Muutoksen näyttämöt 10 käynnin lyhytterapian keskivaiheen työskentelyssä; hallinnan tarpeesta irtipäästämiseen ja anteeksiantoon

Opinnäytetyössäni tarkastelen tapauskuvauksen kautta vuorovaikutusongelmien vuoksi lyhytterapiaan hakeutuneen asiakkaan muutosvaiheita 10 kerran lyhytterapian keskivaiheessa. Terapian aikana asiakkaan tie kulki alkuvaiheen objektipositiosta (tilanteet ja tunteet tulee ja vie mukanaan, en ymmärrä niitä enkä voi vaikuttaa niihin) kohti havaitsijapositiota ja toimijuutta (tiedän mistä tunteeni tulevat, voin lohduttaa itseäni, tunteet ei ole sama kuin minä itse). Tarkastelen psykoterapiatapaamisissa litteraatiopätkien avulla sekä muutoksen hetkiä että työskentelyä joka on edeltänyt muutosta, ja miten tämä linkittyy jaettuun jäsentämiseen.

Elina Jaakola : Muutoksen näyttämöt 10 käynnin lyhytterapian keskivaiheen työskentelyssä; hallinnan tarpeesta irtipäästämiseen ja anteeksiantoon

Kognitiivis-analyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022