Miksi myös OA-julkaisut rinnakkaistallennetaan? Kirjasto hoitaa tallennuksen tutkijan puolesta

Open access -lehdessä julkaistujen artikkelien rinnakkaistallennus tehdään jatkossakin kirjastossa. Tutkija voi saada asiasta muistutuksen, joka johtuu siitä, että julkaisujen automaattinen tunnistaminen ei kaikissa tapauksissa ole aukotonta. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi OA-artikkelit tallennetaan julkaisuarkistoon ja miten kirjasto tukee tutkijoita rinnakkaistallentamisessa.

(This article is also available in English.)

Open acess -logoTutkimusjulkaisujen rinnakkaistallennus tarjoaa tutkijalle monenlaisia hyötyjä, kuten julkaisun maksuttoman avoimuuden (open access, OA), julkaisun paremman näkyvyyden (esimerkiksi hakukoneissa) ja vaikuttavuuden lisääntymisen (lue hyödyistä tarkemmin). Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteet, jotka edellyttävät rinnakkaistallennusta, koskevat tieteellisiä artikkeleita sekä lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja – ja mahdollisuuksien mukaan myös tieteellisiä monografiamuotoisia julkaisuja.

Myös open access -lehdissä julkaistut artikkelit (gold OA) rinnakkaistallennetaan HY:n julkaisuarkistoon Heldaan, koska siten voidaan varmistaa julkaisujen pitkäaikainen säilytys ja pysyvä avoimuus vaikkapa silloin, kun OA-lehden julkaisu on päättynyt. Joissakin tapaukissa OA-lehti voi myös kadota kokonaan verkosta (ks. Laakso, Matthias & Jahn). Lisäksi esimerkiksi EU:n ERC-rahoituksen saaneiden tutkimushankkeiden julkaisuilta edellytetään avointa saatavuutta julkaisuarkistossa, vaikka alkuperäinen julkaisukanava olisi avoin. Rinnakkaistallennus mahdollistaa myös tiedonlouhinnan: tiettyä aihetta käsitteleviä tekstejä voidaan hakea laajoista tekstimassoista, kuten EU-maiden yhteisestä OpenAIRE-tietokannasta, jonne Heldankin aineistot haravoidaan.

OA-julkaisujen osalta rinnakkaistallennus tehdään aina kirjastossa.

Kirjasto tekee tarvittaessa tutkijoiden puolesta julkaisujen rinnakkaistallennuksen Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä. OA-julkaisujen osalta rinnakkaistallennus tehdään kirjastossa. Tuhatiin tallennetaan mm. julkaisun pysyvä tunniste (esim. DOI), mikä mahdollistaa myös Heldassa  pääsyn alkuperäisen julkaisun tietoihin linkin välityksellä.

Kirjasto tallentaa OA-julkaisut

Kirjasto lähettää HY:n tutkijoille säännöllisesti muistutusviestejä, joissa pyydetään rinnakkaistallentamaan Tuhatista puuttuvia vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja (A1–A4) tai lähettämään tiedostot kirjaston palveluosoitteeseen (openaccess@helsinki.fi).

Muistutuksista pyritään rajaamaan pois OA-julkaisut. Julkaisuja on kuitenkin monenlaisia eikä kaikkia avoimia julkaisuja pystytä automaattisesti tunnistamaan ja rajaamaan pois. Näin ollen saatamme lähettää tarpeettomia muistutuksia tapauksista, joiden tallennus hoituu kirjaston toimesta. Nämä muistutukset vastaanottaja voi jättää huomiotta tai ilmoittaa kirjastoon, että kyseessä on OA-julkaisu.