Helda Open Books tarjoaa avoimen julkaisuväylän tutkijoille ja opettajille

Viime vuonna lanseerattu Helsingin yliopiston avointen monografioiden palvelu, Helda Open Books, edistää tieteellisten julkaisujen saatavuutta ja näkyvyyttä. Erityisesti kurssikirjojen tilannetta pyritään parantamaan.

(This article is also available in English.)

Helsingin yliopiston tutkija tai opettaja, etsitkö avoimen julkaisemisen kanavaa kirjallesi? Yksi vaihtoehto on Helda Open Books.

Helda Open Books on Helsingin yliopiston avointen monografioiden kokoelma ja julkaisupalvelu yliopiston tutkijoille ja opettajille. Kirjasto vastaa palvelusta ja neuvoo julkaisemisessa, joka on kirjoittajille maksutonta.

Helda Open Booksissa julkaistaan monipuolisesti eri tieteenalojen tutkimukseen ja opetukseen liittyviä teoksia, esimerkiksi kurssikirjoja, tieteenalojen klassikoita, kokoomateoksia ja juhlakirjoja.

Palvelu pyrkii edistämään tieteellisten teosten saatavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Korona-aika on osoittanut, että erityisesti kurssikirjojen saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kirjaston tiimi kartoittaakin aktiivisesti tutkintovaatimuksiin kuuluvia HY-kirjoittajien kurssikirjoja – ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan myös opettajilta.

Helda Open Books on osa yliopiston avointa digitaalista Helda-julkaisuarkistoa, ja toimii sen näyteikkunakokoelmana. Kokoelmaan valittaville teoksille tehdään toimituksellinen arviointi, mutta vertaisarviointi ei kuulu palveluun. Kokoelmaan valittavien teoksien kriteereistä löytyy tietoa oppaasta.

Julkaisujen leviämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Julkaisut saavat avoimen CC-lisenssin ohella myös DOI-tunnisteen (digital object identifier), joka lisää niiden kansainvälistä näkyvyyttä. Julkaisuja markkinoidaan aktiivisesti ja ne kuvaillaan tietokantoihin. Julkaisut indeksoituvat useimpiin hakupalveluihin, mitä kautta ne nousevat hyvin esiin esimerkiksi Google-hauissa. Lataus- ja altmetriikkatiedot (Altmetric, PlumX) ovat julkaisukohtaisesti saatavilla. Julkaisujen leviämisen ohella myös säilyttäminen on huomioitu: Heldassa julkaisut saavat luotettavan säilytyspaikan.

Helda Open Books on osa Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen palvelukokonaisuutta, johon kuuluu avoin kansainvälinen tiedekustantamo Helsinki University Press ja avointen lehtien julkaisemiseen tarkoitettu Editori-palvelu.

Lisätietoa Helda Open Books -julkaisupalvelusta saat oppaasta tai ottamalla suoraan yhteyttä: heldaopenbooks@helsinki.fi.