T-kandiohjelman hanke päättyi – Taituri-toiminta alkaa!

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahanke (1.1.2017–30.9.2018) saatiin onnellisesti päätökseen. Hankkeen tuloksena syntynyt Taituri-verkkoympäristö avattiin ja sen markkinointi aloitettiin lanseeraustilaisuudessa syyskuun puolessa välissä. Keskustelu uudesta ympäristöstä ja taiteiden tutkimuksen näyteikkunasta oli julkistustilaisuudessa vilkasta. Jatkokehityskohteita ideoitiin sekä paikan päällä että jälkikäteen tilaisuudessa esitellystä verkkoympäristöstä inspiroituneena. Vaikka hanke siis virallisesti päättyi, Taiturin motivoima toiminta on vasta alkamassa. Lue loppuun

Taituri saa hahmonsa

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahankkeen lopputulemana muotoutuu Taituri-verkkoympäristö. Taiturin, eli taiteiden tutkimuksen risteysaseman, tavoitteena on yhdistää taiteiden tutkimuksen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja suuri yleisö oppimateriaalien, tutkimusaineistojen, -julkaisujen sekä kaikenlaisten muiden rikkaiden taide- ja kulttuuriperintöaineistojen ääreen. Taituri pyrkii kaatamaan raja-aitoja myös opetuksen, tutkimuksen sekä popularisoitujen tarkastelujen väliltä ja vastaa näin mm. avoimen tieteen haasteisiin. Arjessa syntyvien ja rikastuvien oppi- ja tutkimusmateriaalien ohella Taiturissa julkaistaan Helsingin yliopistossa tehtävää taiteiden tutkimusta esitteleviä videoita ja podcasteja, jotka koostuvat henkilökunnan haastatteluista sekä opintosuuntien yhteisiä ja erityiskysymyksiä esittelevästä materiaalista. Näiden lisäksi verkkoympäristön uutiset- ja kalenteriosioon kootaan ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumailmoitukset – erityisesti esimerkiksi vierailuluento- ja väitöstilaisuustiedotteet. Lue loppuun

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMAN DIGILOIKKAPROJEKTIN TOTEUTUSVAIHE KÄYNNISTYNYT

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Vuosi sitten aloittaneella Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkaprojektilla on kaksi päätavoitetta: opiskelijaportfolion pilotointi ja kehittäminen sekä oppimateriaalipankin suunnittelu ja toteutus. Keskityn seuraavassa oppimateriaalipankkiin ja sen parissa tehtyyn työhön.

Oppimateriaalipankin toteutusryhmä (Tuuli Hongisto, Anni Rossi, Eelis Hyvärinen, Alonzo Heino ja Mikko Ojanen) aloitti työnsä huhtikuun alussa ja ensimmäisten viikkojen aikana olemme kartoittaneet lähtökohdat pankin toteutukselle, eli tunnistaneet pankkiin liittyvät toimijat ja heidän tarpeensa, hahmotelleet näiden pohjalta pankin toiminnallisuuksia sekä asettaneet tavoitteet, joihin tähtäämme projektin päättyessä kesäkuun lopussa. Lue loppuun