Kognitiivinen psykoterapia ja hypnoterapeuttinen työskentely yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa – tapausesimerkki

Suomalaisen väestön keskuudessa ahdistus on hyvin yleinen oire sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on yleisin mielenterveyshäiriö, joka on diagnosoitu psykoterapiassa käyvillä potilailla. Psykoterapian tavoitteena on auttaa potilasta saavuttamaan parempi kyky sietää epävarmuutta, kyky sietää huolia sekä pärjätä niiden kanssa sekä hyväksyä, että elämään kuuluu huolia. Tutkimusten mukaan psykoterapia on tehokas hoitomuoto yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.  Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan potilaan hoitoa kognitiivisen psykoterapian ja hypnoterapian menetelmiä yhdistäen.  Ahdistuksen tasoa seurattiin APES-asteikon avulla sekä CORE-OM ja BDI kyselyiden avulla. Opinnäytetyön tapaustutkimuksen perusteella potilas hyötyi merkittävästi kognitiivisen ja hypnoterapian menetelmien yhdistämisestä. Hoitojakso sisälsi 32 x 45 min käyntiä. Hoitojakson päättyessä potilaan ahdistuksen oireet oli vähentyneet. APES- asteikko, BDI ja CORE-OM kyselyt osoittivat myös, että  hoitojakson aikana potilaan ahdistuksen oireet lievittyivät ja toimintakyky parani huomattavasti.

Terhi Ketonen: Kognitiivinen psykoterapia ja hypnoterapeuttinen työskentely yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa – tapausesimerkki

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023.