Inspiroivia negaatioita Normandiassa

Teksti ja kuvat Jutta Salminen.

Tällaista maisemaa katsellen oli mukava aloittaa konferenssipäivät Caenissa.
Tällaista maisemaa katsellen oli mukava aloittaa konferenssipäivät Caenissa.

Jännityksen aiheita riitti ennen konferenssimatkaa Normandian Caeniin: sotkeeko IAU:n kaavailema lakko lentämisen, saanko ottaa posterinkuljetusputkilon käsimatkatavaraksi koneeseen (lentoyhtiöillä kun ei ole asiasta yksiselitteistä käytäntöä ja kollegoilta ennakkoon kysymäni kokemukset vaihtelivat), selviänkö Ranskassa melkeinpä sanoihin merci ja bonjour rajoittuvalla ranskantaidollani – entä syntyykö posteristani keskustelua?

Pari päivää ennen matkaa onneksi selvisi, ettei lentolakko toteudu, ja posteriputkilokin meni heittämällä läpi Helsinki-Vantaan lentokenttävirkailijalta käsimatkatavarana. (Tämä onnistui myös paluumatkalla, vaikka vaatikin hieman pidemmän keskustelun virkailijan kanssa.) Matkustamisen isoimmat haasteet oli siis selätetty.

Perillä tuulisessa Caenissa odotti konferenssi Pragmatics of Grammar: Negation and Polarity (19.–20.5.), joka oli käytäntöjensä puolesta ennemminkin työpaja tai seminaari. Toisin kuin isommissa konferensseissa, ohjelmassa ei ollut päällekkäisiä esitelmiä, joista pitäisi valita (eli rinnakkaisia sektioita), vaan vajaan kahdenkymmenen hengen tutkijajoukko oli koko konferenssin ajan samassa tilassa ja samojen kysymysten äärellä.

Poikkeuksellista oli myös se, että konferenssin järjestäjän, CRISCO-tutkimusryhmän johtajan Pierre Larrivéen pyynnöstä lähes kaikki esitelmöijät olivat lähettäneet materiaalejaan etukäteen tutustuttaviksi koko osallistujajoukolle. Oman materiaalin ennakkoon lähettäminen täysin vieraalle asiantuntijajoukolle tuntui hieman jännittävältä, mutta toisaalta käytäntö mahdollisti sen, että monimutkaisia ja haastavia esitelmien aiheita pystyi näin seuraamaan paikan päällä huomattavasti paremmin, kuin jos aiheet olisivat tuolloin tulleet uusina eteen.

Ennakkotutustuminen materiaaleihin teki helpommaksi myös toisten aiheista inspiroitumisen ja tutkittavien ilmiöiden suomenkielisten vastineiden miettimisen. Aivonystyröitä liikutteli etenkin Jack Hoekseman tutkima esimerkiksi englannissa ja hollannissa käytettävä kieltohakuinen – eli nimenomaan kiellon yhteydessä esiintyvä – konstruktio that I know (of): esim. Fred has never been to Spain that I know of. *

Suomeksi tällaista varausta, eli käytännössä väitteen perustumista vain omaan tietoon, voi ilmaista monella tapaa: esim. (minun) tietääkseni, sikäli kuin tiedän. Perusteellisen mietinnän jälkeen tulimme konferenssin suomalaisedustuksen** kanssa kuitenkin siihen tulokseen, että mikään konstruktioista ei samalla tavoin rajoitu kielteisiin konteksteihin kuin Hoekseman tutkimat konstruktiot. Kieltohakuisen suomalaisesta vastineesta saa vain lisäämällä siihen itsessään kieltohakuisen sanan ainakaan: ainakaan niin että tietäisin.

Vaikka mietintämme lopputulos olikin negatiivinen, laittoi se liikkeelle paljon ajatuksia tulevaa varten: suomen polaarisissa ilmauksissa – sekä niiden historiallisissa kehityskuluissa että eri käyttökonteksteissa – riittäisi valtavasti kiinnostavaa tutkittavaa niin itselleni kuin muillekin!

Konferenssin osallistujia Caenin yliopiston kampuksella.
Konferenssin osallistujia Caenin yliopiston kampuksella.

Oma tutkimukseni oli esillä toisen konferenssipäivän päättäneessä posterisessiossa. Ilokseni se sai monen tutkijan suunnalta kiinnostuneen vastaanoton – enkä usko, että kiinnostus olisi johtunut vain tarjolla olleesta paikallisherkusta, Calvadoksesta. Tyytyväinen oli mieli, kun pääsin osoittamaan varsinaiselle negaatiogurulle Laurence R. Hornille tietoisuuteni suomen epäillä-verbin merkitysvariaation ja englannin doubt-verbin varhemman käytön yhteneväisyyksistä. Kun tuossa vaiheessa Normandian tuulet ja sateet alkoivat myös väistyä suorastaan kuuman auringon tieltä, olivat tunnelmat hyvinkin valoisat. Onnistuin jopa tilaamaan lähes kokonaan ranskaksi viimeisen aamun kahvila-aamiaiseni!

Kotiin tuomisina Caenin-matkasta itselleni jäi paitsi kokemus siitä, että tutkimukseni kiinnostaa, myös sähköpostiyhteys Saksassa työskentelevään kiinalaistutkijaan ja L. R. Hornin allekirjoituksella varustettu vierailuluennon mainosjuliste, joka koristaa nyt itseoikeutetusti työhuoneeni seinää. Näillä eväillä on hyvä jatkaa väitöskirjan tekoa.

 

* Rakennetta käytetään myös muiden verbien kanssa: esim. be aware (of), remember, recall.

** Minun lisäkseni Helsingistä matkannut Maria Vilkuna, Caenissa työskentelevä Rea Peltola ja Genevessä opiskeleva Karoliina Lohiniva.

Tuleva opettaja, ole kiinnostava!

Teksti Mari Kankaanranta. Kuva Anna Kenneth.

Jussi Willman toimii äidinkielen opettajana IB-lukiossa, tavallisessa lukiossa sekä avoimessa yliopistossa ja on tuttu näky myös laitoksemme kirjallisuuden luennoitsijana. Bloggaava norsu sai tilaisuuden haastatella Willmania ja kysyä, millaista äidinkielen opettajan työ on ja miten alalle pääsee.

Jussi_Willman_kuva_Anna_Kenneth

Mitä ja missä itse opiskelit?

Opiskelin Helsingin yliopistossa yleistä historiaa, yleistä kirjallisuutta, teoreettista filosofiaa, kreikkaa, hepreaa ja suomen kieltä.

Mitkä oppiaineet tai kurssit ovat olleet hyödyllisimpiä nykyisen työsi kannalta?

Melkein kaikista opinnoista on ollut jonkinlaista hyötyä, mutta opetusharjoittelu oli hyödyllisin. Myös puheviestinnän käytännön kurssi oli hyvä. Ylipäätään keskustelevat ja toiminnalliset kurssit ovat minusta järkeviä. Mieluummin luen kotona kirjaa kuin istun kovalla puisella penkillä tuijottamassa dioja.

Jos saisit nyt valita uudelleen, mitä tekisit eri tavalla opinnoissa ja opiskelijaelämässä?

Opiskelisin määrätietoisemmin kohti ammattia. Etsisin kursseja, joissa saa kontakteja yliopiston ulkopuoliseen todellisuuteen. Saattaisin valita kokonaan toisen alan kuten paleoantropologian, kosmologian tai psykiatrian. Joisin vähemmän vodkaa. En väittelisi teoreettisten filosofien kanssa oudoista asioista aamuyöhön. Pelaisin jalkapalloa.

Millaista on olla äidinkielen opettaja?

Opettaja on yleishenkilö, jonka työssä yhdistyvät kirjallisuus, kielioppi, media, estetiikka, semiotiikka, filosofia, viestintä, teatteri… Kesällä työ on mukavaa. Talvisin joskus turhauttavaa. Äidinkieli oppiaineena ei ole oppilaiden mielestä kovinkaan tärkeä tai kiinnostava; poikia täytyy erityisesti motivoida. Palkka on ok.

Mitkä ovat työsi parhaat puolet? Mikä aiheuttaa stressiä?

Ammatti on erittäin antoisa, turvallinen ja kummallinen. Paras puoli on työni monipuolisuus: siinä yhdistyvät asiaosaaminen, ihmissuhteet ja hallinnointi. Stressiä aiheuttavat passiivis-aggressiiviset opiskelijat sekä esseiden tarkastaminen, niitä tulee korjattavaksi valtavia määriä.

Miten välttää rutinoitumisen ja tylsistymisen, jos opettaa vuodesta toiseen samoja kursseja?

