Yliopiston julkaisusarjat ovat Heldassa tallessa ja helposti löydettävissä

Onko julkaisusarjasi verkkosivulla, ja haluaisit löytää sille pysyvämmän tallennuspaikan? Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkisto ja Helda Open Books -palvelu auttavat Helsingin yliopiston sarjajulkaisujen esille nostamisessa ja säilyttämisessä. Heldaan voidaan tallentaa niin uusia sarjajulkaisuja kuin jo aiemmin ilmestyneitä julkaisuja.

Teksti: Jussi Piipponen

Monilla Helsingin yliopiston yksiköistä on yksikkökohtaisia julkaisusarjoja. Edustettuina ovat olleet niin yliopiston laitokset ja instituutit kuin tohtorikoulut ja yliopiston hallinto. Julkaisutyyppejä on monipuolinen valikoima, muun muassa:

  • luentomonisteita
  • väitöskirjoja
  • opinnäytteitä
  • yliopiston hallinnon raportteja
  • artikkelikokoelmia.

Helsingin yliopiston sarjajulkaisujen kirjosta saa kuvan Fennica-tietokannan sisältämien tietojen avulla. Tietokannasta löytyy yli 600 kausijulkaisua, joiden kustantajaksi on merkitty Helsingin yliopisto. Julkaisusarjojen tämänhetkinen aktiivisuus vaihtelee luonnollisesti suuresti.

Verkkosivuilta talteen Heldaan

Helsingin yliopiston verkkosivut ovat olleet yksi ratkaisu julkaisusarjojen jakeluun. Ongelmana on se, että näin on saatettu menettää julkaisusarjojen digitaalisia kappaleita verkkosivujen päivitysten ja uudistusten yhteydessä. Lisäksi julkaisusarjojen sijainti ja osoitteet ovat muuttuneet.

Helsingin yliopiston avoin Helda-julkaisuarkisto tarjoaa luotettavan rinnakkaisen tallennus- ja julkaisupaikan julkaisusarjoille ja osajulkaisuille. Kirjasto perustaa tarvittaessa uusia kokoelmia julkaisusarjoja varten ja luonnollisesti myös jo olemassa olevia sarjakohtaisia kokoelmia täydennetään, kun julkaisuja tarjotaan kirjastolle. Asiasta voi tiedustella osoitteessa helda-admin@helsinki.fi. Yhteydenoton jälkeen sovitaan kokoelman ylläpidosta, aineiston tallentamisesta ja selvitetään, että julkaisujen tekivät suostuvat avoimeen julkaisemiseen.

Helda Open Books -palvelu on avoin myös julkaisusarjoissa julkaistuille teoksille. Erityisesti monografiat ja vertaisarvioidut kokoomateokset ovat toivottuja palveluun. Helda Open Books -julkaiseminen tapahtuu Creative Commons -lisenssillä ja julkaisulle annetaan DOI-tunniste. Lisätietoa palvelusta on saatavilla Helda Open Books -oppaassa.

On hyvä huomata, että Heldassa on mahdollista esittää sama julkaisu usean kokoelman osana. Helda Open Books -kokoelmassa julkaistu kirja on siten mahdollista pitää esillä myös julkaisusarjan omassa Helda-kokoelmassa. Lisäksi esimerkiksi rinnakkaistallennuksen myötä Heldaan tallentuneita julkaisuja on mahdollista näyttää julkaisusarjan omassa kokoelmassa.

Esimerkkejä Heldan julkaisusarjoista

Avoimessa Helda-julkaisuarkistossa yliopiston julkaisusarjat ovat monin tavoin edustettuina jo nyt, vaikka laajasta ja pitkälle ajassa taaksepäin menevästä kokonaisuudesta vain pieni osa on avoimesti saatavilla tai ylipäätään digitaalisessa muodossa.

Sarjajulkaisuja on muun muassa Heldan opinnäyte ja väitöskirja -kokoelmissa. Esimerkiksi Terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa väitöskirjat julkaistaan suureksi osaksi Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis -sarjassa. Muiden yliopiston väitöskirjojen tapaan nämä väitöskirjat ovat saatavilla Heldan tiedekuntakohtaisissa väitöskirjakokoelmissa. Myös monet muut väitöskirjat sekä osa maisterintutkielmista ilmestyy julkaisusarjoissa.

Rinnakkaistallentaminen koskee myös yliopistolaisten tekemiä sarjajulkaisuja, ja tallennetut julkaisut löytävät kotinsa Heldan Artikkelit-kokoelmasta. Rinnakkaistallennettuja julkaisuja voi selata julkaisusarjan mukaan. Näin löytyy yli tuhat eri mainintaa julkaisusarjasta, joiden joukossa on paljon Helsingin yliopistossa perustettuja ja hallinnoituja sarjoja.

Kun on haluttu koota yliopiston julkaisusarjan julkaisuja yhteen, Heldaan on perustettu yksittäiselle sarjalle omistettuja kokoelmia. Tällöin sarjan äärelle päästään yhden pysyvän osoitteen avulla.

Kun on haluttu koota yliopiston julkaisusarjan julkaisuja yhteen, Heldaan on perustettu yksittäiselle sarjalle omistettuja kokoelmia. Tällöin sarjan äärelle päästään yhden pysyvän osoitteen avulla, ja kokoelman yhteyteen on ollut mahdollista tehdä esittelyteksti sarjan sisällöstä ja taustasta. Näin esillä olevia julkaisusarjoja ovat esimerkiksi Acta Translatologica Helsingiensia (ATH), Språk och interaktion ja Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen julkaisuja ja raportteja. Kieli-julkaisusarjan julkaisuista on viime vuosina digitoitu vain painettuna ilmestyneitä teoksia ja siirretty Heldaan saataville.


Helda Open Books- ja Helda-julkaisutyyppejä esittelevä sarja: