Juhlakirjat avoimeksi ja kollegoiden ulottuville Helda Open Booksin kautta

Helsingin yliopiston Helda Open Books -kokoelma tarjoaa luotettavan ja pitkäaikaisen julkaisu- ja säilytyspaikan yliopistolaisten juhlakirjoille. Avoimesti julkaistuna tieteellinen tai akateeminen juhlakirja löytää lukijansa verkosta, ja kirjaa on helppo levittää.

Juhlakirjojen julkaiseminen on hieno akateeminen perinne ja kollegiaalisen arvostuksen ilmaus. Lajityyppinä juhlakirja (Festschrift) on toimitettu tieteellinen tai akateeminen teos, joka sallii myös vapaamuotoisempia elementtejä.

Juhlakirjat ovat mukavasti edustettuna myös Helsingin yliopiston avointen monografioiden kokoelmassa Helda Open Booksissa. Helda tarjoaa juhlakirjoille julkaisupaikan, jossa teokset ovat paitsi tallessa myös hyvin löydettävissä (mm. hakukoneiden kautta). Kirjan voi jakaa someen kätevästi suoraan Heldan sivulta, ja samalta sivulta voi seurata levinneisyyttä latausmäärien kautta ja altmetrisillä työkaluilla (Altmetrics explorer ja PlumX).

HOB on kaikkien yliopistolaisten käytössä, ja tarkempaa tietoa löytyy joko kirjaston oppaasta (suomeksi ja englanniksi) tai ottamalla suoraan yhteyttä: heldaopenbooks@helsinki.fi.

Viisi juhlakirjaa HOB-kokoelmasta

Helda Open Books -kokoelmasta löytyy jo useita juhlakirjoja. Esittelemme tässä niistä muutaman.

Marraskuussa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) johtajana aloittaneen rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion (TUHAT, ORCID) 60-vuotisjuhliin valmistui Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 – 18/4 – 2019 (2019). Kirja julkaistiin HOB-kokoelmassa 2020.

Toimitettuun kirjaan on koottu kollegoiden artikkeleita Nuotiolle läheisistä tutkimusteemoista, kuten oikeudenmukaisista rangaistuksista ja teknologian vaikutuksesta rikosoikeudellisiin kysymyksiin, sekä myös yleisemmistä aiheista. Kirjan ovat toimittaneet Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander.

Humanistisen tiedekunnan dekaaniksi elokuussa valitun tietokirjallisuuden professorin Pirjo Hiidenmaan (TUHAT, ORCID) juhlakirja Tutkimuskohteena tietokirja (2019) löysi tiensä tuoreeltaan HOB-kokoelmaan vuonna 2019.

Kirja luo katsauksen Hiidenmaan työhön tietokirjallisuuden parissa, tietokirjallisuuteen yleensä ja erityisesti oppikirjoihin. Tutkimuskohteena tietokirja -teos on tekijöiden mukaan tarkoitettu myös oppimateriaaliksi tietokirjoittamisen ja tietokirjallisuuden kursseille ja opettajankoulutukseen. Kirjan ovat toimittaneet Helena Ruuska ja Markku Löytönen.

”Kootaanko Pirjolle juhlakirja, hänhän täyttää 60 vuotta helmikuussa 2019? Ollaanko jo auttamattomasti myöhässä?” Kiire tulee, mutta kyllä se on mahdollista. Palataan asiaan elokuussa.” (Helena Ruuskan ja Markku Löytösen keskustelu kesäkuussa 2018; kirjassa Tutkimuskohteena tietokirja)

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston dosentin Petri Kallion (TUHAT) juhlakirja Petri Kallio rocks – Liber semisaecularis 7.2.2019 (2019) on kielihistoriallinen kokoomateos ja kunnianosoitus itämerensuomalaisten kielten historian tutkimuksen alalla ansioituneelle Kalliolle. Teos sisältää ”kaksikymmentä etymologista artikkelia kahdeltakymmeneltä yhdeltä tutkijalta ja kahdelta tatuoidulta [etymologian hirsitalon] rakentajalta”. Kirjan ovat toimittaneet Santeri Junttila ja Juha Kuokkala.

”Petri on niin rock, että harva tietää hänen aloittaneen yliopistossa klassikkona.” (Petri Kallion juhlakirjan johdanto eli ”Ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσομεν”)

Vahvaan HOB-juhlakirjavuoteen 2019 ajoittuu myös estetiikan professori Arto Haapalan (TUHAT, ORCID) 60-vuotisjuhliin valmistunut Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics (2019).

Taideteosten ontologisten kysymysten ja taiteen tulkinnan ohella taiteen ulkopuolisen esteettisen todellisuuden tutkiminen filosofian keinoin on ollut Arto Haapalalle keskeinen tutkimusteema. Myös juhlakirjan esseissä arjen estetiikan, arjen estetiikka, esteettisen hyvinvoinnin ja taidefilosofian välisiä suhteita käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista. Kirjan ovat toimittaneet Oiva Kuisma, Sanna Lehtinen ja Harri Mäcklin.

Tuoreimpia lisäyksiä HOB-juhlakirjojen joukkoon on yliopistotutkija Jack Rueterin (TUHAT, ORCID) juhlakirja Multilingual Facilitation (2021).

HY:n digitaalisten ihmistieteiden osaston tutkijan 60-vuotisjuhliin valmistunut monipuolinen teos kunnioittaa uralilaisten kielten tutkimuksessa ja kielentutkimuksen laskennallisten menetelmien (tietokonelingvistiikan) kehittäjänä ansioituneen Rueterin uraa. Kokoomateoksen artikkelit löytyvät myös yksittäisinä tietueina ja tiedostoina Heldasta. Kirjan ovat toimittaneet Mika Hämäläinen, Niko Partanen ja Khalid Alnajjar.


Helda Open Books -kirjatyyppejä esittelevä sarja: