METS-formaatin sovellusohje valmistunut

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke on määritellyt pitkäaikaissäilytykseen siirrettävän aineiston paketointi- eli niputustavan. Paketoinnissa käytetään METS-formaattia (http://www.loc.gov/standards/mets/). METSiin kyllä kannattaa tutustua, vaikkei KDK-hankkeessa olisikaan mukana. Se on saanut verraten hyvin ilmaa siipiensä alle ja saattaa muodostua tärkeäksi nimenomaan digitaalisten objektien siirtämisessä käytettävänä vaihtomuotona.

KDK-määritys on saatavilla sivulta http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit/145-kdkn-hallinnolliset-ja-rakenteelliset-metatiedot-ja-aineiston-paketointi. Tekninen mutta gelposti lähestyttävä METSin esittely on esim. Karin Bredenbergin esityksessä http://www.loc.gov/standards/mets/presentations/METS.ppt

Mikä on METS?

METS on XML:ään pohjautuva “rakenteisen nippuformaatin” standardi. Sen avulla listataan digitaalisen objektin osat eli erilliset tiedostot sekä  määritellään niiden keskinäiset suhteet. Suhde voi olla esimerkiksi digitoidun kirjan sivujen oikea järjestys; tallennetun www-sivuston tiedostojen linkitysten esitys; tai jotakin muuta.

Sen lisäksi METS-paketti sisältää sisällönkuvailun sekä muuta metadataa. Muu metadata on esimerkiksi teknistä ja hallinnollista (tiedostojen tekniset ominaisuudet, niiden omistussuhteet, käyttöoikeudet ja -rajoitukset jne.) METS ei itse määrittele mitään uusia metadatafromaatteja. Sen sijaan METSissä voi joko viitata olemassa olevien formaattien muoton puettuun metadataan; tai sisällyttää metadata itse XML-tiedostoon.

Continue reading

Säilytyskelpoiset tiedostomuodot määritelty

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen pitkäaikaissäilytystyö on tuottanut tärkeän dokumentin: listan tiedostomuodoista, jotka soveltuvat pitkäaikaisesti säilytettäviksi. Dokumentti on osoitteessa http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit . Dokumentti määrittelee myös nk. siirtokelpoiset tiedostoformaatit. Ne ovat yleensä erittäin paljon käytettyjä formaatteja, joiden muuntamiseen säilytyskelpoiseen muotoon voidaan ajatella kehitettävän rutiiniprosesseja. Continue reading

Kansainvälinen ISNI-keskus perustettu

The International Standard Name Identifier (ISNI – Draft ISO 27729) on kansainvälinen ISO-standarditunnus, jonka avulla voidaan yksiselitteisesti tunnistaa luovan työn tekijöitä kuten kirjailijoita, taiteilijoita, esiintyjiä, tutkijoita, tuottajia, julkaisijoita jne. Standardin lopullinen versio on hyväksytty lausuntokierroksella ja sen vahvistaminen on ollut vain virallista vastuutahoa vailla. Nyt tämäkin kysymys on ratkaistu.

The ISNI International Agency, joka vastaa ISNI-järjestelmän hallinnoinnista, on perustettu 22.12.2010 voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, jonka kotipaikka on Lontoossa. Perustajajäseniä on kuusi: CISAC, IFRRO, IPDA, ProQuest, OCLC ja the Conference of European National Librarians (jota konsortiossa edustavat Ranskan ja Britannian kansalliskirjastot). Konsortion jäsenet edustavat yli 300 tekijänoikeusjärjestöä ja 26 000 kirjastoa eri puolilla maailmaa.

Keskusjärjestö rakentaa ISNI-tunnusten viitetietokannan – ja antaa samalla tunnukset yli 5 miljoonalle nimelle – sekä alkaa luoda paikallisten ISNI-keskusten verkostoa. Samaan aikaa sisällöntuottajat ja -kuvailijat valmistatuvat tunnusten käyttöönottoon omissa järjestelmissään.

Kansalliskirjasto on käynnistämässä keskustelua suomalaisten toimijoiden kanssa kansallisen järjestelmän luomiseksi.

Lisätietoa ISNistä löytyy osoitteesta http://www.isni.org/

Open Repositories 2010: julkaisut alakynnessä julkaisuarkistoissa

The 5th International Conference on Open Repositories eli OR 2010 on meneillään Madridissa.

