Fokus: Sisältöjen tuottaminen, jakaminen ja muokkaaminen opiskelijat osallistavana prosessina.

Kirjoittanut: Erika Löfström

I vårt pågående digiprojekt, vars syfte är att utveckla lärarutbildares och studenters digitala kompetenser har vi investerat i iPads för hela den undervisande personalen och studenterna. För att optimalt utnyttja iPads med studenterna, inskaffar vi AppleTVs för streamning. Lue loppuun

Microsoft Teams opetusharjoittelun tukena

Kirjoitttanut Perttu Ervelius, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Hankerahoituksen kohteena on Teams-ympäristön hyödyntäminen opetusharjoittelun toimintaympäristönä ja Teamsin työkalujen (mm. OneNote) kehittäminen opetusharjoittelun materiaalien tuottamisen, jakamisen ja muokkaamisen tueksi. Pilotoimme työkaluja ja laadimme ohjeita Teamsin käyttöön ja toteutamme kohdennetun koulutuksen opettajille. Lue loppuun

Micro:bit-alustat luokanopettajakoulutuksessa

Luokanopettajakoulutuksen matematiikan, fysiikan ja mahdollisesti myös taito- ja taideaineiden didaktiikan opetukseen hankittiin Micro:bit-alustoja ja siihen sopivia lisäosia. Micro:bit on pieni ohjelmoitava tietokone, jota voidaan hyödyntää monissa eri oppiaineissa: Matematiikassa tarkoituksena oppia visuaalista ohjelmointikieltä ja fysiikassa päästään tutustumaan sensoreiden toimintaan ja laajentamaan sähköoppia älykkäisiin laitteisiin. Opittua ohjelmoinnin, teknologian ja tekniikan osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa taito-ja taideaineiden suunnitteluprosesseissa tai sitten valinnaisissa opinnoissa, joissa voidaan laajentaa ja syventää opittua erilaisissa luovissa prosesseissa.

Lue loppuun

DIGILOIKKAA KUVATAITEEN DIDAKTIIKASSA

Kirjoittanut: Hanna Niinistö ja Seija Kairavuori

Digiloikkarahoituksella hankittiin iPadeja kuvataiteen didaktiikan opiskeluun lastentarhan- ja luokanopettajan opintosuunnissa. Olemme käyttäneet didaktiikan opiskelussa iPadeja ja opiskelijoiden omia älypuhelimia havainnoinnin, tiedonrakentamisen ja dokumentoinnin sekä kuvallisen tuottamisen ja yhteistyön välineenä.

Opiskelijat ovat perehtyneet lasten kuvakulttuureihin ja lasten oikeuksiin animaatioita tehden sekä tutustuneet rakennettuun lähiympäristöön mobiiliteknologiaa hyödyntävän pelin avulla.

Lue loppuun