Nimet kertovat historiasta – suomalais-ugrilaisia henkilönnimisysteemejä tutkimassa

Logo_RiginaAjanki_UUSINTerhi Ainialan johtama hanke Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi sai Suomen Akatemian rahoituksen vuosille 2015–2019. Hankkeessa tutkitaan uralilaisten kielten henkilönnimisysteemejä, ja sen tavoitteena on ennen kaikkea rekonstruoida nimistön historiallisia kerrostumia ja nimien kuvaamia kulttuurisia kontakteja. Hankkeessa rekonstruoidaan vanha itämerensuomalainen ja marilainen henkilönimistö arkistoaineistojen ja kenttätyömateriaalien sekä nykyisten sukunimien ja paikannimien avulla.

Hankkeen tutkijat kehittävät suomalais-ugrilaisen henkilönnimien tietokannan, johon pystytään tallentamaan suomalais-ugrilaisten kielten henkilönnimiaineistoja. Pääpaino on uhanalaisissa uralilaisissa Venäjällä puhuttavissa kielissä. Tietokannan aineistojen avulla voidaan systemaattisesti tutkia henkilönnimistön rakenteita ja semantiikkaa. Hankkeen tutkijat selvittävät ja analysoivat nimistöä paitsi vanhojen arkisto- ja tutkimusaineistojen myös kenttätyön avulla. Vanhojen henkilönnimien jälkiä on säilyneenä sukunimissä, lisänimissä ja paikannimissä.

Hankkeessa ovat mukana tutkijat Evar Saar, Aleksandr Pustyakov, Denis Kuzmin, Olga Karlova ja Janne Saarikivi sekä tutkimusavustaja Petri-Tapio Heikkonen.
Hankkeella on omat kotisivut osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/personal-name-systems/. Sivuille päivitetään ajankohtaista asiaa, ja sivuilla voi nyt tutustua esimerkiksi Vuosaaressa 11.–12.11.2015 järjestetyn seminaarin esitelmiin. Lisäksi sivuilta löytyy hankkeen tutkijoiden julkaisuja.

Hankkeen tutkijat.
Hankkeen tutkijat.

 

Hankkeen johtaja Terhi Ainiala kertoo, miksi henkilönnimisysteemejä pitää tutkia.

Miksi tällainen hanke?
Hankkeessa selvitetään sitä, millaisia esikristilliset henkilönnimet olivat. Kristinuskohan mullisti henkilönnimistömme liki tyystin. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että vanha itämerensuomalainen henkilönnimisysteemi koostui ainakin kaksiosaisista (Hyvätoivo, Ihamieli) ja suffiksillista (Hyväri, Mielikkä) nimistä. Yksilönniminä on voitu käyttää myös mm. luontoon viittaavia nimiä, kuten Hirvi, Susi ja Tammi. Kaikkiaan vanhasta itämerensuomalaisesta ja laajemmin suomalais-ugrilaisesta henkilönnimistöstä tiedetään hyvin vähän. Nyt päästään katsomaan, millaista tämä nimistö on ollut ja mitä jälkiä siitä nykyisessä nimistössä on.

Miksi hanke on tärkeä?RiginaAjanki_closeup4 - oik
Kun tutkimme sitä, millaisia vanhat henkilönnimet olivat, selvitämme samalla myös sitä, millainen näitä nimiä antaneiden ihmisten maailmankuva oli. Millaisia ominaisuuksia nimissä haluttiin tuoda esiin? Pääsemme tarkastelemaan myös sitä, millaisia erilaisia kulttuurisia kontakteja eri ryhmien ja kielten välillä on ollut ja miten ne näkyvät nimistössä. Miten nimistö on aikojen saatossa muuttunut, ja millaisia eroja eri kielten ja yhteisöjen välillä on ollut?

 

Piirroskuvitus Rigina Ajanki.

Väitöskirjaputkessa

Teksti Riho Grünthal, Itämerensuomalaisten kielten professori, Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit.

Oletuksia, väittämiä, aineistoja, analyyseja, sivuja ja kappaleita, lausuntoja, viimeistelyä, numeroita ja tilastoja, kirjallisuusluetteloita. Tohtoriksi valmistuminen on monipolvista, kun tiedettä kirjoitetaan uuteen muotoon. Tieto muuttaa olemustaan, kun aiempia väitteitä ja entisiä päätelmiä arvioidaan. Tieto liikuttaa totuutta. Sitä varten yliopisto on olemassa.

Tohtorinväitöskirja on tekijälleen pitkä prosessi, joka kourii sisukset ja koulii mielen. Oivallukset ja ongelmat ratkaisuineen syntyvät kun tutkija heittäytyy koko persoonallisuudellaan tiedon vietäväksi. Yksi valvoo öisin eikä malta lopettaa löydettyään inspiraation. Toinen pakertaa päivänvalossa ja tilittää edistymistään, ahdistustaan, turhautumistaan ja tyytyväisyyttään ympäristölleen. Väitöskirjan synnystä on tuhansia tarinoita.

Helsingin yliopistossa on luotu viimeisen viidentoista vuoden aikana monenlaisia tulostavoitteita. On sommiteltu laadunvalvontarakenteet. Hyvin harva tieteenala tulee toimeen välittämättä muiden maiden tutkimusvirtauksista. Helsingin yliopiston johtotähtenä on pitkään ollut kansainvälistyminen, joskin sen merkitys tuntuu vaihtuvan taajaan. Kansainvälisyyden leimaksi kelpaa välillä esityskieli englanti. Opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus on nykyaikaa. Artikkeli ylikansallisessa julkaisussa on globaalisuuden ykkösmittari, ja se onkin osa yliopistojen tulosvastuun nykymuottia. Parhaimmillaan kansainvälisyys toteutuu, kun se toimii tiedon kontekstualisoijana. Aito, uusi, laadukas ajatus, joka voi löytää kannattajansa yhtä hyvin Havaijilla, Firenzessä kuin Osakassa. Kansainvälistä tutkimusympäristöä tarvitaan tietoa, ei sattumalta valitun ajan statistiikkaa varten.

Olen ollut viimeisen viidentoista kuukauden aikana eli elokuusta 2014 alkaen osallisena kuudessatoista väitöksessä: ohjaajana, esitarkastajana, vastaväittäjänä, kustoksena ja tiedekunnan edustajana. Lisäksi olen käynyt neljä kertaa muuten vain seuraamassa oman alani ja tuttujen menestymistä väitöstilaisuudessa. Tutkija ja laaja yleisö kohtaavat tiedon tuoreimmillaan juuri väitöstilaisuudessa. Otokseni kattaa laajan sikermän humanistisia aloja: englannin kieli, espanjalainen filologia, folkloristiikka, itämerensuomalaiset kielet, musiikkitiede, slaavilainen filologia, suomalais-ugrilainen kielentutkimus, suomen kieli, unkarin kieli ja kirjallisuus, venäjän kieli, viron kieli, yleinen kielitiede. Omassa oppiaineryhmässäni suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa ja suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa, yhdessä Helsingin yliopiston perinteikkäimmistä humanistista aloista, vuosi 2015 on poikkeuksellisen antoisa. Kuutta väitöstä yhtenä vuonna ei ole ollut koskaan aikaisemmin, ei lähellekään.

Havaitsemani perusteella Helsingin yliopiston tietoinen toimintakulttuurin kehittäminen on onnistunut. Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet, koska tilastollisestikin on aihetta tyytyväisyyteen. Näkemäni väittelijät ovat tehneet erinomaisia löytöjä, nostaneet tutkimuksen tasoa ja asettaneet uusilla teeseillään tiedon uuteen kuosiin. Infrastruktuuriakin kannattaa kiittää: hyvin on mennyt, rakenteet on koottu harkiten, tuotekehittely on ollut tarkkaa.

Laadukkaan väitöskirjan paras tae on taitavasta perustutkinto-opiskelijasta kouliintuva motivoitunut jatko-opiskelija. Kun odottaa jo seuraavaa päivää päästäkseen jatkamaan edellisen työrupeaman lentoa, myötävire vie mennessään. Kun takkuaa, aivot kypsyttelevät hiljalleen poimukohtaa, joka lopulta aukeaa omin voimin tai tukiverkostojen avulla. Mitä parempi motivaatio on, sitä hanakampi on etsimään keinoja kynnysten ylittämiseksi.

Motivoituneen jatko-opiskelijan tärkein tuki on vastaavassa tilanteessa olevien vertaisryhmä, kanssavaeltajien tiivis joukko ja toimiva ohjaajaverkosto. Sellaisen luomiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulu Langnet loi juuri tällaiset puitteet, joita yliopistot ovat parin viime vuoden aikana yrittäneet siirtää omiin tutkijakouluihinsa.

Jos yliopistot ja tutkimustietoa tarvitseva yhteiskunta onnistuvat rekrytoimaan vasta väitelleitä nuoria tutkijoita riittävän hyvin, pitkä prosessi on kannattanut. Trimmatut tuoreet aivot ovat vuosien määrätietoisen työn hedelmä. Kehitetyt taidot ja jaettu oppi kannattaa ottaa käyttöön ja kierrättää eteenpäin. Tässä on yliopiston päätehtävä ja perustutkimuksen ydin. Se yhdistää tutkijat ja jakaa tietoa. Tutkijayhteisön kannalta kriittinen kynnys on siinä, pystyykö se linkittämään eri-ikäiset tutkijat ja erilaisessa tutkimustilanteessa tuotetun tiedon toisiinsa.

