Helda Open Booksin vuosi 2021 – nämä 25 kirjaa ovat nyt avoimesti saatavilla

Helsingin yliopiston kirjaston avoimien monografioiden julkaisupalvelu Helda Open Books on saatellut 25 kirjaa vuoden 2021 aikana (9. 12. mennessä). Kuten tähänkin asti, uusien avointen monografioiden joukossa oli monenlaisia teoksia: kurssikirjoja, kokoomateoksia, tieteenalaklassikoita ja yksittäisiä tutkimuksia – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tänä vuonna kaikki kirjat saivat sähköisen ensijulkaisunsa HOB-kokoelman kautta. Tässä blogiartikkelissa esitellään kaikki tänä vuonna julkaistut kirjat.

 

Teos ja lisätiedot

Ismo Dunderberg: Jeesus, seksi ja harhaoppiset – sekä muita kirjoituksia varhaisesta kristinuskosta
Käsillä oleva kirja on kokoelma vuosien varrella syntyneitä kirjoituksia Ismo Dunderbergin tutkimusaiheesta, Uudesta testamentista ja varhaisesta kristinuskosta. Mukana on myös pari aikaisemmin julkaisematonta esitelmää. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 109, ilmestynyt alun perin 2015.Lataukset: 634

Wrede, Sirpa; Henriksson, Lea; Høst, Håkon; Johansson, Stina; Dybbroe, Betina (toim.): Care Work in Crisis Reclaiming the Nordic Ethos of Care
Traditionally women in the Nordic countries, like elsewhere, had been responsible for providing the care that was needed by dependent family members. From the 1960s onwards, however, Nordic women were increasingly often entering paid employment. This development gave rise to what could be called a care gap. The emerging Nordic welfare states responded to this challenge by investing in the public provision of day care for children and care for the elderly and the disabled. This book is concerned with what has happened with that frail recognition of socially-defined care in the processes of institutional and cultural change since the 1990s. We argue that the revision of the investment in socially-defined care has in part disrupted the idea of a Nordic social service model. This reorientation seems to be the most far-reaching in Finland and in Sweden, while the retrenchment in Denmark and Norway has not been an equally prominent trend. Originally published: Studentlitteratur 2008.Lataukset: 274

David Wild: Johdatus keminformatiikkaan – intensiivinen itseopiskeluopas aloittelijoille (suom. Johannes Pernaa)
Tässä oppaassa David Wild johdattaa lukijan keminformatiikkaan esittelemällä alan keskeisimmät perusteet. Hän on sisällyttänyt teokseen keminformatiikan ydinalueita, kuten 2D- ja 3D-rakenteiden visualisoiminen tietokoneella, kemiallisen informaation tallentaminen tietokantaan ja sen esiintyminen verkossa ja tieteellisissä julkaisuissa. Lisäksi hän esittää katsauksen keminformatiikan historiaan ja ohjelmistokehitykseen sekä käy läpi alan tunnetuimpia sovelluksia, kuten esimerkiksi QSAR-menetelmän ja molekyylien telakoinnin. Tavoitteena on käsitellä tutkimusalueen perusteet ytimekkäästi, jonka pohjalta lukija pystyy syventämään osaamistaan itsenäisesti. Teos soveltuu sekä yliopistossa että teollisuudessa työskenteleville kemisteille.Lataukset: 230

Mansnérus, Juli; Lahti, Raimo; Blick, Amanda (toim.): Personalized medicine – legal and ethical challenges
The paradigm of personalized medicine is an emerging topic, triggering some specific legal and ethical challenges as regards data collection, sharing and use, informed consent, privacy and public trust, and the changing status of patients and social equality. These legislative developments and challenges have been discussed in light of the Finnish and the common-European experiences. The book aims at providing insights into the legislative processes surrounding personalized medicine with a special focus on how the freedom of science, equitable access to healthcare, public health, and commercial issues that must be balanced with individual rights as expressed in the EU Charter and the Council of Europe’s Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. Furthermore, an overview of ongoing initiatives to accelerate the market-entry of advanced therapy medicinal products will be provided. Finally, some considerations beyond legal or ethical aspects of personalised medicine are presented. How can machine learning be used to support personalized care that addresses the patient’s needs?Lataukset: 1851