Joskus alkuhämärässä “institutional repositories” on kääntynyt “julkaisuarkistoksi”. Taitaa olla niin, että joudumme keksimään uuden käännöksen, sillä niin paljon konferenssissa käsitellään kaikkea muuta kuin julkaisujen hallintaa. Osin tämä tietenkin johtuu siitä, että julkaisuarkistot alkavat olla suhteellisen kypsiä ja toimivat ainakin rutiinilla. Tällä kertaa fokus on selkeästi tutkimusdatassa. Lisäksi – kun ympäri käydään niin yhteen tullaan – julkaisuarkistojen ja julkaisurekisterien ja laajemmin tutkimuksenhallinnan yhteydet ovat esillä useammassakin esityksessä. Continue reading

ISIL, ISTC, ISNI, ISCI – what IS it?

Kirjastoalalla kaikki tuntevat lyhenteet ISBN ja ISSN eikä ISMNkään liene aivan tuntematon. Nyt uusia IS-alkuisia standardeja on tullut ja tulossa lähes ryöpyten. IS on yksinkertaisesti lyhenne sanoista International Standard, joten huomio kannattaa kiinnittää vasta viimeisiin kirjaimiin, niin on ehkä hiukan helpompi pysyä kelkassa mukana.

Tässä pikakatsaus muutamaan ajankohtaiseen ISiin: Continue reading

ORCID haastaa ISOn

Black Orchid on yhteinen nimi kolmelle naispuoliselle sarjakuvien supersankarille (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Orchid). Siinäpä oiva auktoriteettiongelma sarjakuvia luetteloiville ja hakeville.

Nimiauktoriteettitiedoille eli henkilö- ja yhteisötekijöiden nimille (public identities of names) on jo pitkään yritetty rakentaa kansainvälistä tunnistetta, jolla voitaisi yksiselitteisesti erottaa toisistaan samannimiset tekijät ja toisaalta linkittää yhteen nimien erilaiset kirjoitusasut sekä saman henkilön eri nimet (taitelijanimi, tyttönimi jne.) Nimauktoriteeteilla voidaan periaatteessa linkittää myös yllämainitun kaltaisten fiktiivisten henkilöiden identiteettejä.

International Standard Name Identifier (ISNI) -standardiluonnos on parhaillaan ISOn lausuntokierroksella. Yllättäen – ja ISNIn lausuntokierroksen kannalta hyvin hankalaan aikaan – sille on nyt ilmaantunut haastajaksi orkidea, eli ORCID, Open Researcher Contributor ID. Continue reading

Eurooppalainen URN-hanke etenee

Ruotsin, Tanskan, Saksan, Alankomaiden, Italian ja Suomen URN-vastuuorganisaatiot tapasivat Tukholmassa 20. ja 21.10. ja käynnistivät PERSID-projektin, jonka päämääränä on lisätä pysyvien tunnisteiden käyttöä yleensä ja URN-tunnuksien käyttöä erityisesti. Hanketta rahoittavat erityisesti alankomaalainen tutkimusinfrastruktuuria tukevat organisaatio SURF sekä Knowledge Exchange, joka on alankomaalais-brittiläis-saksalais-tanskalainen organisaatio.

Kansalliskirjasto ja sen kehittämisjohtaja Juha Hakala tulee huolehtimaan erityisesti URN-tunnusten standardoinnin kehittämisestä. Hankkeen työkokonaisuuksissa mietitään mm. URN-tunnusten resoluution edellyttämän teknologian kehittämistä, pysyvien tunnisteiden käytön yhteisiä periaatteita sekä tunnusten käytettävyyden pitkän ajan varmistamista.

VMF – ristiinkävelyä metadatamarkkinoilla

Metadatamaailmaan on syntynyt jälleen uusi akronyymi:  VMF joka on lyhenne sanoista Vocabulary Mapping Framework.

Sen lähtökohtana on jo olemassa oleva RDA/ONIX -kehikko.  Kunnianhimoisena tavoitteena on mapata kattavasti ja auktoriteettiluonteisesti kaikki merkittävimmät aineistojen kuvailuun liittyvät sanastot ja luokitukset, joita käytetään julkaisijoiden ja muistiorganisaatioiden välisessä tiedonvaihdossa. Uudella mallilla ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia metadatastandardeja vaan parantaa niiden yhteentoimivuutta. Continue reading

Tietolinja 1/2009 ilmestynyt

Kansalliskirjaston verkkolehden Tietolinjan numero 1/2009 ilmestyi viime perjantaina. Numerossa käsitellään mm. MARC-formaattien historiaa, luettelointisääntöjen kansainvälistä uudistushanketta, Kansalliskirjaston keräämän verkkoarkiston käyttömahdollisuuksia, Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymähanketta, Googlen kirjahakupalvelua ja kirjastojen tulevaisuutta tämänvuotisen UKSG-seminaarin valossa.

Lehti on vapaasti luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200905281569