Joillakin aloilla vallitsee julkaisubulimia. Jokaisesta seminaariesitelmästäkin on koottava tulossabluunan mukainen artikkeli. Viittä vuotta vanhemman maailman voi unohtaa. Humanistisilla aloilla tutkimustieto voi olla hyvinkin pitkäikäistä, vuosikymmenienkin kuluttua relevanttia. Aineiston tulkinta ja siihen perustuva tieto on arvioitava uudestaan, ajatellaanpa esimerkiksi eurooppalaisten halua käydä jatkuvasti uudestaan läpi toisen maailmansodan tapahtumia. Eri-ikäisten tutkijoiden sitouttaminen tiedon arviointiin ja tuottamiseen on sekä uusiutumisen että jatkuvuuden tae. Aiemman tiedon unohtaminen ei ole oikea tapa tuottaa uutta.

Tällä hetkellä tuuli käy koillisesta. Laadukas tutkinto uhkaa jäädä numeroksi sarakkeessa ja tieteenalan huippua kohti kurkottava tutkija yhteiskunnallisten tusinatoiveiden riepoteltavaksi. Satunnaispolitiikka voi määräaikaisen hallitusvallan oikeutuksella tehdä päätöksiä, jotka hautaavat menneisyyden arvokkaimmat hedelmät ja romuttavat tulevaisuuden.

Olen samaa mieltä kuin yliopiston entinen rehtori ja kansleri Kari Raivio. Tarvittaisiin tiedeministeri tai vastaava foorumi, joka järjestelmällisesti tarjoilee poliittisille päättäjille analyyttisia vaihtoehtoja. Ei korkeakouluja vaan yhteiskuntaa ja poliitikkoja varten.

Esimerkiksi kieli ja kielenoppiminen merkitsevät paljon muutakin kuin käytännön kielitaitoa. Ne ovat herkkiä indikaattoreita, kun keskustellaan yhteiskunnallisista muutoksista. Tunnen monta vastikään väitellyttä, joilla on syvällistä tietoa kielen ja yhteisöjen olemuksesta, kulttuurisesta muutoksesta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Juuri sellaisesta, joka mullistaa Eurooppaa tällä hetkellä. Ihailen heidän työmoraaliaan ja sitoutumistaan. Jos olisin poliitikko, kysyisin heiltä, mitä nykymaailmasta pitäisi ajatella. Ennen kaikkea loisin edellytykset sille, että väitelleiden valtava potentiaali tulee hyödynnettyä oikealla tavalla.

 

 

Tunnelmia Koe kampus! -tapahtumasta

Torstaina 29.10. järjestettiin Helsingin yliopistolla Koe kampus! -tapahtuma, jossa lukiolaiset ja muut yliopisto-opinnoista kiinnostuneet saivat mahdollisuuden tutustua yliopistoon.

Norsu-laitos oli mukana tapahtumassa monipuolisella ohjelmalla. Tapahtumassa muun muassa kuultiin miniluentoja suomensukuisista kielistä, kokkailtiin virtuaalista kalakeittoa kielikeittiössä ja tutustuttiin Norsun oppiaineisiin Metsätalon ala-aulan humanistitorilla.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Koe kampus tapahtuma. Kuva Emilia Hannula.

Norsulaiset mukana Koe Kampuksella!

Torstaina 29.10.2015 klo 10–15 järjestetään Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Taideyliopistossa Koe kampus! -tapahtuma, jossa lukiolaiset ja muut yliopisto-opinnoista kiinnostuneet saavat mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin.

Norsulaiset ovat menossa mukana, ja meitä voi tavata Koe Kampuksella luennoilla, työpajoissa ja Humanistitorilla. Alla Norsun menovinkit torstaille:

13-14 Miniluentoja suomensukuisista kielistä
Metsätalo, sali 6, 3. krs. Fabianinkatu 37/Unioninkatu 40
klo 13.00 Mistä sanat tulevat ja miten niiden alkuperää tutkitaan. Professori Ulla-Maija Forsberg
klo 13.20 Eesti: nii kaugel ja siiski nii lähedal – Mitä kaikkea kiinnostavaa on Virossa? Professori Birute Klaas-Lang, yliopistonlehtorit Sirje Olesk ja Kristiina Praakli.
klo 13.40 Magyarország és a magyar nyelv – Unkari ja unkari. Yliopistonlehtori Magdolna Kovács ja yliopistonopettaja Ildikó Vecsernyés.

14-15 Kielikeittiö -työpaja
Metsätalo, sali 30, 5. krs. Fabianinkatu 37/Unioninkatu 40
Kiinnostaisiko oppia italiaa kokkaamalla napolilaista pastareseptiä? Suomen kielen oppiaine on ollut mukana kehittämässä Digitaalista kielikeittiötä, jossa kieltä opitaan valmistamalla kyseisen maan ruokaa tietokoneen ohjeistuksen mukaan. Tule katsomaan ja kokeilemaan miten kielikeittiö toimii!

13-15 Humanistitori
Metsätalo, ala-aula, Fabianinkatu 37/Unioninkatu 40
Tule tapaamaan humanistisen tiedekunnan eri oppiaineiden opiskelijoita ja henkilökuntaa!

Koe Kampuksen koko ohjelman näet täältä.

Koe Kampus! 2013
Tältä näytti vuoden 2013 Koe Kampus! -tapahtumassa.

Dispositiopiknik: aurinkoa ja asiaa

Teksti ja kuva Jutta Salminen.

Hapenpuute ei häirinnyt ajatuksenjuoksua, kun suomen kielen, kotimaisen kirjallisuuden ja fennougristiikan jatko-opiskelijoiden yhdistys Seula kokoontui maanantaina 11.5. Tervasaaren vihreälle nurmelle historiansa ensimmäiselle dispositiopiknikille.

DIspositio_picnic_kuva_Jutta Salminen

Piknikvilteille katettiin tällä kertaa siis patonkien, viinirypäleiden, suklaiden ja kuohuvan seuraksi myös osallistujien tutkimusten dispositiot: tutkimuksen jäsennyksen ongelmakohtiin ja avoimiin kysymyksiin haettiin ratkaisuja piknikeväiden voimin ja tuorein silmin.

Tutkimusaiheiden puolesta iltapäivä oli mitä monipuolisin: yhdessä jäsennettiin niin tilan poetiikkaa, virtuaaliyhteisöjen nimiä, pietistisen virsirunouden kehitystä, saamelaisdiskursseja kuin keskusteluissa tulkkaamistakin. Ja hyvin mukaan mahtui myös yksi dispositioton kommentoija (allekirjoittanut).

Dispositiot osoittautuivat juuri sopivan kokoisiksi piknikpurtaviksi: kaikista jäsennyksistä ja niiden myötä myös tutkimusaiheista sukeutui hyvät keskustelut. Taisipa jokainen saada mukaansa myös jotain ideantynkää työn eteenpäin viemiseenkin.

Pelkästä muiden dispositioiden kommentoinnista sai myös valtavasti irti: tällaiselle kielen rakenteiden ja merkitysten kanssa pakertajalle esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksen tutkimusasetelmien pohtiminen oli äärimmäisen virkistävää. Kuinka vaikkapa yhden kirjailijan tuotanto voi heijastella mielenkiintoisella tavalla koko ihmiselämän kaarta!

Kun vasta toukokuun alkupuolta elettiin, jännittivät sääolosuhteet hieman ennakkoon. Sadesäällä piknik olisi siirretty sisätiloihin, mutta onneksemme tähän varasuunnitelmaan ei tarvinnut turvautua. Vaikka toki takit, kaulahuivit ja välillä käsineetkin olivat tarpeen, niin kyllä aurinkokin lämmitti. Jopa siinä määrin, että osa suklaista meinasi sulaa, kun pahaa-aavistamattomat seulalaiset erehtyivät aliarvioimaan auringon lämmittävää voimaa.

Ensimmäisen dispositiopiknikin perusteella piknikeväiden, auringon ja tieteellisen sisällön yhdistelmä toimii mitä mainioimmin. Toistakin piknikteemaa alettiin jo kaavailla: argumenttipiknikin alkuperäisideasta kiitokset kuuluvat Kimmo Svinhufvudille. Onpa asialistalla sitten dispositioita, argumentteja tai jotain muuta, varmaa on joka tapauksessa, että piknikille lähdetään toisenkin kerran!

Itänaapurin laskiaispulla

Teksti ja kuvat Rigina Ajanki.

Olen profiloitunut itänaapurin kielten tutkijaksi, mutta nyt minusta tuli kertaheitolla itänaapuri. Tein ensimmäisen työmatkani Tukholmaan tustuakseni sikäläisiin lingvistiikan tohtoriopiskelijoihin ja heidän ohjaajiinsa.