Kaarlo Arffman: Kristinuskon historia
Miten kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan uskonto? Miksi ristiretkiä tehtiin? Miksi kirkko poltti noitia ja harhaoppisia? Kumosiko tiede uskonnon? Miten kirkolle kävi Neuvostoliitossa ja miten kristinusko levisi Aasiaan ja Afrikkaan? Kristinuskon historia vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja on ensimmäinen kristinuskon historian kokonaisesitys, jonka tekijä on suomalainen ja joka tarkastelee aihetta pohjoismaisesta näkökulmasta. Se on perusteos, joka antaa tietoa suurimmasta maailmanuskonnosta ja sen vaikutuksesta Euroopan ja koko maailman kulttuuriin ja kehitykseen. Yleistajuinen ja selkeä kirja perustuu uusimpaan tutkimukseen ja soveltuu yliopiston oppikirjaksi. Alun perin julkaistu: Edita, 2009 (2. painos).Lataukset: 1147

Mika Hämäläinen, Niko Partanen, Niko, Khalid Alnajjar (ed.): Multilingual Facilitation
This is a Festschrift for Dr. Jack Rueter, compiled on the occasion of his 60th birthday. The book consists of peer-reviewed scientific work by Dr. Rueter’s colleagues. Its contents, compiled by well-established scholars and researchers in NLP, linguistics, philology and digital humanities, pertain to latest advances in natural language processing, to newly developed digital resources, and to endangered languages. Contributions touch upon a wide array of languages such as historical English, Chukchi, Mansi, Erzya, Komi, Finnish, Apurinã, Sign Languages, Sami languages, and Japanese. Most papers present work on endangered languages or on domains with a limited number of resources available for NLP. This book is a tribute to Dr. Rueter’s long career as a true pioneer in the field of digital documentation of endangered languages. His work has always been and remains to be characterized by altruistic thinking and dedication to a greater good in building free and open-source tools and resources for languages which have previously not been afforded such much-needed attention.Lataukset: 1842

Pirjo Kukkonen: Tango nostalgia – the language of love and longing – Finnish culture in tango lyrics discourses – a contrastive semiotic and cultural approach to the tango
Tango Nostalgia focuces on three central concepts: language, culture and communication as seen through tango lyrics discourses, a genre of poetry and literature of popular music as culture, poplore or folklore in our time. Originally published: Yliopistopaino 2003 (2. rev. ed.).Lataukset: 228

Juhani Kakkuri, Heikki Oja, Reino Anttila: Auringonpimennykset
Suomalaiset asiantuntijat kertovat suurelle yleisölle auringonpimennysten historiasta ja merkityksestä ja antavat käytännön neuvoja pimennysten seuraamiseksi. Ensimmäisen kerran julkaistaan yhteenveto ja kiintoisaa kuva-aineistoa vuoden 1945 täydellisestä pimennyksestä. Alun perin julkaistu: Ursa, 1989.Latauksia: 516

Heikki Oja: Avaruuden tähtitarha
Oletko ihmetellyt mitä ovat valkoiset kääpiöt, mustat aukot, supernovat ja kvasaarit? Tässä kirjassa tähtitaivasta verrataan eläintarhaan, jossa on paljon erilaisia asukkaita – sitä hurjempia mitä kauemmaksi mennään. Niiden ja niistä otettujen kuvien avulla kerrotaan todellisista, mielenkiintoisista, arvoituksellisista asioista, joita taivaalta on löytynyt. Alun perin julkaistu: WSOY, 1993.Latauksia: 166

Heikki Oja: Seti – vieraan älyn etsintä
Kirjaimet SETI tulevat sanoista Search for Extraterrestrial Intelligence, maanulkoisen älyn etsintä. Onko ihmiskunta valmis siihen hetkeen, jolloin vieraan planeetan olennot astuvat maapallolle tai radioteleskoopit ottavat vastaan ensimmäisen varman merkin vieraasta älystä? Tässä kirjassa tiedemiehet pohtivat elinkelpoisten planeettojen olemassaoloa, elämän ja älyn syntyä maapallolla ja niitä etsintöjä, joita vieraiden olentojen löytämiseksi on tehty. Kirja perustuu osittain Heurekassa pidettyyn seminaariin. Alun perin julkaistu: Ursa, 1994.Latauksia: 124

Berninger, Kati; Tapio, Petri; Willamo, Risto: Ympäristönsuojelun perusteet
Teos on rautaisannos ympäristöstä ja ympäristönsuojelusta tietoja tarvitsevalle. Teos esittelee ympäristöongelmien syitä ja hahmottelee niiden ratkaisuja. Erityisen painon saavat suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeät sektorit: energiantuotanto, liikenne, metsä- ja maatalousalat sekä kotitalouksien kulutus. Kirja on laadittu ympäristönsuojelun perus­kurssin opintomateriaaliksi yliopistoille ja korkeakouluille. Teos on ympäristötiedon yleisoppikirja: sitä voidaan käyttää ammatil­lisessa koulutuksessa, keskiasteella, aikuis­koulutuksessa, lukio-opetuksen lisäaineis­tona ja opettajan tietopakettina. Samalla teos antaa lehtitietoja syvemmän näke­myksen kaikille ympäristökysymyksistä kiin­nostuneille. Alun perin julkaistu: Gaudeamus, 1996.Latauksia: 158

Heikki Oja & Kalevi Mattila: Uusia ikkunoita maailmankaikkeuteen
Tähtitiede elää voimakasta nousukautta, kun taivasta on voitu ruveta kartoittamaan uusilla aallonpituusalueilla. Aikaisemmin havaintoja tehtiin vain kapealla näkyvän valon kaistalla, mutta nyt käytetään kaikkia säteilymuotoja lyhimmistä gamma- ja röntgensäteistä pisimpiin radioaaltoihin asti. Avuksi on tullut varsinainen avaruustekniikka, jonka ansiosta tähtitaivasta voidaan tutkia maapallon ilmakehän ulkopuolelta. Kirjassamme käydään läpi tähtitieteen ”uudet ikkunat” ja kerrotaan eri aallonpituusalueiden uusimmista tutkimustuloksista. Mukana ovat myös kosmiset säteet, neutriinotähtitiede ja gravitaatioastronomia, joiden tutkimisessa otetaan vasta ensi askelia. Kirjan kirjoittajat ovat Helsingin ja Turun yliopiston tähtitieteilijöitä ja fyysikkoja. Alun perin julkaistu: Ursa, 1983.Latauksia: 206

Anne Nevgi, Sari Lindblom-Ylänne (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja
Yliopistopedagogisella tutkimuksella on merkittävä rooli yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden oppimisen laadun edistämisessä. Yliopisto-opettajan käsikirjassa esitellään uusinta yliopistopedagogista tutkimustietoa ja käytännönläheisiä esimerkkejä muun muassa opetuksen suunnittelusta, uusista opetusmenetelmistä, vaihtoehtoisista tenttikäytännöistä ja opintojen ja opinnäytetöiden ohjauksesta. Käsikirja tukee opettajan pedagogisen ajattelun kehittymistä. Kirjoittajat toimivat Helsingin yliopistossa yliopisto-oppimisen ja -opettamisen asiantuntijoina, ja kirjan aiheet perustuvat heidän opetus- ja koulutuskokemuksiinsa sekä tutkimuksiinsa. Alun perin julkaistu: WSOY 2009.Latauksia: 1958