Tehtäviä pitää vaihdella. Keskusteleva ote vähentää rutiinia ja tylsistymistä. Koko ajan täytyy yrittää kehittyä. Vaikkei jaksaisi. Paras tapa välttää tylsistymistä on se, että opettaa vuorovaikutuksellisesti, ihmiset edellä. Asia tulee perässä.

Millaisia eroja olet havainnut työssäsi eri-ikäisten kanssa?

Aikuisten kanssa aikaa ei kulu patistamiseen ja kasvattamiseen. Yliopistossa kirjoittajat ovat yleensä lahjakkaita ja kiinnostuneita asioista. Lukiossa kirjallisuus ei tunnu kiinnostavan opiskelijoita.

Toisaalta nuoremmat saattavat olla hauskempia, koska eivät ole aikuisia tylsimyksiä.

Mitä kannattaisi tuoda esiin työtä hakiessa? Miten näet alan työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä?

Riippuu oppilaitoksesta. Mutta haastattelussa kannattaa olla itsevarma ja uskaliaskin. Kannattaa painottaa kykyä innovaatioihin ja oppilaiden motivointiin, jos työkokemusta ei ole. Nykyistä systeemiä voi myös kritisoida perustellusti, mutta täytyy osoittaa joustavuutta. Vuorovaikutustaidot ja kyky yhteistyöhön ovat tärkeitä. Haastatteluun mentäessä tulee osata esimerkiksi lukion opintojen rakenne. Yläkouluun haettaessa korostuvat taidot kasvatuksessa ja motivoinnissa.

Työllistymismahdollisuudet ovat kohtalaiset. Mutta yhteen paikkaan voi olla sata hakijaa. Jos on pätevyys useampiin opetettaviin aineisiin, se helpottaa työnsaantia. Ensimmäinen vuosi työssä on luultavasti raskas. Monet lopettavat tästä syystä opettajan ammatissa.

Mitkä kaksi neuvoa antaisit tulevalle ädinkielen opettajalle?

Älä pelästy. Ole kiinnostava.

 

 

 

Romanikieli ja -kulttuuri – yliopisto-opinnoista kulttuurienväliseen yhteiseloon

Teksti Adele Tuura. Kuva Minna Annola.

Vuodesta 2012 lähtien laitoksellamme on voinut opiskella sivuaineena romanikieltä ja -kulttuuria. Laaja-alainen opintokokonaisuus käsittelee niin kielitiedettä, romanikielen rakennetta, monikielisyyttä kuin romaniyhteisön kulttuuria ja historiaakin.

Millaisena romanikielen ja -kulttuurin opetus näyttäytyy oppiainetta opiskelevan silmin? Entä millaisia ovat yksilöiden omat näkemykset romanikielen ja -kulttuurin tämänhetkisestä tilasta? Muun muassa näihin kysymyksiin lähdin etsimään vastauksia.

Vuorovaikutteista oppimista

Yksi romanikielen ja -kulttuurin oppiaineen opiskelijoista on Mertsi Lindgren, lauluyhtye Suoran Lähetyksen jäsen.

Mertsi Lindgren
Mertsi Lindgren

Lindgrenillä on takanaan puoli vuotta romanikulttuurin opintoja. Hän kertoo, että opetustilanteet nojaavat paljolti vuorovaikutukseen opettajien ja opiskelijoiden välillä. Osallistuva opetustapa lienee romanikulttuurin oppiaineen tapauksessa luonnollinen jo siksi, että valtaosa opiskelijoista on romanitaustaisia; kokemusten ja ajatusten vaihto on käsiteltävien aiheiden syvenemisen ja ymmärtämisen kannalta arvokasta. Vaikka opettajat ovat määrittäneet oppitunneille tietyt tavoitteet, opiskelijoille siis annetaan vapaus antaa opetukseen oma panoksensa. Tämän seurauksena keskustelut eksyvät välillä myös ennalta suunnittelemattomille poluille.

 Oppiaineen laajuus ja ajoittainen rönsyilevyys ei tietenkään ole ihme; onhan kulttuuri jo käsitteenä tavattoman kirjava ja moniulotteinen. Lindgren korostaa, että romanikulttuurin opetus käsittelee kulttuuria kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Niinpä yhteydet sosiologisiin aihealueisiin – esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin – ovat opetuksessa luontevasti läsnä. Toisaalta Lindgren kokee, että romanikulttuurin opetus voisi olla vielä nykyistäkin integroituneempaa. Oppiaineen voisi hänen mielestään yhdistää entistä selkeämmin esimerkiksi antropologiaan.

Ylipäätään opetuksessa soisi korostettavan osien ja kokonaisuuksien suhteita – siis sitä, että romanikulttuurin opetus nivoutuu osaksi kulttuurintutkimusta ja lähitieteitä. Tärkeänä tulevaisuuden kysymyksenä Lindgren pitää myös oppiaineen tutkimuksellista näkökulmaa. ”Luennoilla käsiteltävät aiheet herättävät joskus kysymyksiä, joihin ei yksinkertaisesti löydy vastausta”, hän sanoo. Tällainen havahduttaa varmasti huomaamaan perustavanlaatuisen tutkimuksen tarpeellisuuden.

Kaiken kaikkiaan Lindgren kokee, että romanikulttuurin opiskelu olisi hyödyllistä monille – ja erityisen antoisaa se olisi ei-romanitaustaisille henkilöille. ”Luennoilla käsiteltävät aiheet ovat romanikulttuuria vähän tunteville varsinainen aarreaitta”, hän sanoo. Välillä opetus sivuaa sellaisia ”sisäpiiritietoja”, joita ei muualla välttämättä tulisi kuulleeksi.

 Kulttuurien murroksessa

”Tällä hetkellä romanikulttuurin tila Suomessa tuntuisi olevan murrostilassa, siis positiivisessa mielessä”, Lindgren sanoo. Tällä hän tarkoittaa sitä, että niin valta- kuin romaniväestössäkin on havahduttu muutoksen tarpeeseen. Hänen mielestään romaniväestössä on laajemminkin nähtävillä oman kulttuurin ja tapojen arvostuksen nouseminen.

Samansuuntaisilla linjoilla on Tuula Blomerus, Romano Missio -järjestön palveluohjaaja ja projektikoordinaattori. Vuosina 2010–2014 toteutetun, romaninaisvankeja kuntouttavan Naisten vuoro -projektin parissa työskennellyt Blomerus kokee, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta romanikielen ja -kulttuurin tila on tällä hetkellä varsin hyvä. Esimerkiksi juuri yliopisto-opintojen kehittäminen, monipuolinen kielipesätoiminta sekä oppimateriaalien tuottaminen ovat arvokkaita asioita niin kielen kuin kulttuurinkin turvaamisen kannalta.

Ruohonjuuritasolla tarkasteltuna tilanne on Blomeruksen mielestä kuitenkin toisenlainen. Valitettava tosiasia on, että sujuvasti romanikieltä puhuvia on Suomessa vähän. Tämä vaikuttaa tietysti radikaalisti siihen, että kielen siirtymisestä sukupolvelta toiselle on tullut ongelmallisempi tehtävä. Siinä missä ennen kieli ja tavat omaksuttiin lähes huomaamatta yhteisöjen tiiviin kanssakäymisen ansiosta, nykyään vastuu on entistä selkeämmin yksilöillä. Blomerus painottaakin tietoisten päätösten ja tekojen merkitystä romanikielen ja -kulttuurin säilyttämiseksi alati muuttuvassa yhteiskunnassa.

Mertsi Lindgrenin mukaan romanikulttuurin tulevaisuuteen vaikuttavat sekä valta- että romaniväestön asenteet. Hänen mielestään keskeistä olisi arvostaa niin omaa kuin vieraitakin kulttuureita. Kulttuurierojen ja -ristiriitojen sijasta Lindgren painottaa kulttuurien välisiä yhtäläisyyksiä. ”Niitä on kuitenkin paljon enemmän kuin eroavaisuuksia”, hän sanoo.

Pyrkimykset kulttuurienväliseen yhteistyöhön sekä oppimiseen konkretisoituvat käytännössä. Hyvä esimerkki monipuolisen oppimisen hyödyntämisestä on Helsingin kaupungin järjestämä koulutus ”Iskelmän keinoin”, jossa Lindgren pääsi hyödyntämään niin kulttuurista kuin musiikillistakin osaamistaan. Koulutuksessa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tutustutettiin Suomen kulttuuriin koulutuksen nimen mukaisesti laulun avulla. Siinä musiikki nivoutui osaksi historiallista viitekehystä; eri vuosikymmenten keskeisten kappaleiden kautta tutustuttiin niin kielen ilmaisuvarantoihin kuin Suomen historiallisiin tapahtumiinkin.