Esimerkkejä aiemmista opinnäytetöistä

Tähän blogiin on kerätty opinnäytetöiden tiivistelmät systemaattisesti vuonna 2021 päättyneistä koulutusohjelmista lähtien. Seuraavaan on kerätty otsikkotasolla esimerkkejä vuonna 2020 valmistuneiden psykoterapeuttien opinnäytetöistä

Integratiivinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Ongelmallisen vihakokemuksen muutos terapiassa ja terapeutin tavat tukea muutosta
 • Terapiapotilaan muutosprosessin kuvaus – kohti sallivampaa minäkokemusta
 • Kriittisten äänten muutos ja itsehavainnointikyvyn kehittyminen ääniä kuulevan asiakkaan lyhytterapiaprosessissa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Metakognitiivisten uskomusten muuttuminen pakko-oireista häiriötä sairastavan henkilön terapiassa
 • Pelot Alzheimerin tauti -diagnoosin saaneen kognitiivisessa terapiassa
 • Parisuhteessa ilmenevän mustasukkaisuuden hoitaminen kognitiivisella psykoterapialla

Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon hoito iCBT:llä
 • Kognitiivis-behavioraalisen leikkiterapian soveltaminen alle kouluikäisen psykoterapiassa
 • Lapsen oksentamisen pelon hoito kognitiivisella käyttäytymisterapialla: tapaustutkimus

Kognitiivis-analyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Neuvotteleva ja relationaalinen työote mielenterveystoipujien ohjauksessa
 • Musiikkiterapeuttinen elämänkaarityöskentely kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa
 • Ihmisten edessä – esimiehen vastavuoroiset asetelmat heitä kuormittavassa tilanteessa yhden kerran lyhytinterventiossa

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian

 • Narsistisesti haavoittuneiden nuorten psykoterapiasta
 • Kuollut äiti -ilmiö psykoterapiassa
 • Ungdomstidens utvecklingsuppgift; frigörelse och sexualitet- en studie av romanen Kristin Lavransdotter (Undset,S. 1920) ur ett psykoanalytiskt perspektiv