Pirjo Kukkonen: Det sjungande jaget : att översätta känslan och själen – den lyriska samlingen Kanteletar i svenska tolkningar 1830-1989
Kanteletar representerar den poetiska genren folkdikten, la poësie populaire, som avspeglar den nationalromantiska tanken om folkdiktningen som en ”själens grammatik” så som J. G. von Herder (1744–1803) beskrivit den. I Kanteletar-sånganalyserna är det frågan om att översätta och tolka känslan och själen till svenska och lyssna på det sjungande jagets olika röster. Den semiotiska översättningsanalysen fokuserar på översättarnas röster genom att kommentera två huvudsakliga företeelser som avspeglar Kalevala-språket och -metriken: allitterationerna och parallellismerna vilka återspeglar det som Julia Kristeva kallar chora, den livgivande rytmen. Ursprungligen utgiven: Acta semiotica Fennica 31, 2009.Latauksia 561

Kirsi Eräranta & Visa Penttilä (toim.): Vastuullinen viestintä 
Organisaatioiden vastuullisuuteen liittyviä ilmiötä nousee jatkuvasti esiin paitsi julkisessa keskustelussa myös niiden jokapäiväisessä toiminnassa: oli kyse sitten ihmisoikeusloukkauksista yritysten tuotantoketjuissa tai vaikkapa uusista ilmastotavoitteista, niin useat eri toimijat yrityksistä kansalaisjärjestöihin ottavat kantaa, ilmaisevat pyrkimyksiä, kiistelevät, todentavat ja määrittelevät eri toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Näihin ilmiöihin pureutuminen edellyttää käsitystä vastuullisuusviestinnästä, joka ei rajaudu pelkästään neutraaliin tiedonvälitykseen tai yksioikoiseen viestinnän kritiikkiin tekoja kiillottavana puheena. Tämän Procom – Viestinnän ammattilaiset -yhdistyksen artikkelikokoelman tarkoituksena on avata erilaisia lähestymistapoja, jotka monipuolistavat ymmärrystä vastuullisuusviestinnästä.Latauksia: 2637

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum : Salens språk – språkets sal – Volter Kilpis modernistiska prosaepos Alastalon salissa i Thomas Warburtons svenska översättning I salen på Alastalo
Denna bok är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen. Språket är ”rymligt som själva salen på Alastalo”. Ursprungligen utgiven: Acta Semiotica Fennica 44, 2014.Latauksia 593

Antti Raunio & Petri Luomanen: Teologia – johdatus tutkimukseen
Teologia on uskontoa ja erityisesti kris­tinuskoa tutkiva tiede. Tämä teos esitte­lee, miten teologiaa harjoitetaan suoma­laisissa yliopistoissa. Helsingin yliopis­ton professorit, opettajat ja tutkijat ker­tovat kukin omasta erikoisalastaan: raa­matuntutkimuksesta, kirkkohistorias­ta, systemaattisesta teologiasta, uskon­totieteestä ja käytännöllisestä teologias­ta. Kokonaisuutena kirja antaa ajan­tasaisen ja yleistajuisen kuvan suoma­laisesta teologisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin tieteisiin ja kirkkoon.Kirja on tarkoiteltu aloilteleville teo­logeille, mutta myös perusteokseksi kir­kon työntekijöille ja luottamushenki­löille, uskonnonopettajille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneita us­konnosta ja sen tutkimuksesta. Alun perin julkaistu: Edita, 2010.Latauksia: 260

Eva Isaksson: Rauhan laboratoriot – Pugwash ja muut tutkijoiden rauhanliikkeet
Teos on kokonaisesitys tutkijoiden rauhanliikkeiden historiasta ja nykypäivästä. Keskeisen osan muodostaa ns. Russell-Einsteinin julistuksesta käynnistyneen Pugwash-liikkeen toiminta. Uudempana esimerkkinä on 1960-luvun alussa käynnistynyt lääkäreiden ydinsodan vastainen liike, joka kansainvälistyi nopeasti parikymmentä vuotta myöhemmin. Alun perin julkaistu: Rauhankirjallisuuden edistämisseura ry, 1985.Latauksia: 136

