Elsevier allekirjoitti DORA-julistuksen – valtaosa viittauksista avoimesti saatavilla

Elsevier kertoi joulukuussa liittyvänsä vastuullista metriikkaa edistävään DORA-julistukseen. Elsevierin ilmoituksen myötä arviolta noin 90 prosenttia tieteellisten lehtien viittauksista on avoimia.

Teksti: Eva Isaksson

Joulun alla avoin tiede eteni yllättävällä rintamalla, kun suurimpiin tiedekustantajiin kuuluva Elsevier taipui pitkäaikaisen painostuksen edessä ja allekirjoitti vastuullista ja avointa metriikkaa edistävän DORA-julistuksen ja ilmoitti kustantamiensa julkaisujen viittausten avaamisesta. Elsevier kertoi liittymisestään joulukuisessa tiedotteessaan.

Jo aiemmin viime vuonna Elsevier oli ilmoittanut tukevansa vastuullisen metriikan Leidenin Manifestia, mutta tämä ilmoitus ei käytännössä sitonut kustantajaa mihinkään konkreettiseen, toisin kuin DORA, johon on kirjattu erikseen suositukset kustantajille. Tämä heinäkuussa tehty ilmoitus otettiinkin vastaan lähinnä kosmeettisena maineenkohennustoimena.

Julkaisumetriikan markkinoilla vastuullisuus on käymässä yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi. Alan perinteikkäämpiä toimijoita haastetaan nyt voimakkaasti eri areenoilla, samalla kun uusien, innovatiivisten analytiikan tekijöiden joukko kasvaa.  Elsevier teki ilmeisesti tässä tilanteessa johtopäätöksensä. Kun sen kustantaman aineiston viittaukset muuttuvat avoimiksi, arviolta noin 90 prosenttia Crossrefistä löytyvien tieteellisten lehtien viittauksista on avoimia. Ennen Elsevierin ilmoitusta avointen viittausten osuus oli 60 prosenttia.

Avoimet viittaukset tarkoittavat käytännössä sitä, että julkaisumetriikassa korostuu se lisäarvo, joka saadaan metadatan parantamisesta ja kehittyneemmistä analyysityökaluista – ei enää viittausdatan omistamisesta.

  • Lue myös: Eva Isaksson taustoittaa blogiartikkelissaan avointen viittausten nykytilannetta ja vaikutusta metriikkaan tulevaisuudessa.

Jotkin isot kustantajat, kuten IEEE ja American Chemical Society, eivät ole vielä avanneet viittauksiaan, mutta se on toivottavasti vain ajan kysymys.

Lisää ajatuksia aiheesta Ludo Waltmanin blogikirjoituksessa, jossa tuodaan esiin myös avoimen viittausdatan merkitys tutkimuksen parempaan löydettävyyteen ja avointen abstraktien merkitys tutkimuksen arvioinnissa – Elsevier ei vielä tue avointen abstraktien Initiative for Open Abstracts (I4OA) -aloitetta.

Citation-based indicators play a prominent role in research evaluations. Responsible use of these indicators requires openness of the underlying citation data, so that the indicators are fully transparent and so that anyone can question the indicators and can even construct alternative ones. Elsevier’s decision to open its citations therefore represents a significant step toward more responsible use of citation-based indicators in research evaluations.
– Ludo Waltman


Eva Isaksson (TUHAT, ORCID, @eisaksso) työskentelee Helsingin yliopiston kirjastossa tietoasiantuntijana, erikoisalanaan bibliometriikka.