Elintapaohjaus osana kognitiivis-integratiivista psykoterapiaprosessia

Elintapojen vaikutuksista mielenterveyteen on kertynyt viimeisten vuosikymmenten aikana runsaasti korrelatiivista tutkimustietoa. Viime vuosina tutkijoiden huomio on perustellusti siirtynyt kohti elintapainterventioita ja niiden mahdollista roolia mielenterveyden tukemisessa.

Mielenterveydenhäiriöiden hoito on paitsi yksilön myös yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa ja psykoterapialla on hoidossa merkittävä roolinsa. Lähtökohtani tälle työlle oli tutkia sekä olemassa olevan tutkimustiedon että oman kliinisen työni kautta mahdollisuuksia hyödyntää elintapaohjausta osana kognitiivis-integratiivista psykoterapiaprosessia. Lisäksi halusin pohtia elintapaohjauksen mahdollisuuksia lisätä terapiaprosessin vaikuttavuutta.

Oma kliininen kokemukseni tukee elintapaohjauksen hyödyntämistä psykoterapiassa paitsi niihin kiinteästi liittyvien häiriöiden myös muiden potilasryhmien kanssa. Potilaan elintapojen jäsentäminen osana psykoterapian käsitteellistämistä sekä elintapoihin liittyvä psykoedukaatio ja toiminnan aktivointi ovat mahdollisia tapoja tukea potilaiden kokonaishyvinvointia ja toimintakykyä.

 

Sara Vilander: Elintapaohjaus osana kognitiivis-integratiivista psykoterapiaprosessia. 

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma, 2020-2023