Micro:bit-alustat luokanopettajakoulutuksessa

Luokanopettajakoulutuksen matematiikan, fysiikan ja mahdollisesti myös taito- ja taideaineiden didaktiikan opetukseen hankittiin Micro:bit-alustoja ja siihen sopivia lisäosia. Micro:bit on pieni ohjelmoitava tietokone, jota voidaan hyödyntää monissa eri oppiaineissa: Matematiikassa tarkoituksena oppia visuaalista ohjelmointikieltä ja fysiikassa päästään tutustumaan sensoreiden toimintaan ja laajentamaan sähköoppia älykkäisiin laitteisiin. Opittua ohjelmoinnin, teknologian ja tekniikan osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa taito-ja taideaineiden suunnitteluprosesseissa tai sitten valinnaisissa opinnoissa, joissa voidaan laajentaa ja syventää opittua erilaisissa luovissa prosesseissa.

Lue loppuun

DIGILOIKKAA KUVATAITEEN DIDAKTIIKASSA

Kirjoittanut: Hanna Niinistö ja Seija Kairavuori

Digiloikkarahoituksella hankittiin iPadeja kuvataiteen didaktiikan opiskeluun lastentarhan- ja luokanopettajan opintosuunnissa. Olemme käyttäneet didaktiikan opiskelussa iPadeja ja opiskelijoiden omia älypuhelimia havainnoinnin, tiedonrakentamisen ja dokumentoinnin sekä kuvallisen tuottamisen ja yhteistyön välineenä.

Opiskelijat ovat perehtyneet lasten kuvakulttuureihin ja lasten oikeuksiin animaatioita tehden sekä tutustuneet rakennettuun lähiympäristöön mobiiliteknologiaa hyödyntävän pelin avulla.

Lue loppuun