisäksi Yleisradio käyttää myös paljon freelancereita eri tehtävissä.  

Projektin toteuttaminen on ollut mielenkiintoista ja olemme saaneet vastauksia liittyen toimitukselliseen työhön ja eri työllistymismahdollisuuksiin, joita Yleisradio tarjoaa. Backmanin mukaan Yleisradio antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kokeilla, oppia ja kehittyä. 

”Täällä on valtava kirjo tehtäviä, tekemistä ja osaamista. Jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi varmasti jotain mielekästä työtä.” 

Tämä blogikirjoitus on kirjoitettu Kieli ja kirjallisuus yhteiskunnassa -kurssilla keväällä 2023.

Työmahdollisuuksiin liittyvät hyödylliset linkit:

https://yle.fi/aihe/yleisradio/avoimet-tyopaikat/opiskelijat-harjoittelijat 

https://yle.fi/aihe/s/yleisradio/freelancer-onko-sinulla-ohjelmaidea

https://ats.talentadore.com/talent-community/yle/join/brx/fi/g/RoO

Kirjoittajat: Anastacia Sizova, Mariam Ben Salah, Kaisa Oksa, Venla Välikangas

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *