Tutkija, osallistu avoimen tieteen kansalliseen työpajaan maaliskuussa!

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio järjestää 17. maaliskuuta Tieteiden talolla tutkijoille suunnatun työpajan, jossa käsitellään tutkijoiden roolia kansallisessa yhteistyössä. Työpajaan voi ilmoittautua 8. maaliskuuta saakka. Tutkijat ovat tervetulleita myös samana päivänä järjestettävään Avoimen tieteen kevättyöpajaan, jossa asialistalla on useita kansallisia suosituksia sekä muita tutkijoita ja tutkimusta koskevia asioita.

(This article is also available in English.)

Avoimessa tieteessä valmistellaan ja toteutetaan tällä hetkellä useita kansallisia linjauksia, jotka vaikuttavat myös tutkijoiden arkeen (ks. esim Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019). Mutta kuuluuko tutkijoiden ääni tässä työssä riittävästi? Ja miten se voisi kuulua vielä paremmin?

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio järjestää 17. maaliskuuta Tieteiden talolla kaikille tutkijoille ja erityisesti kansainvälisille tutkijoille suunnatun työpajan, joka toteutetaan kevättyöpajan yhteydessä. Työpajassa etsitään vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin (työkielenä on englanti):

 • Mitkä aiheet ovat tutkijoille keskeisiä Avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiotyössä?
 • Miten tutkijoita saadaan mukaan kansallisen koordinaation työhön?
 • Millaisin konkreettisin toimenpitein koordinaatio voi lähteä edistämään vuorovaikutusta tutkijoiden suuntaan?

Työpajaan voi ilmoittautua 8. maaliskuuta saakka. Ilmoittautuminen ja lisätietoa työpajasta Avoimen tieteen koordinaation uudistetuilta sivulta.

Kevättyöpajassa tutkijaa koskevat asiat laajasti esillä

Tutkijoille suunnatun työpajan kanssa samana päivänä järjestetään Avoimen tieteen kevättyöpaja, johon kaikki tutkijat ovat erittäin tervetulleita. Työpajapäivän laajasta aihekirjosta löytyy jokaiselle jotakin (työkielenä on suom):

 • Tutkimustuotosten immateriaalioikeuksien omistajuus
 • Tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien kannustimet
 • Palvelut ja muut avoimuuden toimintakulttuurin kannusteet
 • Yritysyhteistyössä tehtävä tutkimus
 • Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus
 • Datakoulutukset
 • Tutkijan datapalvelut
 • Tutkimustuotosten/datan linkittämisen edistäminen
 • Julkaisemisen avoimuus – suositukset rahoittajille
 • Julkaisemisen avoimuus – suositukset tutkimusorganisaatioille

Kevättyöpajaan voi ilmoittautua 8. maaliskuuta saakka. Ilmoittautuminen ja lisätietoa työpajasta Avoimen tieteen koordinaation sivulta.