Kirjastosta tukea rinnakkaistallennukseen

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa monenlaista tukea rinnakkaistallennukseen: neuvontaa ja koulutusta, muistutusviestejä, rinnakkaistallennuspalvelun sekä TUHAT-tietojen tallennuksen ja tarkistuksen. Tässä jutussa kuvataan tarkemmin OA-tiimin toimintaa ja palveluita. Kirjoitus on viides osa rinnakkaistallennusta käsittelevässä juttusarjassa.

(This article is also available in English.)

Helsingin yliopiston kirjasto tukee yliopistolaisia avoimen julkaisemisen asioissa monin eri keinoin. Tässä jutussa kuvataan tarkemmin OA-tiimin toimintaa ja rinnakkaistallennuksen palveluita, kuten neuvontaa, koulutusta ja rinnakkaistallennuspalvelua. Tämän rinnakkaistallennus-teemaisen juttusarjan aiemmissa osissa on kuvattu avoimen julkaisemisen perusasioita ja rinnakkaistallennusta käytännössä. Osissa on jo viitattu kirjaston tarjoamiin palveluihin ja tukeen, joita tässä osassa esitellään tarkemmin.

OA-tiimi

Avoimen julkaisemisen parissa toimii Helsingin yliopiston kirjastossa useita henkilöitä ja tiimejä. Yksi näistä on Open Access –tiimi, jonka toiminnan erityisenä tavoitteena on tehdä rinnakkaistallennus  yliopistolaisille niin helpoksi kuin mahdollista. OA-tiimissä on 11 henkilöä, ja tiimi palvelee avoimen julkaisemisen ja rinnakkaistallennuksen asioissa monin eri tavoin.

Kirjaston OA-tiimiin kuuluvat Jussi Männistö, Matti Myllykoski, Markku Roinila, Mika Holopainen ja Kimmo Koskinen sekä takarivissä seisovat Eeva Henriksson, Marja Moisio, Leena Huovinen ja Ursula Virolainen. Tiimiin kuuluvat myös Liisa Siipilehto ja Maija Halminen. / Kuva: Jussi Männistö & Joni Voong

Neuvonta ja koulutus

Neuvomme verkossa ja kasvotusten. Neuvontapalvelussa mm. opastamme rinnakkaistallennuksen käytännöissä ja open access -lehtien laadun arvioinnissa sekä neuvomme sopivan rinnakkaistallennettavan version  tunnistamisessa. Tulemme mielellämme yksittäisen tutkijan luo keskustelemaan ja opastamaan avoimen julkaisemisen kysymyksissä. Vierailemme yksiköissä kutsusta ja pidämme kuulijoille räätälöityjä tietoiskuja, esimerkiksi tiedekuntakahveilla, PI-kokouksissa ja tutkimusryhmien palavereissa. Olemme myös mukana kirjasto kylässä –vierailuilla.

Muistutusviestit

OA-tiimi muistuttaa sähköpostiviestein Helsingin yliopiston kirjoittajaa rinnakkaistallentamaan siinä vaiheessa, kun hänen julkaisunsa tiedot on tallennettu yliopiston tutkimusportaaliin (TUHAT). Samaisessa viestissä tarjoamme myös mahdollisuuden lähettää kokotekstitiedosto tiimillemme tallennusta varten.

Rinnakkaistallennuspalvelu

Toimintamme ytimessä on rinnakkaistallennuspalvelu, johon yliopistolaiset voivat lähettää tallennettavia kokotekstitiedostoja jatkuvasti. Nämä tiedostot voivat liittyä jo julkaistuihin julkaisuihin tai vasta julkaistavaksi hyväksyttyihin. Kokemuksemme mukaan julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin ns. hyväksytyn käsikirjoitusversion eli post-printin (myös final draft, Author’s Accepted Manuscript) lähettäminen rinnakkaistallennuspalveluun jo hyväksymisvaiheessa sujuvoittaa tallennusprosessia tutkijan näkökulmasta. Aiemmin juttusarjassa on kuvattu rinnakkaistallennukseen liittyvää kysymystä tallennukseen sopivasta versiosta, joka saattaa askarruttaa ja hidastaa tutkijan itse tekemään rinnakkaistallennusta. Palvelussa myös selvitämme tallennukseen sopivat versiot.

TUHAT-tallennus ja -tarkistus

OA-tiimin lisäksi rinnakkaistallennustyötä tekevät kirjaston TUHAT-tarkistajat. He tarkistavat tutkijoiden tutkimusportaaliin (TUHAT) tallentamien julkaisujen tietoja ja tallentavat yliopistolaisten julkaisujen tietoja mm. Web of Science –tietokannasta. Tämän työn yhteydessä he myös rinnakkaistallentavat tiedostoja, joita lehtien sivustoilla on tarjolla ja joiden tallentaminen on kustantajien ehtojen mukaan luvallista.

Jatkuva kehittäminen

Kuten mainittu, OA-tiimin tavoitteena on tehdä rinnakkaistallennus yliopistolaisille mahdollisimman helpoksi. Edellä on kuvattu palveluitamme ja toimintaamme, joilla tähän pyrimme. Mainittakoon lisäksi, että kehitämme työtämme jatkuvasti. Tällä hetkellä pyrimme muun muassa kehittämään keinoja löytää rinnakkaistallennukseen sopivia tiedostojen versioita verkosta lehtien ja kustantajien sivuilta ja tallentamaan nämä tai tuomaan tiedostoja julkaisuarkistoomme rajapinnan kautta suoraan. Tässä kehitystyössä onnistuminen vähentää tutkijoiden rinnakkaistallennukseen liittyvää toimintaa, kuten tiedostojen lähettämistä tai rinnakkaistallennusta nykyisestäänkin.

Ota yhteyttä OA-tiimiin! Meidät tavoitat parhaiten sähköpostilla openaccess-info@helsinki.fi.


Juttusarjassa ilmestyneet artikkelit: