Digiloikka vauhdikkaasti käyntiin Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Digitorit – yhteisöllistä osaamisen jakamista ja kehittämistä

Kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikkaa on suunniteltu kuluneen vuoden aikana yhteisöllisestä ja osallistavasta näkökulmasta. Koko tiedekunnan henkilöstö haastettiin mukaan Digiloikkaan elokuussa järjestetyssä tiedekunnan yhteisessä suunnittelutapaamisessa. Suunnittelutapaamisessa ja koko tiedekunnalle lähteneissä viesteissä esiteltiin Digitori-tapahtumien idea: tiedekunnassa käynnissä olevan digitalisoituvaan yhteiskuntaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen näkyväksi tekeminen ja mikä tärkeintä; tiedekunnan toimijoiden inspiroiminen uuden kokeiluun ja tutkimukseen uudenlaisissa kokoonpanoissa. Käytännössä kaikilla halukkailla oli mahdollisuus jättää elokuun loppuun mennessä ehdotus vuoden 2017-2018 järjestettävien Digitorien alustuksesta tai työpajasta. Jätetyt ehdotukset ryhmiteltiin alle esiteltyyn neljään Digitori-teemaan:

  • Keskiviikko 27.9. xEDU ja mobiilitutkimus
  • Tiistai 24.10. Fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • Tiistai 6.3. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) & Maker-kulttuuri
  • Torstai 3.5. Visoita tulevasta: Virtual Reality/ Augmented Reality (VR/AR) ja Internet of Things (IoT)

Syksyn aikana järjestetyt Digitorit ovat saaneet innostuneen vastaanoton sekä tiedekunnan henkilöstöltä että opiskelijoilta ks. alla olevat kuvat ja kuvatekstit. Keväällä 2018 jatkamme teemoilla STEAM/Maker ja VR/AR & IoT. Lisähalukkaita kevään 2018 Digitorien järjestäjiksi/alustusten ja työpajojen vetäjiksi on ilmoittautunut pitkin syksyä. Parhaillaan suunnittelemmekin lisä/extratapahtumaa kesäkuulle tai alkusyksyyn 2018.


Mobiilitutkimus ja yhteistyö yrityskiihdyttämö xEdu: kanssa teemoina syksyn ensimmäisessä Digitori-tapahtumassa. Tapahtumassa alustajina toimivat Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat Kati Sormunen, Riitta Juvonen, Anna Slotte ja Antti Paakari. Toiminnallisia työpajapisteitä vetivät xEdu:n yritykset.

Fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt teemana syksyn toisessa Digitori-tapahtumassa. Alustajina toimivat Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat Tiina Korhonen, Laura Salo, Riitta Juvonen, Liisa Ilomäki ja Auli Toom. Tapahtuma huipentui tiedekuntamme fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen ideointihaasteeseen, johon oli kerätty aineistoa ja ideoita alustusten aikana ja niiden välillä.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Digiloikka on käynnissä myös tiedekuntamme opetuksen kehittämisessä. Halukkaat ovat saaneet esittää ideoita tarvittavista digitaalisista väline- ja ohjelmistohankinnoista ja niihin liittyvästä pedagogisesta kehittämisestä. Mainioita esimerkkejä tästä kehitystyöstä ovat muun muassa Innokas-verkoston käynnistämä VISIOT-hanke ja Kuvailmaisun opintojaksolla toteutettu Liisa Ihmemaassa – projekti. Lue lisää Liisa Ihmemaassa – projektista täältä.

Lukuvuoden 2017 aikana on käynnistetty myös kokonaan uusi opetuskokonaisuus ”Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (DigiErko)”. 60 opintopisteen koulutus on tiedekuntamme uusi luokan- ja aineenopettajille suunnattu täydennyskoulutus, jossa ohjataan työelämässä olevia opettajia toimimaan työyhteisöissä, kunnissa tai valtakunnallisissa kehittämishankkeissa asiantuntijaopettajina. Koulutuksen sisällöistä ja toteutuksesta vastaa Kasvatustieteellinen tiedekunta ja markkinoinnista HY+. Lue kouluttajien ja opiskelijoiden DigiErko-kokemuksista osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/digierkohy/  tai Twitteristä #digierkohy. Lisätietoa koulutuksesta löydät täältä.

Digiloikkaaminen jatkuu innokkaasti ja vahvasti keväällä 2018. Parhaillaan mietimme muun muassa, millä tavalla saisimme vielä vahvemmin opiskelijat ja heidän osaamisensa ja ideat mukaan osaksi ko. osaamisen kehittämistä.

Digiloikkaterveisin,
Kasvatustieteellisen tiedekunnan DOT (Digitaalisen opetuksen toimeenpano) – ryhmän puolesta,
Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen

 

1.1.2018 aloittavat uudet digiloikka-hankkeet on valittu

Opetuksen toteutuksen digiloikka-projektin järjestyksessään toinen hakukierros toteutettiin lokakuun loppupuolella. Hakemuksia saapui 19 kpl, joiden joukossa oli muutama koulutusohjelmien yhteishankekin. Hankkeita arvioitiin julkisissa esittely/arviointitilaisuuksissa 26.-27.10.2017 Kielikeskuksen tiloissa.

Digiloikka-projektin ohjausryhmän valitsemat koulutusohjelmien digloikka-hankkeet on nyt julkistettu. Voit tutustua niihin alustavasti täällä: https://wiki.helsinki.fi/display/digiloikka/Valitut+ohjelmat+syksy+2018 1.1.2018 aloittaville hankkeille jaettiin yhteensä noin 1 miljoonaa euroa.

Tule tutustumaan uusiin digiloikka- hakemuksiin!

Opetuksen toteutuksen digiloikka-projektin järjestyksessään toisen hakukierroksen hankesuunnitelmat ovat arvioitavina torstaina 26.10. klo 9-12 ja perjantaina 27.10. klo 9-12 ja 13-16 Kielikeskuksen tiloissa (Fabianinkatu 26). Arviointitilaisuudet ovat yleisölle avoimia:  tervetuloa tutustumaan hakijoihin ja osallistumaan keskusteluun!

OHJELMA                

Torstai 26.10.2017 klo 9:00-12:00
Kielikeskus, sali 115

9:00  Tervetuloa; päivän ohjelma ja ohjeistukset (Päivi Heino)
9:05  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma (5 min.)
9:10  Arviointiryhmän kysymykset ja yleisökeskustelu
9:35  Kulttuuriperinnön maisteriohjelma (5 min.) Lue loppuun

Digital leap in education: 2nd round starts on 9 October

Launched in January 2017, the project for a digital leap in education supports the pedagogically meaningful use of digitalisation in teaching and learning in the new degree programmes. The project will be carried out in the 2017–2020 period. In the first round of applications concerning the project, 15 Bachelor’s programmes were selected. Find out more about them: http://blogs.helsinki.fi/digiloikka/projekti/

In the second round of applications concerning the project, 20 Bachelor’s and Master’s programmes will be selected. The second round of applications will involve two stages taking place between 9 and 27 October 2017.

1) Registration for the application process with the e-form, 9–22 October 2017. Link to the form: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81765/lomake.html?rinnakkaislomake=English

2) Presentation of the degree programme’s digital leap venture and participation in a discussion session. Sessions are organised on Thursday 26th and on Friday 27th of October 2017 and they are open to public. Each applicant has 5 minutes for the presentation and 10 minutes for discussion. Applicants will receive instructions for the sessions after 22 October.

In the second round, both Bachelor’s and Master’s programmes will be selected. Terms of application: Lue loppuun

Digiloikka-projektin 2. hakukierros alkaa 9.10.

Toisella hakukierroksella mukaan valitaan 20 hanketta. Haku järjestetään kaksivaiheisena ajalla 9.-27.10.2017.

1) Ilmoittautuminen hakuun E-lomakkeella 9.-22.10.2017. Linkki E-lomakkeeseen:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81765/lomake.html

2) Oman koulutusohjelman digiloikkahankkeen esittely ja osallistuminen keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudet pidetään 26.10. klo 9-12 ja 27.10. klo 9-16 ja ne ovat yleisölle avoimia. Oman hankkeen esittelyyn tulee varata aikaa noin 15 minuuttia (esitys 5 min. + keskustelu 10 min.). Hakijoille lähetetään tarkempia ohjeita 22.10. jälkeen.

Toisella hakukierroksella mukaan valitaan niin kandi- kuin maisteriohjelmiakin. Haun reunaehdot: Lue loppuun

Uusi projektipäällikkö esittäytyy

Hyvät digiloikkaajat! Olen Päivi Heino ja olen tänään aloittanut Opetuksen digiloikka-projektin projektipäällikkönä. Siirryin tehtävään Opetusteknologiapalveluista, verkko-opetuksen koordinaattorin tehtävästä.  ”Työkomennukseni” kestää helmikuun 2019 loppuun saakka, Pauliina Kupilan työstä vapautuksen ajan.

Ensimmäisenä ja kiireellisimpänä tehtävänäni valmistelen tulevaa hakukierrosta, joka on käynnistymässä maanantaista 9.10. Lisätietoja ja hakulomakkeen linkki ilmestyy näille sijoille piakkoin! Mukavaa syksyä kaikille!

Opetuksen ja opiskelun uudet digitaaliset työvälineet, info Kumpulassa 22.8.2017

Opetus- ja opiskelijapalveluiden kampuskierros päättyi tällä erää Kumpulaan. Infossa olivat esillä opetuksen ja opiskelun järjestelmäkokonaisuus, opintohallinnon uusi perusrekisteri, lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optime sekä uudet opiskelijan ohjeet. Yleisinfon jälkeen yleisö jakautui työpajoihin kuulemaan ja keskustelemaan sähköisestä tenttimisestä sekä Opetukseni ja kurssisivut -kokonaisuudesta. Alla tilaisuudet materiaalit.

Infotilaisuus

Työpajat:
Opetukseni ja kurssisivut
Sähköinen tenttiminen

 

Opetuksen ja opiskelun uudet digitaaliset työvälineet

Helsingin yliopistossa on tehty isoja kehittämishankkeita: DOO, Optime, OTM, KSHJ, koulutustarjonta, Exam. Alkaneella strategiakaudella työn alla ovat kehittämishankkeet: OJK, Optime, digiloikka. Projektit ovat muuttaneet opetuksen ja opiskelun digitaalista ympäristöä ja muutos jatkuu edelleen.

Ympäristö on monimutkainen ja palvelut hyödyntävät toistensa tietoja. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu keskeiset opetukseen ja opiskeluun liittyvät järjestelmät. Opiskelijavalintoihin ja liikkuvuuteen liittyvät järjestelmät on rajattu kaaviosta pois.

Lue loppuun

Viikin kampusinfo 8.5.2017

Kampuskierros eteni Viikkiin, jossa opetuksen ja opiskelun uusia digitaalisia työvälineitä esiteltiin opetushenkilökunnalle. Kierros alkoi Meilahdesta helmikuussa ja seuraavan kerran kokonaisuus on esillä keskustassa (15.5.) ja Siltavuorenpenkereellä (8.6.). Kumpulassa info järjestetään syksyllä ja ajankohta tarkentuu lähempänä.

Opetuksen ja opiskelun uudet digitaaliset työvälineet_Viikki