Jaakko Hämeen-Anttila (suom.): Gilgamesh – kertomus ikuisen elämän etsimisestä
Maailman vanhin sankarieepos kertoo kuningas Gilgameshin matkasta etsimään ikuista elämää. Kertomus ”hänestä joka syvyydet näki” on myös avain assyrialaiseen uskonnolliseen ajatteluun: viisauden etsintä kuvaa mystikon tietä kohti täydellisyyttä. Myyttinen Gilgamesh on osaksi ihminen, osaksi jumala. Gilgameshin haastajaksi luotu villi Enkidu taas on karvainen ja elää eläinten parissa. Kaksintaistelun jälkeen vastapuolista tulee ylimmät ystävät. He joutuvat yhdessä vastatusten seetrimetsää vartioivan hirmuisen Humbaban kanssa, mutta vaarallisemmaksi osoittautuu rakkauden jumalatar Ishtarin dramaattineen rakkaus Gilgameshiin. Sen seurauksena Gilgamesh tutustuu kuolemaan ja suruun, ja joutuu matkustamaan tuonpuoleiseen saakka. Mutta saavuttaako hän kuolemattomuuden, kuten luomakunnan vedenpaisumukselta pelastanut jumala Utnapishtim? Yli kolme vuosituhatta vanhan eepoksen on suomentanut suoraan akkadin kielestä professori Jaakko Hämeen-Anttila. Alun perin julkaistu: Basam books, 2000.Latauksia: 226

Eva Isaksson: Homona ja lesbona Euroopassa
Kirja on perusteellinen seksuaalipoliittinen matkaopas kaikkiin Euroopan maihin ja kansainvälisten instituutioiden homoja ja lesboja koskettaviin toimenpiteisiin. Eurooppa muuttuu, muuttuuko Suomi sen mukana? Alun perin julkaistu: SETA, 1994.Latauksia: 141

Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (toim.): Välkkeitä, valoja ja varjoja – kertomuksia lasten hyvinvoinnista
Kirja kutsuu lukijaa kulkemaan lapsuuden valoisissa ja varjoisissa maisemissa. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja hoitoalojen perus- ja täydennyskoulutukseen. Teosta voi lukea yhdessä lasten kanssa ja se soveltuu myös vanhemmille, isovanhemmille, tutkijoille, päättäjille ja muille lasten elämään osallistuville. Lasten hyvinvointi on ollut keskustelunaiheena yhteiskunnallisilla, poliittisilla, koulutuksellisilla ja tutkimuksellisilla areenoilla. Keskustelu on ollut huolenaiheiden, riskien ja uhkien sävyttämää. Äänessä ovat olleet tutkijat, opettajat, vanhemmat, poliitikot ja päättäjät. Tässä kirjassa lähestytään lasten hyvinvointia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kirjan luvut sukeltavat lasten arkeen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Kertojina toimivat lapset ja aikuiset, yhdessä ja erikseen. Kirjaan sisältyvät kertomukset tuovat lasten elämänmakuisen arjen lukijan ulottuville: lapset leikkivät, piirtävät, laulavat, ihmettelevät elämää, itkevät, hassuttelevat, nauravat, vetäytyvät, osallistuvat, sopeutuvat ja asettuvat joskus poikkiteloin. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatuksen ja kerronnallisen tutkimuksen asiantuntemusta. Alun perin julkaistu: N-Y-T-NYT, 2016.Latauksia: 181

Jorma Tuominiemi: Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin. Suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä
Suomessa alkeishiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus aloitettiin tyhjästä vuonna 1965. Tämä kirja dokumentoi suomalaisen kokeellisen tutkimuksen vaiheita aivan alusta aina Higgsin bosonin löytämiseen vuonna 2012 CERNissä. Tänä aikana maailmassa rakennettiin useita mittavia koelaitteistoja aineen perusrakenteen tutkimusta varten. Ne ovat edistäneet merkittävästi käsitystämme aineen mikroskooppisesta rakenteesta. Suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet tutkimukseen useilla näistä laitteistoista. Alun perin julkaistu: Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), 2018.Latauksia: 105

Esko Linnakangas: Taideverokirja – verot taiteessa ja taiteet verotuksessa
Kirjassa selvitetään verotusteemaa ja sen kehitystä tauluissa, patsaissa, romaaneissa, elokuvissa, saduissa, piirroksissa ja runoissa sekä erityisesti protesti- ja muissa lauluissa. Käsittelyssä on suomalaisten taiteilijoiden teosten lisäksi ulkomaista aineistoa varsinkin USA:sta, Britanniasta ja Ruotsista, mutta myös esimerkiksi Norjasta ja Saksasta. Tutkimuksen juridisessa osassa tarkastellaan, miten taiteet on otettu huomioon verolainsäädännössä sekä oikeus- ja verotuskäytännössä. Laajimmin analysoidaan tuloverotusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tuloverotuksen lisäksi mukana ovat perintö- ja lahjaverotus, huvi- ja elokuvaverotus, arvonlisäverotus, tulliverotus ja arvonimivero. Kirjassa arvioidaan myös taideverotuksen tulevaisuutta. Kirjassa on asiahakemiston lisäksi teos- ja taiteilija- hakemistot.Latauksia: 127

Thomas Wilhelmsson: Yliopistouudistus – Tarkoitus, toteutus ja tulokset
Uudenvuodenpäivänä vuonna 2010 astui voimaan kiistelty yliopistouudistus, jonka tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa. Uudistuksesta taitettiin peistä valtamedioissa asti, ja Helsingin yliopistossa uudistuksen vastustajat olivat vallanneet hallintorakennuksen. Mistä tässä kaikessa oli kysymys? Yliopistouudistus-teoksessa oman näkemyksensä uudistustyön etenemiseen ja taustoihin tuo Helsingin yliopiston entinen kansleri ja tuolloin rehtorina toiminut Thomas Wilhelmsson. Hän kertoo ajatuksista, keskusteluista ja tapahtumaketjuista, jotka vaikuttivat prosessin taustalla mutta jotka eivät käy ilmi virallisista asiakirjoista. Wilhelmsson avaa uudistuksen syitä ja tarvetta sääntelyn purkamiselle, kansainvälistymiselle sekä strategiselle johtamiselle mutta ei välttele tehtyjä virheitä. Uudistuksen kohtaaman kritiikin lisäksi ongelmia aiheuttivat kamppailut apteekkiprivilegiosta ja kiinteistöjen hallinnasta. Kymmenen vuoden jälkeen onkin aika kysyä: mitä uudistuksesta on seurannut?Latauksia: 211

Katri Hämeen-Anttila, Nina Katajavuori (toim.): Yhteiskunnallinen lääketutkimus – ideasta näyttöön
Teos on ainoa suomenkielinen menetelmäkirja, joka soveltaa yhteiskunta- ja kansanterveystieteen tutkimusmenetelmiä farmasian alan tutkimusaiheisiin. Teos on tarkoitettu perus-, jatko- ja erikoistumisopintoja tekeville eri alojen opiskelijoille silloin, kun tutkimusaihe linkittyy lääkealaan, -huoltoon tai -hoitoon. Teos esittelee yhteiskunnallisen lääketutkimuksen tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat keskeisiä lääketutkimuksessa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on tarjota opiskelijoille konkreettinen työväline.Latauksia: 275

Tutustu myös Helda Open Books -kirjatyyppejä esittelevään sarjaan: