Milloin hälytyskellojen pitäisi soida – kirjaston opas tukee tutkijaa julkaisukanavan valinnassa

Helsingin yliopiston kirjasto on julkaissut kevään aikana Julkaisukanavan valinta -oppaan, joka tukee tutkijaa luotettavien avoimien julkaisijoiden löytämisessä ja epäilyttävien julkaisijoiden – tai suoranaisten saalistajajulkaisujen – tunnistamisessa. Oppaasta löytyy tarkistuslistoja ja muita työkaluja julkaisukanavan valinnan tueksi. Oma osionsa on paljon esillä olleiden MDPI- ja Frontiers-kustantajien tarkastelulle.

(This article is also available in English.)

Julkaisukanavan valinta -opas auttaa tutkijaa tunnistamaan epäilyttävät julkaisijat.

Avoin julkaiseminen, jossa artikkelin käsittelystä peritään maksu, on houkutellut mukaan myös toimijoita, joiden toimintatavat eivät täytä tieteellisen julkaisemisen ja läpinäkyvän toiminnan kriteereitä.

Tällaiset toimijat myyvät julkaisupalveluita tutkijoille katteettomin lupauksin. Artikkeli voi esimerkiksi jäädä kokonaan julkaisematta tai se ilmestyy näennäisen vertaisarvion jälkeen. Voidaan kaupata myös toimitusneuvoston jäsenyyttä tai osallistumista olemattomaan konferenssiin.

Osa näistä epäilyttävistä julkaisukanavista toimii harmaalla alueella, osa on luokiteltavissa saalistajajulkaisuiksi (predatory journals/publishers). Ne ovat erityinen ongelma kehittyvien maiden tutkijoille, mutta ilmiö ei ole vieras Helsingin yliopistossakaan.

Miten tutkija tunnistaa tällaisen epäilyttävän julkaisun? Tai miten hän voi ylipäätään arvioida lehden luotettavuutta? Milloin hälytyskellojen pitäisi soida?

Opas auttaa valitsemaan luotettavan julkaisukanavan

Helsingin yliopiston kirjasto on julkaissut tänä keväänä tutkijan tueksi Julkaisukanavan valinta -oppaan, johon koottu julkaisukanavan arviointia helpottavia työkaluja:

  • laadukkaiden open access-lehtien tunnusmerkkejä kuvaavat tarkistuslistat
  • saalistajajulkaisujen tyypillisiä piirteitä kuvaavat tarkistuslistat
  • epäilyttäviä julkaisuja ja saalistajalehtiä listaava – ja arviointikriteerit läpinäkyvästi esittävä – Cabells-tietokanta, joka on Helsingin yliopiston tutkijoiden käytössä
  • Tallennettu webinaari ja siihen liittyvät kalvot, jossa kerrotaan pintaa syvemmältä saalistajalehdistä ja niiden tunnistamisesta
  • palveluosoite (openaccess@helsinki.fi) julkaisukanavan valintaa koskevaa yhteydenottoa varten HY-tutkijoille – kirjastosta voi tilata samasta osoitteesta myös esityksen aiheesta esimerkiksi yksikkösi tilaisuuteen.

Lisäksi oppaasta löytyy linkkejä open access -lehtien laadun arviointiin liittyen sekä lukusuosituksia ja videoita. Paljon Helsingin yliopistossakin esillä olleita MDPI- ja Frontiers-kustantajia käsitellään oppaassa omassa osiossaan. Samoin oma osio on niin sanotuille tieteen popularisoinnin palveluille (esim. Research Outreach, Scientia Global, Innovation News Network, Intech Open ja Open Access Government), joita on viime vuosina perustettu.

Tutustu myös Think Open -blogin saalistajajulkaisuja koskeviin artikkeleihin: