Tunnekuorman alla – piilotellusta aggressiosta rakentavaksi elämän voimaksi

Kaikki tunteet ovat normaaleja ja niillä on hyvä tarkoitus, merkitys ja mielekkyys ihmisen elämässä. Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään ja ne kertovat ihmisestä itsestä, omista kokemuksista, omista tarpeista ja omista rajoista. Usein ihmiset kuitenkin alkavat vältellä traumatisoivien kokemustensa myötä tiettyjä sietämättömiä tunteitaan ja suojella itseään kokemasta niitä. Vaikka hetkellisesti se helpottaisi, niin pidemmän päälle tällainen defensiivinen toiminta kapeuttaa ihmisen elämää ja ihminen ikään kuin jää tunnekuormansa
alle, itsensä ja suojaavan toimintansa vangiksi.

Tarkastelen opinnäytetyössäni aggressiontunteita ja niihin liittyviä haasteita nuoren koulutuspotilaani näkökulmasta, hänen vuorovaikutussuhteessansa olemisen tapaa, aggressiontunteiden ilmentymää ja niiden taustaa, muutosta näkymättömästä ja piilotellusta aggressiosta näkyväksi ja rakentavaksi elämän voimaksi psykodynaamisen koulutuspsykoterapiaprosessin kuluessa.

Leena Haataja: Tunnekuorman alla – piilotellusta aggressiosta rakentavaksi elämän voimaksi

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024