Jokakeväisessä doktorand festivalenissa jatko-opiskelijat esittelevät tutkimustaan. Kansainvälisyys näkyy: jatko-opiskelijoissa näyttää olevan ainakin turkkia, espanjaa, saksaa, puolaa ja amharaa äidinkielenään puhuvia ihmisiä.

Vaikuttavin kielielämys oli kuitenkin äänetön: kaikki esitelmät tulkattiin myös ruotsalaiselle viittomakielelle. Nautin. En osaa mitään viittomakieltä, mutta otan sellaisen tulevaisuudessa mahdollisesti opiskeltavien kielten listalleni.

Kaikki esitelmät tulkattiin viittomakielelle.
Kaikki esitelmät tulkattiin viittomakielelle.

Tutkimuksista erityisen vaikutuksen teki neurologiaa ja morfosyntaksia yhdistävä työ. Siinä osoitettiin, että morfosyntaksinsa puolesta monitulkintaiset lauseet aiheuttivat aivoissa lisäreaktioita.

Aivotoiminta siis muuttuu, jos morfosyntaksi ei poikkeustapauksissa erotakaan agenttia patientista.

Opin myös, että ruotsalaisilla ei enää ole selkeää käsitystä, millaiseen väriin sanalla gredelin viitataan. Susanne Vejdemon sanoin se on zombie-nimitys, elävä kuollut, matkalla lopulliseen kadotukseen.

Kouluruotsia änkyttävää tätiminää kuunnellessani huumorintajuni joutui tosikoetukselle, mutta kommunistisen laatikkomaisissa 70-luvun kerrostaloissa työskentelee iloinen ja avoin lingvistijengi. Heitä ei haitannut, vaikka käytin rakennuksista johdonmukaisesti sanaa bildning ja en saanut aloittamiani lauseita loppuun. He saivat kommunikaation vaikuttamaan sujuvalta, mikä on ihailtava taito.

Tukholman_yliopisto_Rigina_Ajanki
Tukholman yliopiston rakennuksia.
Doctoral Festival 2015.
Lingvistit koolla.

Lentokentältä ostin vielä Språk-nimisen lehden, ihan siitä Cosmopolitanin vierestä. Lukijapalautteiden joukosta poimin Sofia Danielsonin kommentin lehdessä aiemmin ilmestyneeseen juttuun, jossa oli kerrottu, että tukholmalaiset käyttävät nimitystä semla siitä herkusta, mikä suomenruotsissa on fastlagsbulle (’laskiaispulla’).

Siteeraan vapaasti Danielsonia: ”Minunkin keskismålantilaisella kotiseudullani käytetään nimitystä fastlagsbulle, mutta se lausutaan tietysti fasslassbulle. Älkää ottako minulta äidinkieltäni ja sijoittako sitä itäiseen naapurimaahamme!”

Voi länsinaapuria, jopa minäkin aion vielä viedä palan kielestänne ja pullistanne!

Laitoksen opiskelijoiden kertomaa

IMG_20150416_135650

Laura Leiskari, suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien kielentutkimuksen linjan fuksiopiskelija. 

Miten päädyit opiskelemaan suomalais-ugrilaisia kieliä?

”Olen aina ollut tosi kiinnostunut kielistä, joten opiskelualan valinta oli sinänsä hyvin helppoa ja luontevaa. Koska valintakokeiden ja sisäänpääsyn vaatimukset olivat ehtineet tulla matkan varrella tutuiksi, myös pääsykokeet sujuivat lopulta ongelmitta. Ne valmistivat myös aika hyvin siihen, mitä itse opiskelu tulee pitämään sisällään.”

Ensimmäinen opiskeluvuotesi alkaa olla lopuillaan. Millaista opiskelu on tähän mennessä ollut?

”Pääaineen perusopinnot ovat olleet pääosin yleisluontoisia johdatuskursseja muun muassa suomalais-ugrilaisiin kieliin, kielentutkimukseen ja kielihistoriaan. Lisäksi olen päässyt opiskelemaan sukukieliä itsessään – tähän mennessä unkaria sekä pohjoissaamea. Erityisen kivaa on ollut pohjoissaamen oppiminen. Paitsi että opetus on ollut innostavaa, myös kieli itsessään tuntuu kiehtovalta ja tarjoaa sopivasti haasteita.”

Millaisiin tehtäviin haluaisit tulevaisuudessa työllistyä?

”Tällä hetkellä haaveena olisi työskennellä viestinnän parissa esimerkiksi toimittajana tai jonkin yrityksen tiedottajana. Tämä mielessäni aionkin lukea viestintää Avoimessa yliopistossa kesäopintoina.”