Rinnakkaistallennus on tutkijalle maksuton tapa toteuttaa avointa julkaisemista

Uusi kirjoitussarja pureutuu rinnakkaistallennukseen eli ”vihreän tien avoimuuteen” (green open access) – sen perusasioihin, hyötyihin ja erityiskysymyksiin. Sarjan avauspostauksessa kerrotaan avoimen julkaisemisen eri muodoista ja siitä, mikä on rinnakkaistallentamisen paikka avoimen julkaisemisen eri vaihtoehtojen kokonaisuudessa.

(This article is also available in English.)

Tiedeartikkelin avoimuuden (open access, OA) toteuttamiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Julkaiseminen avoimissa open access -julkaisuissa on usein varsin kallista, samoin artikkelin ostaminen avoimeksi ns. hybridijulkaisuna. Toisaalta aina ei ole tarjolla sopivaa, maksullista tai maksutonta, OA-julkaisukanavaa. Niinpä tutkijan onkin hyvä muistaa rinnakkaistallennus (engl. self-archiving) yhtenä vaihtoehtona julkaisun avoimuuteen.

Seuraavassa esitellään tarkemmin avoimen julkaisemisen kolme perusvaihtoehtoa.

1. Julkaisu avoimessa julkaisukanavassa (gold OA tai diamond OA)

Useimmat kaupalliset kustantajat perivät jopa useiden tuhansien eurojen maksun julkaistavasta artikkelista avoimessa lehdessä (OA-lehdessä). Näiden kulujen osalta suomen kielessä on vakiintunut termi kirjoittajamaksu (article processing charge, APC).

Toisaalta, tarjolla on myös paljon gold OA -lehtiä, jotka eivät peri maksuja julkaisemisesta. Tällöin saatetaan käyttää nimitystä timantti OA (diamond OA), ja sillä tarkoitetaan avointa julkaisemista ilman kirjoittajamaksua.

Helsingin yliopiston kirjaston sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy yhä enemmän maksuihin liittyviä alennuksia, joten gold OA (tai hybridi OA) -julkaisemista harkitsevan kannattaa aina tarkistaa mahdolliset alennukset.

2. Julkaisu tilausmaksullisessa lehdessä ja artikkelin ostaminen avoimeksi (hybridijulkaiseminen, hybrid OA)

Hybridimallissa julkaisija perii lehden tilausmaksun lisäksi maksun yksittäisen artikkelin avaamisesta, jos kirjoittaja haluaa julkaista sen avoimena. Artikkelin avaaminen voi maksaa useita tuhansia euroja.

3. Julkaisun rinnakkaistallennus avoimeen julkaisuarkistoon (green OA)

Rinnakkaistallennus on avoimen julkaisemisen maksuton vaihtoehto, joka on myös helppo toteuttaa. Rinnakkaistallennuksessa tulee kuitenkin huomioida kustantajan asettamat ehdot. Kustantaja sallii useimmiten vain hyväksytyn käsikirjoituksen (final draft, author’s accepted manuscript) julkaisemisen avoimesti – lopullisen julkaistun version sijasta (kustantajan versio, publisher’s pdf). Lisäksi asiaan voi liittyä avoimelle julkaisulle asetettava viive (embargo).

Rinnakkaistallennus täyttää yleensä tiederahoittajien vaatimukset siitä, että tutkimushankkeen tuloksena syntyneiden julkaisujen on oltava avoimesti saatavilla.

Helsingin yliopistossa on rinnakkaistallennukseen liittyviä palveluja. Tutkijoiden odotetaan tallentavan tutkimusjulkaisunsa HY:n omaan julkaisuarkistoon (Heldaan) – tallennus tapahtuu Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kautta (ks. myös ohje rinnakkaistallennukseen). Tarvittaessa kirjasto kuitenkin hoitaa artikkelin rinnakkaistallennuksen sekä siihen liittyvät tarkistukset ja julkaisuviiveen asettamisen – tutkijan tulee vain lähettää sopiva versio artikkelista kirjastoon (lue lisää rinnakkaistallennuspalvelusta).

Mitä on rinnakkaistallennus?

   • Rinnakkaistallennus (tai rinnakkaisjulkaiseminen) tarkoittaa julkaisun tallentamista alkuperäisestä julkaisijasta riippumattomaan julkaisuarkistoon avoimesti saataville. Rinnakkaistallennettava artikkeliversio riippuu kustantajasta (lue lisää artikkeliversioista).
   • Helsingin yliopistossa riippumattomana julkaisuarkistona toimii Helda, jonne tutkijat tallentavat julkaisunsa Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kautta (lue lisää tallentamisesta HY:ssä).
   • On myös monia tieteenalakohtaisia arkistoja, jonne voi rinnakkaistallentaa (ks. julkaisuarkistojen tietokanta).
   • Kun artikkeli on rinnakkaistallennettu, se on pysyvästi avoimesti saatavilla, mikä on hyödyllistä tutkijan kannalta (lue rinnakkaistallennuksen hyödyistä).

Muut avoimen julkaisemisen muodot

Avoimen julkaisemisen perusvaihtoehtojen rinnalle on tullut useita erilaisia termejä määrittämään julkaisun avoimuutta (ks. Piwowar et al. 2018). Ainakin seuraaviin käsitteisiin voi törmätä OA-kentällä (määritelmät voivat jonkin verran vaihdella):

 • Pronssi OA (bronze OA) tarkoittaa viivästettyjä tai ilman avoimuutta määrittelevää lisenssiä (esim. Creative Commons -lisenssit) esiintyviä artikkeleita. Vain lisenssitieto takaa julkaisun avoimuuden.
 • Musta OA (black OA) tarkoittaa laittomissa piraattipalveluissa, kuten SciHubissa, saatavilla olevia artikkeleita.

Juttusarjassa ilmestyneet artikkelit: